VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 02 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 53 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Emerytury pomostowe art.nr570 Autor : kodekspracy
Praca Emerytury pomostowe już niedługo będą pełnić podobną rolę, co obecnie wcześniejsze emerytury. Mają jednak objąć węższe kategorie osób.
Emerytury pomostowe to świadczenia, które obecnie przewidziane są tylko w projekcie ustawy. Według założeń tego projektu świadczenia te będą przysługiwały tym ubezpieczonym, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. O tych świadczeniach mogą więc myśleć tylko osoby pracujące obecnie w zawodach i na stanowiskach, które w starym systemie emerytalnym uprawniały do wcześniejszej emerytury. Wcześniejsze emerytury będą przyznawane tylko do 31 grudnia 2006 r. Emerytury pomostowe mają zastąpić pewnej grupie pracowników przyznawane obecnie emerytury wcześniejsze. Jednak w odniesieniu do emerytur pomostowych wprowadzono ograniczenia w zakresie katalogu podmiotowego.
Komu będą przysługiwać?
Zgodnie z założeniami twórców reformy ubezpieczeń emerytury te będą przysługiwały tylko tym osobom, które wykonują pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i zostały jednocześnie wymienione w raporcie opracowanym przez zespół ekspertów medycyny pracy.
Emerytury pomostowe mają być wypłacane od momentu zakończenia aktywności zawodowej w wieku uprawniającym do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę według starych zasad do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.
Nie skorzystają z emerytur pomostowych osoby urodzone przed 1949 r., ponieważ osób tych nie dotyczy reforma emerytalna. Przepisy o emeryturach pomostowych nie będą też dotyczyć osób, które zdążą jeszcze skorzystać z wcześniejszej emerytury według starych zasad, a więc nabędą uprawnienia emerytalne do końca grudnia 2006 r. Założenia projektu przewidują, że emerytury te będą wypłacane z Funduszu Emerytur Pomostowych. Wysokość tych świadczeń ma być ustalana przez pracodawców. Będzie ona uzależniona od ich możliwości finansowych. Rząd proponuje ustalenie górnej granicy tych świadczeń, a związki zawodowe zaproponowały ustalenie również ich dolnej granicy.
Składki na emerytury pomostowe finansowane będą w całości przez pracodawców. Będą one traktowane jako koszt działalności pracodawców. Będzie określony minimalny wiek i minimalny staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do poszczególnych rodzajów prac uprawniających do pobierania omawianego świadczenia.
Do funkcjonowania emerytur pomostowych konieczne jest sporządzenie aktualnego wykazu osób uprawnionych do emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
W tym celu została powołana specjalna komisja ekspertów. Wyróżniła ona 2 obszary wykonywania pracy uprawniające do przejścia na emeryturę pomostową:
• szczególne warunki pracy,
• szczególny charakter pracy.
Praca w warunkach szczególnych
Za pracę w warunkach szczególnych uznano pracę wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych, determinowanych siłami przyrody lub procesami technologicznymi, które mogą powodować trwałe, negatywne skutki zdrowotne dla pracownika i którym nie można zapobiec, stosując odpowiednie środki profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej. Chodzi więc o taką pracę, którą bez uszczerbku na zdrowiu można wykonywać tylko przez ściśle określoną liczbę lat. Przy tworzeniu nowych wykazów prac w szczególnych warunkach poddano analizie wiele czynników ryzyka oraz skutki występowania kilku z nich jednocześnie. O zakwalifikowaniu pracy do prac wykonywanych w szczególnych warunkach nie decyduje samo występowanie ryzyka, ale także niemożliwość ich wyeliminowania przez pracodawcę. Zgodnie z tą definicją opracowano wykaz prac w szczególnych warunkach uzasadniających ograniczenie czasu ich wykonywania. W projekcie wykazu znalazły się 43 rodzaje prac wykonywanych w szczególnych warunkach.
Praca w szczególnym charakterze
Przez pracę w szczególnym charakterze należy rozumieć pracę, przy wykonywaniu której potrzebna jest szczególna sprawność psychofizyczna, której obniżenie spowodowane naturalnym procesem starzenia się uniemożliwia po osiągnięciu określonego wieku wykonywanie tej pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo publiczne. Praca o szczególnym charakterze to również praca polegająca na bezpośrednim ratowaniu życia w warunkach zagrożenia własnego życia lub zdrowia. Eksperci tworzący definicję pracy o szczególnym charakterze zwrócili uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo publiczne, czyli bezpieczeństwo osób trzecich. Wskazano, iż są to tylko takie prace, w których obniżenie sprawności psychofizycznych uniemożliwia wykonywanie pracy, nie zagrażając bezpieczeństwu publicznemu.
Wyróżniono również trzeci obszar prac, a mianowicie prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Tego rodzaju prace nie będą uprawniały do skorzystania z emerytury pomostowej. W poprzednim systemie emerytalnym za pracę w takich warunkach ubezpieczeni otrzymywali specjalny dodatek pieniężny. W tej sytuacji nikomu nie zależało na poprawie warunków pracy. Pracodawcy nie byli zmuszani do inwestowania w nowe bezpieczniejsze technologie i urządzenia, natomiast pracownicy nie zwracali szczególnej uwagi na utratę zdrowia, bo mieli z tego tytułu korzystne przywileje płacowe. Zdaniem twórców projektu, przyznanie tej grupie pracowników uprawnień do emerytur pomostowych nie stanowiłoby skutecznej ochrony ich zdrowia.
Utrata uprawnień
Uregulowana zostanie sytuacja prawna tych ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach, które obecnie uprawniają do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a nie zostały uznane przez ekspertów za prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w aspekcie uprawnień do emerytur pomostowych. Osoby te mają otrzymać rekompensatę finansową za utratę możliwości nabycia wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Wysokość tej rekompensaty będzie uzależniona od stażu pracy, wieku i dotychczasowych zarobków pracownika. Jej wartość ma być doliczona do kapitału początkowego.
Podsumowanie
Emerytury pomostowe mają zastąpić obecne wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Krąg osób uprawnionych do tych emerytur został w założeniach projektu ustawy ograniczany przez komisję ekspertów, która wybiórczo potraktowała wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w aspekcie uprawnień z tytułu tej pracy do emerytur pomostowych. Pierwsze emerytury pomostowe powinny być wypłacane od 2007 r. Nie wiemy jeszcze, jaką nazwę nada im ustawodawca, bo pojęcie „emerytury pomostowe” jest nazwą potoczną.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1194348335266 sekund.