VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 31 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Choroba zawodowa nabyta za granicą nie wyklucza prawa do świadczeń Autor : Edward
Pracodawca i Pracownik
Jeżeli pracownik nabawił się takiej choroby podczas pracy za granicą a pracodawca nie ma siedziby w Polsce, decyzję w tej sprawie wydaje inspektor sanitarny właściwy dla miejsca zamieszkania zatrudnionego w kraju

Wynika tak z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (z 17 stycznia 2008 r., II SA/Sz 922/07), który orzekał w takiej właśnie, skomplikowanej sprawie. Chodziło o rozstrzygnięcie sytuacji, w której państwowy inspektor sanitarny, do którego pracownik zwrócił się o wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, jest niewłaściwy, a właściwego nie można ustalić. W związku z masowymi wyjazdami Polaków do pracy za granicą takie wypadki będą się zdarzać coraz częściej.

Malaria w trakcie rejsu

Marynarz, zatrudniony za granicą na podstawie zawartego w Polsce kontraktu, zachorował na malarię w trakcie rejsu statku pływającego pod banderą cypryjską. Dokumentacja choroby znajduje się w spółce w Szczecinie, będącej w Polsce reprezentantem armatora cypryjskiego.

Państwowy graniczny inspektor sanitarny w Szczecinie zwrócił jednak Ośrodkowi Medycyny Pracy w Szczecinie orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej. Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, uznał, że jest niewłaściwy do wydania decyzji o chorobie zawodowej marynarza. Rozporządzenie mówi, że taką decyzję wydaje inspektor właściwy dla miejsca, w którym praca była lub jest wykonywana lub według krajowej siedziby pracodawcy, jeżeli ma on dokumentację dotyczącą narażenia zawodowego. Tymczasem ta praca była wykonywana za granicą, a pracodawca, czyli cypryjski armator, nie ma krajowej siedziby. W związku z tym, że do niedyspozycji doszło podczas rejsu kontraktowego na statku pływającym pod banderą cypryjską, państwowy graniczny inspektor sanitarny nie był właściwy wydać decyzji o chorobie zawodowej. Marynarz nie miał też umowy o pracę, a zatrudniony został przez pośredniczącą spółkę. Na terenie Polski nie można więc określić właściwości miejscowej innego inspektora sanitarnego.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Szczecinie utrzymał to postanowienie. Poinformował, że wprawdzie wystąpił do głównego inspektora sanitarnego o wskazanie możliwości rozstrzygnięcia sprawy osoby, która zachorowała na chorobę zawodową na terytorium państwa wchodzącego w skład UE, oraz możliwości ubiegania się o świadczenia z tego tytułu, ale nie dostał odpowiedzi.

 

Decyduje inspektor z miejsca zamieszkania

W skardze do WSA w Szczecinie marynarz podkreślił, że umowa zawarta ze spółką spełniała wymogi obowiązującej wówczas ustawy z 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Za okres kontraktu opłacał składki do ZUS, a marynarska umowa o pracę jest zgodna z układem zbiorowym podpisanym między armatorem i Krajową Sekcją Morską NSZZ „Solidarność”. Umowę z pracodawcą cypryjskim zawarł za pośrednictwem spółki, która kierowała go do pracy i jednocześnie reprezentowała zagranicznego armatora.

WSA uwzględnił skargę i uchylił obie zaskarżone decyzje. Sąd przypomniał, że w świetle ustawy z 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tylko ten organ może stwierdzić występowanie lub nie choroby zawodowej (w formie decyzji). Zasady ustalania właściwości miejscowej organu administracji publicznej określa art. 21 kodeksu postępowania administracyjnego. Wprawdzie w sprawach o stwierdzenie choroby zawodowej istnieją odmienne zasady ustalania właściwości miejscowej zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, ale nie wyłączają one stosowania k.p.a.

A to właśnie art. 21 § 1 k.p.a. odnosi się do spraw nieuregulowanych w przepisach szczególnych. Właściwość organu w tym sporze można więc ustalić zgodnie z art. 21 § 3 k.p.a., według miejsca zamieszkania w kraju. W wydanym w 2002 r. rozporządzeniu nie przewidziano możliwości rozpoznawania sprawy przez organy wymienione w § 3 i 8 tego aktu, czyli właściwego inspektora pracy, którego właściwość ustala się według miejsca zatrudnienia pracownika lub według krajowej siedziby pracodawcy. Posłużenie się k.p.a. nie odbiera pierwszeństwa przepisom szczególnym, lecz pełni funkcję uzupełniającą – stwierdził sąd.

Źródło Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89890599250793 sekund.