VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Jaką zawrzeć umowę: o pracę, zlecenia, o dzieło ? Autor : oswiata
BHP  PRZEPISY Na pytanie z dyżuru prawnego w Rzeczpospolita odpowiadali ANNA KOLEŚNIK, redaktor "Rzeczpospolitej" i ANDRZEJ RADZISŁAW, specjalista z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w centrali ZUS.

Jako osoba fizyczna świadczę usługi marketingowe dla wydawnictwa. Czy chlebodawca może zawrzeć ze mną kontrakt menedżerski lub umowę o podobnym charakterze?

Kontrakt menedżerski zawiera się z osobą zarządzającą firmą czy jej działem. Jeśli więc pytający ma zarządzać działem marketingu, może to robić w ramach kontraktu menedżerskiego. Gdyby zaś miał wykonywać jedynie usługi marketingowe, bardziej właściwa jest umowa zlecenia.

Czy sprzątanie terenu zakładu może być przedmiotem umowy zlecenia? Chcemy w ten sposób zatrudnić pracownika innej firmy.

Sprzątanie może być przedmiotem umowy zlecenia, pod warunkiem że usługa ta nie jest świadczona w sposób ciągły, podporządkowany, na rzecz i ryzyko pracodawcy, a także gdy nie musi być wykonywana osobiście (np. chorego zleceniobiorcę może w sprzątaniu ktoś zastąpić), w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę. W przeciwnym razie powinna być to umowa o pracę.

Jaki rodzaj umowy należy zawierać na udzielanie sporadycznych korepetycji?

Najlepiej umowę zlecenia.

Czy od umowy zlecenia z emerytowanym pracownikiem płaci się składki chorobową i wypadkową? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Emeryt wykonujący umowę zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, natomiast ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. Składka wypadkowa jest należna, jeżeli umowa zlecenia jest wykonywana w miejscu prowadzenia działalności lub w siedzibie zleceniodawcy i zleceniobiorca podlega obowiązkowo lub przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Od 1 stycznia 2003 r. płatnicy sami ustalają stopę procentową składki wypadkowej, którą mają płacić w danym roku składkowym za wszystkich rozliczanych przez nich ubezpieczonych. Stopa procentowa tej składki zależy od liczby ubezpieczonych i rodzaju prowadzonej działalności. Gdy umowa zlecenia jest zawarta z własnym pracodawcą, dla celów ubezpieczeń społecznych traktuje się ją jak umowę o pracę. A zatem przychody z obydwu źródeł sumuje się i łącznie oskładkowuje.

Emeryt ma jedną umowę zlecenia na kwotę 700 zł, od której są odprowadzane składki na ZUS. Z naszą hurtownią podpisał drugą umowę zlecenia na 1200 zł. Czy składki musimy płacić od 1200 zł? A może tylko od 100 zł, tak aby składki należne od tego emeryta naliczać od podstawy nie niższej niż 800 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę)?

Emeryt wykonujący jednocześnie dwie umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednej wybranej umowy. Z tytułu drugiej umowy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Skoro więc emeryt obowiązkowym ubezpieczeniom podlega z pierwszej umowy na 700 zł, to druga na 1200 zł rodzi jedynie obowiązek uiszczenia składki zdrowotnej. Emeryt może również zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń i obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom z umowy na 1200 zł. Wówczas z drugiej umowy ubezpieczenia stają się dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy od kontraktu menedżerskiego nie opłaca się składek na ZUS?

Kontrakt menedżerski może mieć charakter: umowy o pracę lub zlecenia. Jeżeli jego cechy wskazują, że jest to umowa o pracę (a więc praca jest świadczona ciągle, dobrowolnie, pod bieżącym kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym itd.), składki odprowadza się zawsze, i to w pełnym wymiarze (tj. emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna). Gdy zaś kontrakt menedżerski ma charakter umowy zlecenia, składki płaci się jak od każdego zleceniobiorcy. A zatem jeżeli jest to jedyne źródło utrzymania menedżera, należy obowiązkowo odprowadzić składki emerytalną, rentową, zdrowotną oraz wypadkową (jeżeli praca jest świadczona w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę). Ubezpieczenie chorobowe od umowy zlecenia jest dobrowolne. Czasami składek na ubezpieczenia społeczne z kontraktu zleceniopodobnego można w ogóle nie płacić. Tak jest np., gdy menedżer jest studentem, który nie ukończył jeszcze 26 lat, lub gdy obok kontraktu ma jeszcze w innej firmie etat z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę; takie kontrakty są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, ale trzeba zapłacić od nich składki zdrowotne.

W tym roku w ramach umowy zlecenia wykonałem parę prezentacji multimedialnych z przeniesieniem praw autorskich. Raz zleceniodawca pomylił się i naliczył 20-proc. koszty uzyskania przychodu, a powinien 50-proc. Czy mogę sprostować to jakoś w zeznaniu rocznym?

Jeżeli twórca korzystał z praw autorskich, to do przychodów z tytułu takiej umowy zlecenia należało zastosować 50-proc. koszty uzyskania. Oczywiście można to sprostować w zeznaniu rocznym. Trzeba się jednak przygotować na to, że urząd skarbowy zażąda wyjaśnień.

Czy w zeznaniu podatkowym trzeba rozliczyć się z wynagrodzenia z umowy o dzieło, które jest jedynym moim dochodem w danym roku?

Oczywiście, i to bez względu na to, jaka była kwota wynagrodzenia. Jeśli była niższa niż kwota wolna od podatku (w 2002 r. - 2727 zł, w 2003 r. - 2790 zł), to wykonawca dzieła otrzyma zwrot pobranej przez zleceniodawcę zaliczki na podatek, gdyż w rozliczeniu rocznym wykaże nadpłatę.

Ojciec prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jaką umowę powinien ze mną zawrzeć, abym mógł wystawiać faktury i aby ponoszone przeze mnie koszty zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?

Pytający również musi założyć działalność gospodarczą i w jej ramach świadczyć usługi na rzecz firmy ojca. Faktury mogą bowiem wystawiać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski) są zwolnione z VAT.

Często zawieramy umowy o dzieło na aranżacje wystaw, a z takich wynagrodzeń potrącamy 50-proc. koszty. Czy w takiej umowie powinien być zapis, że wykonawca oprócz wynagrodzenia otrzymuje zwrot kosztów podróży i noclegów w hotelu?

Skoro jest to umowa cywilnoprawna, to strony mogą zawrzeć w niej postanowienia, jakie chcą. Ważne są jednak skutki podatkowe takiej umowy. Wymienione wydatki (zwrot wykonawcy kosztów podróży i noclegów) zamawiający dzieło może wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Natomiast od 1 stycznia 2003 r. stanowią one przychód wykonawcy, który trzeba doliczyć do wynagrodzenia z umowy o dzieło i opodatkować. Od tej części wynagrodzenia, która nie wiąże się z korzystaniem przez twórcę dzieła z praw autorskich, można będzie oczywiście naliczyć tylko 20-proc. koszty uzyskania przychodów.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0663919448853 sekund.