VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 25 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

HACCP: HACCP obowiązkowy w dużych, średnich i małych firmach Autor : swiadczenia1
HACCP System HACCP będą musiały wdrożyć nie tylko duże i średnie, ale i małe przedsiębiorstwa: sklepy, stołówki i wytwórnie, bo nad projektem zmiany ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, aby objęła również i je, pracuje właśnie Sejm. Małe firmy nie tylko nie wiedzą, jak się zabrać za wdrażanie systemu, ale często nie mają w ogóle pojęcia o obowiązkach, które zamierza na nie nałożyć ustawodawca.

Zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 634) i ubiegłoroczną jej nowelizacją (DzU z 2002 r. nr 135, poz. 1145) (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 634)Chcesz dowiedzieć się więcej Tutaj otwórzHACCP muszą wdrażać duże i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu prawa działalności gospodarczej). Ten przepis wejdzie w życie od 1 stycznia 2004 r. Chodzi przy tym zarówno o produkcję, jak i obrót żywnością.

W każdym sklepie i cukierni

Jeśli parlamentarzyści zdecydują (tak, jak chce rząd), żeby małe firmy też spełniały standardy HACCP, będzie to znaczyło, że nawet najmniejszy kiosk spożywczy, bufet, stołówka czy cukiernia będą musiały we własnym zakresie lub z pomocą wynajętej firmy przygotować odpowiednią dokumentację i wdrożyć określone procedury.


Nierzadko wiązać się to będzie ze sporymi wydatkami. Biorąc pod uwagę bardzo szeroko rozumianą definicję obrotu żywnością, zamieszczoną w przygotowanej przez rząd nowelizacji (chodzi o nieodpłatne lub odpłatne dostarczanie żywności konsumentom lub zakładom żywienia zbiorowego, w tym sprzedaż hurtową i detaliczną, przechowywanie i przewóz oraz wszelkie czynności w zakresie żywienia zbiorowego), wprowadzanie HACCP będzie dotyczyło prawdopodobnie olbrzymiej liczby podmiotów. Dotyczyć będzie zapewne także składów, magazynów i hurtowni spożywczych oraz firm transportowych wożących żywność. Ponieważ w art. 30 nowelizowanej ustawy brakuje definicji przedsiębiorcy, należy sądzić, że będą musiały wdrożyć system także: szpitale, zakłady opiekuńcze, żłobki, przedszkola czy szkoły, internaty, sanatoria, domy spokojnej starości, domy dziecka, a także różne instytucje charytatywne organizujące bezpłatne żywienie lub rozdające żywność.

Zamknąć interes?

Przedsiębiorcy, zwłaszcza mali, obawiają się też, że wdrożenie systemu w obiekcie i przy wykorzystaniu sprzętu, którym dysponują, może okazać się niewykonalne, co będzie równoznaczne z koniecznością zamknięcia zakładu i zakończenia działalności.

Przedsiębiorcy wdrażający HACCP muszą:

zidentyfikować zagrożenia i przeprowadzić ich analizę,

określić krytyczne punkty kontroli,

określić wartości krytyczne oraz dopuszczalne odchylenia,

opracować system obserwacji i rejestracji w każdym punkcie krytycznym,

opracować działania korygujące, które powinny być przeprowadzone, kiedy w punktach krytycznych są przekraczane dopuszczalne wartości,

ustalić procedury weryfikacyjne, których zastosowanie potwierdzi prawidłowość systemu,

prowadzić rzetelną dokumentację dotyczącą wszystkich procedur.- W moim przypadku oznacza to przede wszystkim sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodzących - mówi menedżer wprowadzający HACCP w średniej wielkości firmie zajmującej się obrotem żywnością. - Ponieważ nie jest to zakład produkcyjny, ciągle mam wątpliwości, jak w praktyce taki monitoring powinien wyglądać, jak często należy mierzyć temperaturę, jakie urządzenia stosować? Próbowałem też rozrysować schemat obiektu zgodnie z wymaganiami HACCP. Wynika z niego, że będę musiał wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na jego przebudowę. Dodatkowo będę musiał wystąpić o pozwolenie budowlane. Poza tym muszę podpisać umowy w zakładem naprawiającym sprzęt chłodniczy, a także z firmą utylizującą odpady żywnościowe (jeśli awaria chłodni potrwa zbyt długo, to produkty nie będą się nadawały do sprzedaży) albo kupić drogie, zapasowe urządzenia chłodnicze. Jeśli wymagania dotyczące systemu będą egzekwowane rygorystycznie, to chyba zwinę działalność - konkluduje.

