VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 stycznia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 18 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Odpady krok po kroku Autor : bhpekspert
BHP  PRZEPISY KROK PO KROKU: NASZE ŚMIECI Dostosowane już do unijnych polskie przepisy dotyczące odpadów są znacznie bardziej rygorystyczne. Sprawdziliśmy, jak działają w praktyce.Im więcej produkujemy, kupujemy i konsumujemy, tym szybciej rośnie góra opakowań. Supermarkety już wcześniej - zgodnie z nowymi przepisami - zatroszczyły się w porę o odzyskiwanie i recykling (przetwarzanie) odpadów z opakowań. Wiele z nich ma doświadczenia z rynków Unii Europejskiej, gdzie regulacje mające skłonić do większej dbałości o ochronę środowiska działają od dawna.

Z tego, co mówią pracownicy dużych sieci handlowych, wynika, że korzystają z pomocy specjalistycznych organizacji zajmujących się przetwarzaniem odpadów. To rozwiązanie korzystniejsze i tańsze niż samodzielna walka z odpadami.

POZIOMY RECYKLINGU

Roczne poziomy recyklingu (wg rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2001 r.) są następujące:

Obowiązkowe przetwarzanie odpadów papierowych powinno do 2007 r. wzrosnąć do 48 proc. (z 38 proc. w 2003 r.), z tworzyw sztucznych do 25 proc. (z 10 proc. obecnie), ze stali do 20 proc. (z 8 proc.), aluminium do 40 proc. (z 20 proc. obecnie), ze szkła do 40 proc. (z 16 proc. obecnie) i materiałów naturalnych (np. drewno tekstylia) do 15 proc. (z 7 proc. obecnie)

Sieci sobie radzą

Supermarkety to największe "fabryki" zużytych opakowań. Sklepy samej tylko sieci Carrefour pozbywają się w ciągu miesiąca przeciętnie 30 ton papieru i kartonów, dwóch ton folii, tysięcy plastikowych butelek i aluminiowych puszek.

- Przed świętami stos opakowań rośnie kilkakrotnie - mówi Sławomir Suwalski z sieci Carrefour. We wszystkich 13 naszych sklepach prowadzimy segregację odpadów nadających się do recyklingu. Ustawiliśmy pojemniki na szkło, papier i aluminium. Zepsuta żywność, czyli tzw. mokre odpady, trafia do ferm lisów lub do schronisk dla psów. Odbiorcami są firmy, z którymi podpisaliśmy umowy.

Małgorzata Spychała, rzeczniczka prasowa jednej z największych sieci sklepów Biedronka (jest ich w kraju 638) zapewnia:

- Mamy podpisane umowy z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Segregujemy je w sklepie, zatrudniliśmy koordynatora ds. środowiska. Trzy lata przygotowywaliśmy się do przyjęcia pakietu ustaw ekologicznych, a szczególnie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. W ub.r. przekazaliśmy firmom, z którymi mamy podpisane umowy, 8 tys. ton makulatury i tysiąc ton folii.

Podobnie radzi sobie z opakowaniami i odpadami Grupa Metro. Wszystkie spółki handlowe należące do tej sieci (jest ich 78 - Real, Makro, Praktiker, MediaMarkt) od początku prowadzą segregację odpadów nadających się do recyklingu. Dyrektor Renata Juszkiewicz mówi:

- 60-80 proc. odpadów podlega selektywnej zbiórce i nie trafia na składowiska. W 2002 r. było ich łącznie 18 tys. ton. Mając na względzie przepisy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, stosujemy rozwiązania sprawdzone: opakowania są w większości jednomateriałowe - proste do odzysku, posiadają małą wagę i objętość. Na wysypiska miejskie trafiają tylko śmieci komunalne - mieszanina odpadów socjalno-bytowych z pomieszczeń biurowych i pasażu handlowego, resztki produktów żywnościowych, nienadające się do selektywnego gromadzenia ze względu na wymieszanie, zanieczyszczenie lub ilości nieopłacalne albo nieuzasadnione dla organizacji segregacji.

