VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wózek widłowy: Pytanie Jakie warunki pod względem ppoż, bhp, konstrukcyjnym (w tym instalacja odgromowa) oraz położenia musi spełniać składowisko gazów technicznych (tlen, propan-butan, acetylen) znajdujące się na terenie otwartym należącym do firmy? Autor : God
BHP  PRZEPISY Jakie warunki pod względem ppoż, bhp, konstrukcyjnym (w tym instalacja odgromowa) oraz położenia musi spełniać składowisko gazów technicznych (tlen, propan-butan, acetylen) znajdujące się na terenie otwartym należącym do firmy?

Odpowiedź


Problematyka poruszana w pytaniu uregulowana jest w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 6.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U poz. 846) - dalej r.b.h.p.g.p. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz użytkowaniu i magazynowaniu karbidu - dalej r.b.h.p.m.g. Odrębne są bowiem uregulowania szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa przechowywania gazów takich jak propan-butan czy gazów utleniających oraz acetylenu. W przypadku gdy zakład pracy wykorzystuje zarówno propan, butan jak również tlen i acetylen, wówczas w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracowników konieczne jest spełnienie wymogów ich przechowywania o których mowa w wyżej przywołanych regulacjach.Problematyka bezpieczeństwa pracy wymaga kompleksowego uregulowania na poziomie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Do źródeł regulacji dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy zalicza się nie tylko powszechnie obowiązującą ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 108) dalej k.p ale i przepisy wykonawcze zawarte w aktach prawnych wydanych ja jego podstawie.

Przykładem takiego aktu jest r.b.h.p.g.p. Wydanie szczegółowej regulacji normującej wymagania bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu gazów płynnych podyktowane było ich szczególnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, które nie są obojętne w kontekście szeroko rozumianego środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń.


Zgodnie z § 2r.b.h.p.g.p. pod pojęciem gazów płynnych kryją się ropopochodne gazy skroplone propan i butan oraz mieszanina propan-butan. Należy zauważyć, że przepisy nie definiują pojęcia gazów technicznych o którym mowa w pytaniu i odwołują się wyłącznie do gazów jakimi są skroplone gazy węglowodorowe. Nie regulują tym samym problematyki przechowywania gazów takich jak gazy utleniające. W ich przypadku w zakresie magazynowania zastosowanie ma r.b.h.p.m.g. Z przepisu § 11 r.b.h.p.m.g. w sprawie bhp pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów wynika, że zbiorniki przenośne napełnione gazami oraz opróżnione z gazów powinny być magazynowane oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych.

Zbiorniki powyższe mogą być magazynowane na przestrzeni otwartej, pod zadaszeniem lub w wydzielonych pomieszczeniach. W przypadku magazynowania butli na otwartej przestrzeni powinny być przeznaczone palety – pojemniki o ażurowej konstrukcji. W przypadku zbiorników przenośnych zawierających acetylen o pojemności powyżej 1 litra, zgodnie z § 22 r.b.h.p.m.g., niezbędne jest ich magazynowanie w pozycji stojącej.


W przypadku gazów utleniających – tlenu lub jego mieszanin z innymi gazami, należy pamiętać, że zbiorniki przenośne przeznaczone do przechowywania takich gazów powinny być w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami i smarami lub substancjami palnymi na co wyraźnie wskazuje § 35 r.b.h.p.m.g. Regulacją odrębną względem gazów takich jak propan, butan oraz mieszani tych gazów jest przywołane wcześniej rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.


Z uwagi na właściwości gazów płynnych, zgodnie z § 4 r.b.h.p.m.g. rolą pracodawcy jest wyposażenie stanowisk pracy związanych z ich magazynowaniem w podręczny sprzęt gaśniczy a gazy płynne mogą być przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach ciśnieniowych. Zasadą jest, że butle z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu powinny być składowane w pozycji stojącej. Rolą podmiotu zarządzającego składowiskiem butli znajdującego się na placu jest zapewnienie dostępu do butli w celu umożliwienia prowadzenia akcji ratowniczej.


Przepis § 11 r.b.h.p.g.p.wskazuje na konieczność użytkowania instalacji odgromowej, korespondującej z Polskimi Normami - względem magazynów i składowisk butli z gazem płynnym znajdujących się na placach. Rozporządzenie tradycyjnie nie wskazuje o które normy chodzi, jednak aktualną normą regulującą problematykę ochrony odgromowej jest norma udostępniana odpłatnie przez Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN 62305-1:2011, normująca wymagania które należy spełnić w celu ochrony obiektu budowlanego zawierającego instalacje, wyposażenie jak również osoby obsługi związane z obiektem budowlanym przed udarem piorunowym
Poruszając tematykę związaną ze składowaniem gazów w kontekście bezpieczeństwa pożarowego należy odwołać się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U poz. 719) - dalej r.o.p.p. Przywołane rozporządzenie określa sposoby oraz warunki ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych oraz terenów, zwanych na potrzeby rozporządzenia "obiektami".


Zgodnie z § 4 ust 2 r.o.p.p., właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Ponadto niezbędne jest umieszczenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

W kwestiach "konstrukcyjnych" jakie dotyczą placów składowych oraz składowisk przy obiektach niezbędne jest zachowania pasa ochronnego o szerokości minimalnej 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest nawierzchnia gruntowa – oczyszczona.


Zgodnie z § 6 r r.o.p.p. właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.


Uwzględniając fakt, iż składowisko gazów o którym mowa w pytaniu jest "przyzakładowe" należy pamiętać o zapewnieniu właściwych warunków ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,88191199302673 sekund.