Przewodniki dopiero będą

Dotychczas wdrażaniem HACCP w Polsce interesowali się głównie producenci żywności. Bez tego certyfikatu nie da się bowiem produkować na europejskie rynki. Takie przedsiębiorstwa zazwyczaj zamawiają usługę w wyspecjalizowanych firmach. Ponieważ wprowadzanie HACCP jest kosztowne, mali przedsiębiorcy będą najprawdopodobniej próbowali wdrożyć HACCP samodzielnie.

- Trzeba oddemonizować wiedzę dotyczącą wprowadzania systemu HACCP - mówi dr Halina Turlejska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. - W mniejszych firmach czy sklepach nie jest to system na tyle skomplikowany, żeby nie można było uczynić tego samodzielnie po przeczytaniu dobrego poradnika czy przejściu odpowiedniego szkolenia.

Problem jednak polega na tym, że poradniki dotyczą przede wszystkim wdrażania HACCP w firmach produkcyjnych. Jak mają sobie radzić sklepy czy bufety? Wciąż nie bardzo wiadomo. Tym bardziej że z naszych informacji wynika, iż poradniki, na podstawie których można będzie wdrożyć HACCP np. w sklepie, dopiero są pisane.

Do kiedy?

Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, do kiedy trzeba wprowadzić system.

Wprawdzie HACCP powinien być wdrożony do stycznia 2004 r., tak przynajmniej wynika z literalnego brzmienia ustawy, jak i projektu do niej, ale już jej przepisy są interpretowane mniej rygorystycznie. Specjaliści twierdzą, że wprawdzie 1 stycznia 2004 r. nie jest ostateczną datą, kiedy wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, to raczej trzeba się będzie wówczas wykazać (np. przed Inspekcją Sanitarną) nie tyle wdrożeniem, ile wdrażaniem systemu.


- Wdrażanie HACCP praktycznie nie ma końca - wyjaśnia Halina Turlejska, tłumacząc niuanse między wdrożeniem a wdrażaniem, które jest ciągłym procesem. - Przez cały czas prowadzenia działalności trzeba bowiem coś zmieniać czy udoskonalać - dodaje.

Zresztą szans na wprowadzenie HACCP do końca roku, jak przewiduje ustawa (i jej nowelizacja), aby posiadały od 1 stycznia 2004 r. wszystkie zobowiązane do tego podmioty, zwłaszcza małe firmy, po prostu nie ma. Nowelizacja jest dopiero w Sejmie. Biorąc pod uwagę proces legislacyjny, czas potrzebny na opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw i planowane 14-dniowe vacatio legis, to trzeba liczyć, że wejdzie ona w życie w listopadzie lub nawet w grudniu. Trudno sobie wyobrazić, aby w tak krótkim czasie mały przedsiębiorca zapoznał się z systemem (czyli przestudiował podręcznik lub przeszedł odpowiednie szkolenie), opracował sposób jego wdrożenia w swojej firmie i dokonał w niej niezbędnych zmian. Żeby poradniki były zgodne z przepisami, muszą zawierać dane z ostatecznej wersji nowelizowanej ustawy. Trzeba będzie też przeszkolić przynajmniej część personelu, a niekiedy też dokonać niezbędnych modernizacji i zakupów. Trudno sobie wyobrazić, by przedsiębiorcy zdążyli z tym do końca grudnia 2003 r.

Ile to kosztuje?

