VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 maja 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 25 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Zakres obowiązków - karta stanowiska pracy Autor : Prawo
Pracodawca i Pracownik

Pytanie


Jak powinien wyglądać zakres obowiązków pracowników?


Czy należy każdemu pracownikowi imiennie przygotować zakres obowiązków, mimo że wykonują podobne czynności? Czy kierownicy poszczególnych komórek muszą mieć zakresy obowiązków imienne?


Czy należy bardzo dokładnie opisywać każdą czynność wykonywaną przez pracownika?


Czy można w ostatnim punkcie zakresu napisać "Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego"?


Czy zakres obowiązków powinien być podpisany przez dyrektora firmy?


Czy pracownik ma potwierdzić odbiór zakresu i zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim postanowień?


Czy należy napisać na formularzu zakresu przed kim pracownik będzie odpowiedzialny?


Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2007 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Tak każdemu pracownikowi należy przedstawić zakres czynności, bez względu na to czy jest to pracownik działu księgowości, czy kierownik komórki.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 94 pkt 1k.p. obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracowników podejmujących pracę na danym stanowisku z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami. Sprecyzowanie obowiązków, które będą należały do pracownika, w formie pisemnej nie jest obligatoryjnym elementem stosunku pracy, ponadto przepis ten nie precyzuje, iż musi w tym celu być zachowana forma pisemna.

Zakres czynności, które ma wykonywać pracownik, wyznaczony jest rodzajem pracy, określonym w umowie o pracę (art. 29 § 1 pkt 1 k.p.). Konkretne czynności, które ma wykonywać pracownik na danym stanowisku pracy, mogą zostać pracownikowi przekazane w formie ustnej. Jednakże pisemne określenie obowiązków pracownika może przynieść korzyści zarówno dla pracodawcy (bezpośredniego przełożonego), jak i dla pracownika. Przełożony będzie miał jasną sytuację, czego może wymagać, a pracownik wiedział, jakich czynności będzie od niego oczekiwał pracodawca. Przy sporządzaniu zakresu czynności należy pamiętać, że stanowi on doprecyzowanie oznaczonego w umowie rodzaju pracy. Nie może zatem wykraczać poza jego ramy.

Wyjaśnić należy, iż zmiana zakresu czynności nie jest związana ze zmianą umowy. Wszelkie zmiany zakresu czynności, jeżeli pozostają w zgodzie z umówionym rodzajem pracy, nie wymagają zmiany treści umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1974 r., I PR 332/74, OSNC 1975/6/103). Jednak gdy czynności, które ma wykonywać pracownik, wykraczają poza granice umówionej pracy, wówczas zmianę zakresu czynności należałoby wprowadzić w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie takie dokonane jest, gdy na piśmie zaproponowano pracownikowi nowe warunki pracy. Jeżeli pracownik do połowy okresu wypowiedzenia złoży pracodawcy oświadczenie, iż nie przyjmuje proponowanych warunków - wówczas wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowa rozwiąże się. Natomiast gdy zaproponowane warunki przyjmie - zaczną one obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia.

Jeśli chodzi o stopień szczegółowości, należy zaznaczyć, iż najprostszym sposobem opracowania zakresu czynności jest wypunktowanie głównych zadań i czynności, które będą należały do pracownika, nie trzeba ich szczegółowo opisywać.

Ponadto w zakresie czynności można zaznaczyć podległość służbową pracownika, określić, za co będzie ponosił odpowiedzialność oraz jakie są jego uprawnienia. Zakres czynności może być opracowany np. przez bezpośredniego przełożonego we współpracy z komórką zajmującą się sprawami personalnymi, a następnie zatwierdzony przez pracodawcę - podpisany przez pracodawcę. Pod zakresem czynności powinien także podpisać się pracownik. Jeżeli pracownik nie będzie chciał podpisać zakresu czynności, to taka sytuacja nie skutkuje tym, że pracodawca nie będzie mógł żądać wykonania zamieszczonych w zakresie czynności zadań. Ważne jest jednak, aby pracodawca przedłożył pracownikowi do zapoznania się obowiązujący go zakres czynności.

Nie ma również przeszkód, aby w sporządzanym przez pracodawcę zakresie czynności zamieścić punkt zobowiązujący pracownika do wykonywania "innych poleceń przełożonego". Taki zapis będzie upoważniał jednak pracodawcę do wydawania poleceń w granicach określonych rodzajem umówionej pracy.

Warto wspomnieć, iż przy sporządzaniu zakresu czynności pomocny może być opis stanowiska pracy, czyli wykaz, w którym zawarte są zadania i obowiązki wymagane na danym stanowisku. Ponadto w opisie wskazuje się zależności służbowe z innymi komórkami czy stanowiskami występującymi w firmie (tzn. opis taki powinien wskazywać, jakie miejsce w strukturze organizacyjnej zajmuje dane stanowisko, określać tytuł służbowy bezpośredniego przełożonego), a także dane stanowisko pracy w oderwaniu od osoby, która go zajmuje. Opis stanowiska oprócz wyżej wymienionych danych powinien konkretnie, zwięźle określać nazwę stanowiska i jego cel, zasadnicze i pomniejsze obowiązki pracownika oraz szczegółowe zadania, jakie wiążą się z pracą wykonywaną na tym stanowisku, a także wskazywać wymagania co do niezbędnych i pożądanych kwalifikacji pracownika.

Zakres obowiązków pracownika wzór

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,3726589679718 sekund.