VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kiedy pracownika można zwolnić bez wypowiedzenia ? Autor : atest94
Praca Kiedy pracownika można zwolnić bez wypowiedzenia? Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie tylko w przypadku zaistnienia przyczyn objętych zawartym w kodeksie pracy katalogiem, którego nie można zmienić przez czynność prawną.
Kodeks pracy wskazuje katalog przypadków, w których pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Art. 52 k.p. wymienia trzy grupy sytuacji, które ten tryb zwolnienia uzasadniają:

w ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

w popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Przestępstwo to musi być jednak oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem, w zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym i nie może zostać rozszerzony.

Przyczyny zwolnienia

Artykuł 52 k.p. nie zawiera przykładowego wyliczenia czynów stanowiących ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Kodeks nie wskazuje także katalogu podstawowych obowiązków pracowniczych, stwierdzając jedynie w art. 211 k.p., że podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyroku z 28 października 1998 r. I PKN 400/98 (OSNAP z 1999 r. nr 23, poz. 752) Sąd Najwyższy stwierdził, iż ustalenie zakresu podstawowych obowiązków pracownika, sposobu ich naruszenia oraz stopnia zawinienia w ich niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu jest warunkiem prawidłowej oceny, czy naruszenie tych obowiązków było przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.

Katalog SN

Będą tu wchodzić w grę obowiązki odgrywające dużą, czy wręcz zasadniczą, rolę w procesie pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 listopada 2000 r. III APa 85/00 (Pr. Pracy z 2002 r. nr 3, poz. 38), ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych zachodzi, gdy działanie lub zaniechanie pracownika cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Nie jest nim natomiast niedopełnienie obowiązków. Według wyroku Sądu Najwyższego z 12 lipca 2001 r. I PKN 532/00 (OSNAP – wkł. z 2001 r. nr 23, poz. 6) usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy stanowi dokonanie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Będzie to także np. bezzasadna odmowa podjęcia przez pracownika pracy w nowym miejscu, ustalonym zgodnie z prawem (wyrok SN z 14 lipca 1999 r. I PKN 149/99 – OSNAP z 2000 r. nr 19, poz. 712), stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym (np. wyrok SN z 19 marca 1984 r. I PR 33/84 – OSNCP z 1984 r. nr 11, poz. 197), wykorzystanie przez członka spółdzielni przysługujących mu dni wolnych od pracy bez uzgodnienia z zakładem pracy (wyrok SN z 11 stycznia 1985 r. I PR 118/84 – OSNC z 1985 r. nr 10, poz. 158), bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy (wyrok SN z 12 czerwca 1997 r. I PKN 211/97 – OSNAP z 1998 r. nr 11, poz. 323), świadczenie przez radcę prawnego prywatnych usług prawniczych w czasie pracy przeznaczonym na obsługę pracodawcy (wyrok SN z 8 maja 1997 r. I PKN 129/97 – OSNAPiUS z 1998 r. nr 6, poz. 177) i wiele innych.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,7842800617218 sekund.