Na to pytanie nie da się też jednoznacznie odpowiedzieć. Koszt uzyskania certyfikatu HACCP przez większego producenta jest szacowany na około 1,2 mln zł (zgodnie z informacją podaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej). W mniejszych firmach, zajmujących się sprzedażą, a nie produkcją, będzie to z pewnością wielokrotnie mniej, zwłaszcza gdy ktoś zdecyduje się wdrożyć HACCP samodzielnie. Nie wiadomo też ostatecznie, jakie standardy i w jakich branżach trzeba będzie koniecznie wprowadzić. Nie należy jednak zapominać, że koszty związane z HACCP ponosi się nie tylko do czasu wprowadzenia systemu, ale i na jego aktualizację. Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel, np. z programu SAPARD (o możliwych do uzyskania na ten cel dotacjach piszemy obok).

Osoba zarządzająca dużym obiektem handlowym powiedziała nam, że na zakup odpowiednich termometrów, które będą zawieszone w wybranych punktach sklepu i jego zaplecza, oraz na przeszkolenie personelu wydała już blisko 20 tys. zł. - Jeżeli rządowy projekt ustawy wejdzie w życie bez większych zmian, to okaże się, że duże koszty wysłania personelu na szkolenie poniosłem niepotrzebnie - irytuje się menedżer. - Prawdopodobnie bowiem będzie można przeszkolić pracowników we własnym zakresie - dodaje.

Jeszcze jeden numer

Wprowadzenie HACCP to nie jedyna nowość proponowana w nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Do 1 maja 2004 r. wszyscy przedsiębiorcy będą prawdopodobnie musieli - zgodnie z rządową propozycją nowelizacji - uzyskać sanitarny znak identyfikacyjny, czyli numer nadawany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ma on służyć określeniu producenta żywności lub wprowadzającego ją do obrotu. Na szczęście wymagania dotyczące nadania numeru nie będą przysparzały, przynajmniej w porównaniu z wprowadzeniem HACCP, większych problemów. Niezbędna do otrzymania numeru będzie kopia decyzji wydanej przez organy PIS lub inspekcji weterynaryjnej stwierdzającej spełnienie przez zakład odpowiednich wymagań (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia).

CO TO JEST HACCP?

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - czyli analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny) dotyczy tylko branży spożywczej. Został opracowany w latach 60. z myślą o amerykańskich kosmonautach. Stworzono wówczas zbiór reguł obowiązujących na wszystkich etapach produkcji żywności, aby mieć pewność, że jest ona bezpieczna i nie zawiera niepożądanych mikroorganizmów.

HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, na które narażona jest żywność. Umożliwia monitorowanie prawidłowego przebiegu produkcji i nakłada na producentów odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Dzięki analizie zagrożeń można określić, czy dany etap kontroli jest punktem krytycznym. Punkty takie powinny być stale monitorowane. W razie odchyleń trzeba podjąć działania korygujące.

HACCP jest jednym z najważniejszych certyfikatów, które potrzebne będą polskim firmom po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prawo obowiązujące w UE jest jednoznaczne - każda firma sprzedająca żywność na europejskim rynku musi mieć certyfikat HACCP. Potwierdzenie wprowadzenia systemu nie wymaga certyfikatu niezależnego audytora.

System ten dotyczy nie tylko producentów i przetwórców żywności, lecz także miejsc obrotu żywnością. Wprowadzenie HACCP powinno usprawnić działalność firmy, a także pozwolić na uzyskanie powtarzalnej jakości produktów.
Od 1 stycznia 2004 r. obowiązek wdrożenia HACCP mają średnie i duże przedsiębiorstwa zajmujące się:


produkcją żywności,

sprzedażą żywności (hurt i detal),

przechowywaniem (składy, magazyny, chłodnie),

transportem ludzi z jednoczesnym podawaniem potraw (kolej, lotnictwo, żegluga),

transportem żywności (usługi logistyki, spedycji, magazynowania),

sprzedażą żywności gotowej (bary, restauracje),
a być może także:


nieodpłatnym podawaniem i dostarczaniem żywności, w tym potraw (instytucje charytatywne),

dowolną działalnością, jeśli prowadzą: stołówki zakładowe, bufety czy restauracje.
Tymczasem wspomniane instytucje oraz instytuty szkolą, pomagają, uczą i wyjaśniają, ale jedynie wprowadzanie HACCP dla producentów żywności.