We wszystkich placówkach Grupy Metro, które sprzedają akumulatory ołowiowe, prowadzona jest zbiórka zużytych akumulatorów od klientów. Są magazynowane, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, do momentu przekazania ich producentom odpowiedzialnym za ich odbiór i zapewnienie recyklingu. Sieć MediaMarkt odbiera też od klientów zużyty sprzęt AGD i RTV i nieodpłatnie przekazuje go do recyklingu. Renata Juszkiewicz zapewnia:

- Na wszystkie odpady mamy odbiorców. To głównie firmy polskie posiadające zezwolenia wymagane ustawą o odpadach.

ŚMIECIMY MNIEJ NIŻ ROZWINIĘCI

Statystyczny Polak pozbywa się rocznie 98 kg zużytych opakowań. Według Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, w ubiegłym roku pozostawiliśmy po skonsumowanych produktach 1,4 mln ton opakowań z papieru i tektury, ponad 1 mln ton szkła, 534 tys. ton tworzyw sztucznych oraz 142 tys. ton z metalu, 41 tys. ton aluminium i 497 tys. ton z drewna.

W krajach wysoko rozwiniętych ilość zużytych opakowań, przypadająca na jednego mieszkańca, przekroczyła 180 kg rocznie.

Małe sklepy - duży problem

Całkowita masa wprowadzonych opakowań w 2002 r. wyniosła ponad 3,7 mln ton (dane Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO). Organizacje odzysku przejęły obowiązek recyklingu od ok. 35 proc. producentów towarów w opakowaniach i od wszystkich dużych sieci handlowych. Natomiast małe i średnie firmy handlowe nie podpisały umów z organizacjami odzysku oraz nie zadeklarowały, w jaki sposób będą wywiązywać się z ustawowego obowiązku recyklingu.
- Małe i średnie sklepy (o powierzchni powyżej 25 mkw.) powinny postępować z zużytymi opakowaniami tak, jak nakazuje ustawa o odpadach: prowadzić ewidencję odpadów i stosować się do wymogów ochrony środowiska - mówi Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO. Przepisy zaś nakazują, że odpady powinny być w pierwszej kolejności odzyskane, poddane recyklingowi lub unieszkodliwione. Składowiska to ostateczność. Dotyczy to także małych sklepów o powierzchni handlowej poniżej 500 mkw.

- Małe obiekty handlowe stwarzają duże problemy - przyznaje dyrektor Grzegorz Wrzosek z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Nie tylko dlatego, że zaśmiecają otoczenie. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nakłada na sklepy o powierzchni handlowej ponad 25 mkw. obowiązek prowadzenia sprzedaży napojów w butelkach zwrotnych, jeśli sprzedają analogiczne produkty w opakowaniach jednorazowych. Do tej pory minister środowiska nie wydał rozporządzenia wykonawczego, gdzie byłoby podane, które produkty są zwolnione z tego obowiązku. Inny przykład: właściciele sklepów mają kłopoty z ustaleniem danych, które powinny znaleźć się na wywieszkach informujących o tym, co zrobić z odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z ustawą, klienci muszą mieć możliwość zapoznania się o dostępnych systemach zwrotu opakowań, ich zbiórki, odzysku, w tym recyklingu. Wielu właścicieli nie wie, skąd wziąć te informacje.

- Po raz kolejny przepisy wyprzedziły życie - mówi Grzegorz Wrzosek. Ostateczna ocena, jak placówki handlowe wywiązały się z obowiązku odzysku i recyklingu, będzie możliwa dopiero w trzecim kwartale 2003 r., kiedy urzędy marszałkowskie będą po kontroli sprawozdań od producentów towarów w opakowaniach, jak i organizacji odzysku.

- Do tej pory przeprowadziliśmy kontrolę tylko w jednym supermarkecie - przyznaje Agata Szczęsna z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obowiązek złożenia sprawozdania upłynął 31 marca.

