VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

PRACA: Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę Autor : God
Pracodawca i Pracownik

Umowa przedwstępna stanowi jedną z tych instytucji prawnych, które umożliwiają stronom przygotowanie się do zawarcia przyszłej umowy, tworząc już między nimi pewną więź zobowiązaniową, z której wynikają istotne konsekwencje.


Z umowami przedwstępnymi najczęściej mamy do czynienia, gdy zawarcie umowy, do której strony dążą, nie jest jeszcze możliwe, ze względu na pewne przeszkody natury prawnej lub faktycznej, jak np. konieczność uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca czy rozwiązanie innej umowy o pracę za kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia.


W niniejszym opracowaniu autor omówi zastosowanie umów przedwstępnych w stosunkach pracowniczych.


Uwagi wstępne


Umowa przedwstępna nie została uregulowana w Kodeksie pracy, ale jej zastosowanie także do stosunków pracowniczych, a zwłaszcza do umów o pracę wynika z treści art. 300 KP. Przepis ten zezwala bowiem na stosowanie w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Takimi przepisami są właśnie art. 389 i 390 KC, które dotyczą umowy przedwstępnej. Podkreślał to również SN m.in. w postanowieniu z 13.5.1977 r.1, stwierdzając, że umowy przedwstępne, zobowiązujące do zawarcia umowy o pracę, nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 389 KC w zw. z art. 300 KP).


Istotne jest przy tym, że zawierając umowę przedwstępną strony, oprócz wyrażenia w niej chęci zawarcia w przyszłości umowy o pracę, uzyskują również pewne zabezpieczenie. Mianowicie, że druga strona nie zmieni zdania i nie wycofa się z zawarcia umowy przyrzeczonej. Natomiast w razie uchylania się przez jedną ze stron od wykonania swojego zobowiązania, czyli od zawarcia przyrzeczonej umowy, druga strona może dochodzić zapłaty stosownego odszkodowania, a nawet zawarcia przyrzeczonej umowy wbrew woli kontrahenta. Tym właśnie m.in. umowa przedwstępna różni się od listów intencyjnych, które ograniczają się właściwie do samej deklaracji woli zawarcia przyszłej umowy, nie wywołując jednak takich skutków obligacyjnych.


Umowy przedwstępne są zawierane nie tylko w interesie pracowników, którzy dążą do uzyskania pewności, że zostaną zatrudnieni na ustalonych warunkach, lecz także w celu zagwarantowania pracodawcom, że dana osoba faktycznie podejmie u nich umówioną pracę. Niejednokrotnie bowiem to właśnie pracodawcom zależy na uzyskaniu zabezpieczenia, że np. dany specjalista nie da się już skusić propozycjami konkurencji. Poza tym pracodawcy niejednokrotnie ponoszą znaczne koszty związane ze stworzeniem i przygotowaniem stanowisk pracy dla określonych pracowników oraz wiążą z nimi konkretne plany inwestycyjne.


Treść i forma umowy


Do zawarcia umowy przedwstępnej może dojść tylko w drodze zgodnych oświadczeń woli stron. A zatem przyszły pracodawca i potencjalny pracownik muszą wyrazić wolę zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę o określonej treści. Dlatego też oświadczenie pracodawcy stanowiące np. ofertę zawarcia umowy przedwstępnej musi być skierowane do przyszłego pracownika oraz zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Wynika to z treści art. 66 § 1 KC, w myśl którego oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. A zatem jeżeli oświadczenie woli zawarcia umowy przedwstępnej było skierowane nie do przyszłego pracownika, lecz do innej osoby lub osób (np. publicznie na zebraniu kierowników lub na sesji rady gminy), to nie może ono stanowić podstawy do uznania, że w ten sposób złożono pracownikowi ofertę zawarcia umowy przyrzeczonej.


Dla przyjęcia, że strony zawarły umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy o pracę, konieczne jest uzgodnienie przez strony najistotniejszych warunków przyrzeczonej umowy o pracę. Dlatego taż wszelkiego rodzaju deklaracje negocjacyjne, czy inne zapewnienia dotyczące nawiązania stosunku pracy zawierające wyraz woli dążenia przez kontrahentów do zawarcia umowy o pracę, bez precyzowania jednak jej przyszłych postanowień nie są umowami przedwstępnymi. Brak ustalenia najistotniejszych warunków umowy o pracę oznacza również, że nie ma możliwości skutecznego dochodzenia przed sądem wykonania takich ustaleń w postaci uzyskania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli drugiej strony lub odszkodowania od strony uchylającej się od zawarcia umowy o pracę.


Minimalną treść umowy przedwstępnej określa art. 389 KC, według którego aby umowa ta była ważna, musi zawierać co najmniej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Należy przez to rozumieć minimalne elementy umowy, które są konieczne do jej zawarcia i wykonania. Przy umowie o pracę chodzić może zwłaszcza o określenie przyszłego wynagrodzenia pracownika, stanowiska, które ma on zajmować, miejsca pracy oraz rodzaju umowy (tzn. oznaczenia, czy będzie to umowa na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania danej pracy albo na okres próbny). Brak tych minimalnych elementów treści umowy o pracę powoduje, że danej umowy nie można kwalifikować jako umowy przedwstępnej. Wskazywał na to także SN w wyroku z 10.9.1997 r.2, podnosząc, iż jeżeli nie doszło do zawarcia umowy przedwstępnej, ponieważ rokowania stron nie czynią zadość wymaganiom art. 389 KC i nie ustalają istotnych postanowień, o których mowa w art. 29 § 1 pkt 1 i 2 KP, a w szczególności nie określają rodzaju pracy, terminu jej rozpoczęcia i wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy, to żadna ze stron pertraktacji nie jest uprawniona do dochodzenia zawarcia umowy o pracę na podstawie art. 390 § 2 KC w zw. z art. 300 KP.


Strona << | 1 | 2 | 3 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,92665696144104 sekund.