Znając dotychczasowe poczynania instytucji kontrolujących szeroko pojęte bezpieczeństwo żywności, np. PIH, sanepidu czy Inspekcji Weterynaryjnej, można się spodziewać, iż wachlarz zobowiązanych do wdrożenia HACCP jeszcze się zwiększy, zwłaszcza wobec pogłosek o przygotowanej kolejnej nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, rozszerzającej obowiązek wdrożenia systemu również na małych przedsiębiorców, czyli wszystkich wprowadzających żywność do obrotu.

Tymczasem system HACCP to mnóstwo przygotowań i szkoleń, a także nakładów modernizacyjnych połączonych ze zmianą organizacji pracy. Na rynku funkcjonuje wprawdzie wiele firm szkoleniowych i konsultingowych proponujących odpłatną i kosztowną pomoc we wdrożeniu tego systemu, jednak po bliższej analizie dostępnych ofert okazuje się, że dotyczy ona przede wszystkim producentów żywności. Brakuje natomiast ofert dla supermarketów czy hurtowni.

Niewiedza inspektorów kontroli sanitarnej i brak wytycznych powodują, iż proste elementy wdrożenia HACCP są dzisiaj bardzo rozmaicie interpretowane przez lokalnych inspektorów. Zwykły pomiar temperatury w urządzeniach chłodniczych rodzi spory, czy należy go przeprowadzać dwa, czy trzy razy na dobę, a może raz na sześć godzin. Przy czym każdy z powiatowych inspektorów ma argumenty dotyczące swojego punktu widzenia, a to jest tylko ułamek problematyki dotyczącej systemu. Warto także dodać, iż wśród inspektorów, w instytutach oraz organach kontroli powstał spór, czy średnie przedsiębiorstwo ma wdrażać system teraz, a stosować od 1 stycznia 2004 r., czy też wdrażać dopiero od 1 stycznia przyszłego roku.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Re: HACCP obowiązkowy w dużych, średnich i małych firmach
Autor: piter
| Data: 14.09.03, 07:40
Zgadzam się z treścią artykułu, lecz nie do końca. Czy system HACCP nas zaskoczył? Napewno tak. Szybkość jego wprowadzania - tak. Uważam, gdyby producenci małych , średnich, dużych firm stosowali przepisy i wdrażali rozporządzenia które obowiązywały i obowiązują w polskim prawodawstwie nie mieli by większych problemów z wdrażeniem HACCP. Lecz wszystko robiono aby przepisy omijać i sądzić - jakoś to będzie. Nie twierdę, że wszyscy. Firmy które te przepisy wprowadzały i stosowały napewno nie rozdzierają szat a ich właściciele śpią spokojnie. Ciągłe oszczędności, nieinwestowanie - wszystko to było i jest na krótką metę. Rzeczywistość zawsze to weryfikuje. Polak mądry po ... W wielu przypadkach nasze przepisy, normy (obecnie nie do obowiązkowego stosowania) są bardziej restrykcyjne niż przepisy unijne.
Uważam, że dla handlu detalicznego, stołówek itd. wystarczą nasze przepisy.

Re: HACCP obowiązkowy w dużych, średnich i małych firmach
Autor: piter
| Data: 14.09.03, 08:04
Małe sprostowanie do mojej wypowiedzi:
....normy (obecnie nie do obowiazkowego stosowania.
Ustanawiane prze Polski Komitet Normalizacyjny Polskie Normy stosowane są dobrowolnie. Polskie Normy stają się również obligatoryjne w przypadku przywołania ich w innych obowiązujących aktach prawnych.


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,17831683158875 sekund.