VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wyrok Sądu Najwyższego: Pobicie przez innego pracownika jako wypadek przy pracy. Autor : God
Orzecznictwo


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. III APa 43/17 Pobicie przez innego pracownika jako wypadek przy pracy. Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy a jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu.TEZA aktualna

1. Wypadkiem przy pracy jest pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych w miejscu wskazanym przez pracodawcę jako miejsce świadczenia pracy, jeżeli przyczyną pobicia było kwestionowanie przez poszkodowanego pracownika sposobu wykonywania pracy przez sprawcę - innego pracownika.

2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 k.c. Jednocześnie jednak odszkodowanie to powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania.
UZASADNIENIE
Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Marek Procek (spr.).

Sędziowie: SA Jolanta Pietrzak, SO del. Anna Petri.
Sentencja

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Katowicach sprawy z powództwa S. Z. (S. Z.) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.) o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy na skutek apelacji pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt VIII P 16/13 oddala apelację.
Uzasadnienie faktyczne

Powód S. Z. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Sp. z o.o. w Z. domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 94.252 zł z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia odpisu pozwu. Wniósł również o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że uległ wypadkowi przy pracy, który polegał na pobiciu go przez innego pracownika S. O. Na skutek wypadku przy pracy doznał urazu oka i kręgosłupa. Z tego tytułu domagał się zadośćuczynienia w kwocie 60.000 zł. Powód wskazał nadto, że był zatrudniony u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę na czas określony od 12 września 2008 r. do 11 września 2011 r. Na podstawie generalnego porozumienia pomiędzy pozwaną i (...) Sp. z o.o. w B. powód dodatkowo był zatrudniony w tym ostatnim zakładzie na podstawie umowy o dzieło i miał gwarancję zatrudnienia do chwili wygaśnięcia umowy z pozwaną, tj. do dnia 11 września 2011 r. Z tytułu umowy o dzieło otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.111 zł. Na skutek zachorowania po wypadku utracił zdolność do zatrudnienia i tym samym wynagrodzenie z umowy o dzieło za 12 miesięcy w wysokości 2.111 zł miesięcznie czyli 25.332 zł. Ponadto w obu zakładach otrzymywał "Barbórkę" i 14-tkę w łącznej wysokości po 4.460 zł. Po wypadku nie uzyskał uprawnień do tych świadczeń za 2010 rok i utracił 8.920 zł.

Jako podstawę prawną żądania zadośćuczynienia, powód wskazał przepis art. 445 § 1 k.c., a utraty zarobków - art. 444 § 1 k.c.
Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,93963289260864 sekund.