Wolna amerykanka

PROBLEM W EKSPORCIE

Dominik Dobrowolski z zarządu RECAL Organizacja Odzysku SA:

- Niekorzystne zjawiska zachodzą w przypadku eksportu odpadów opakowaniowych. Akceptowanie jako potwierdzeń recyklingu jedynie dokumentów SAD (poświadczenie eksportu wg interpretacji urzędów jest równoznaczne z poddaniem recyklingowi odpadu) doprowadza do wielu nadużyć. Przecież dokument SAD potwierdza wyłącznie masę eksportowanego odpadu opakowaniowego, nie zaś jego recykling. W przypadku np. złomu puszek aluminiowych, potwierdzeniem recyklingu powinna być faktura - jak w krajach Unii Europejskiej - od tzw. recyklera, np. huty lub odlewni topiącej złom puszek aluminiowych, oraz jego oświadczenie o dokonaniu recyklingu. Występujący na szeroką skalę obrót tymi dokumentami jest niewspółmierny i przewyższający poziom faktycznego recyklingu. Z punktu widzenia ekologicznego, hamuje to, a z czasem wręcz zatrzyma wzrost recyklingu odpadów opakowaniowych w naszym kraju. Dlatego tak bardzo ważna jest kontrola i współpraca urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Środowiska i urzędów celnych.

- Najlepiej spośród opakowań wypadły aluminiowe puszki po napojach. W 2002 r. odzyskano ich 41 proc. - najwięcej wśród najlepiej odzyskiwanych - mówi Dominik Dobrowolski, członek zarządu RECAL Organizacja Odzysku SA. Po roku działania ustawy o obowiązkach przedsiębiorców ponad 95 proc. producentów napojów w puszkach scedowało swój obowiązek recyklingu puszek na organizacje odzysku (z czego ponad 60 proc. obowiązku przejął RECAL. Pozostałe 5 proc. producentów napojów w puszkach wywiązało się z obowiązku samodzielnie lub we współpracy z tzw. osobami trzecimi.

Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO jest zaskoczona: - Nikt się nie spodziewał, że w pierwszym roku tworzonego systemu powstanie blisko 25 organizacji odzysku - a kolejnych 17 czeka na rejestrację - oraz że będą setki tzw. osób trzecich. Niektóre z nich nastawione są wyłącznie na "szybkie pieniądze", które przejadają, zamiast przekazywać je na budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

Stawki opłat recyklingowych są obecnie na poziomie zaledwie 5-10 proc. opłaty produktowej i w żaden sposób nie mogą pokryć rzeczywistych kosztów recyklingu. Mamy wolną amerykankę. Walka o rynek między organizacjami odzysku doprowadziła do obniżenia cen do poziomu oderwanego od realnych kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów. - Brakuje rzetelnej informacji o tworzących się organizacjach odzysku oraz nadzoru odpowiedzialnych urzędów nad ich działalnością - ocenia Hanna Żakowska.

Mimo tych zastrzeżeń recykling, zwłaszcza opakowań, stał się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branży przemysłu w Polsce. Biznesowi przynosi coraz większe zyski, samorządom lokalnym daje okazję do zmniejszenia kosztów finansowania gospodarki odpadami w gminach.

Nowe prawo przybliżyło Polskę do państw o wysokiej kulturze ekologicznej. Czy wykorzystamy szansę, czy też pogrzebiemy ją na dzikich wysypiskach śmieci, zależy od nas samych. -

A oto kilka nowych definicji i uregulowań, które wprowadziła ustawa o odpadach
1 Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie nimi włada (wytwórca, inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna). Posiadaczem odpadów jest więc ten, kto je faktycznie ma, a nie ten, kto jest ich właścicielem
2 Gdy na określonym gruncie znajdują się odpady, to do ich uprzątnięcia zobowiązany jest ten, w czyim władaniu jest grunt, bez względu na to, jak się tam znalazły

3 Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów

4 Każdy, kto podejmuje działalność powodującą lub mogącą powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywny wpływ na środowisko

5 Każdy posiadacz odpadów obowiązany jest przede wszystkim do poddania ich odzyskowi, a gdy to nie jest możliwe - unieszkodliwienia ich w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska

6 Wytwórca odpadów prowadzący instalację - czyli np. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie - jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi - jeżeli wytwarza od 5 do 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne

7 Wytwórca odpadów nieprowadzący instalacji jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie, przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne


Źródło:Rzeczpospolita 12.05.2003

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1884350776672 sekund.