VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Obowiązkowe szkolenie BHP Autor : bhpekspert
Pracodawca i Pracownik Zgodnie z zasadą, wyrażoną w kodeksie pracy, osoba, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może być dopuszczona do pracy. Kodeks wręcz tego zakazuje i nakazuje pracodawcy organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników.

Nie dla każdej przyjmowanej do pracy osoby należy organizować szkolenie. Nie jest ono wymagane, jeśli ktoś zawiera z pracodawcą kolejną umowę o pracę na tym samym stanowisku i oczywiście wcześniej został przeszkolony z zakresu bhp. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


W przypadku przekroczenia na skutek udziału w szkoleniach normy czasu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ze stosownym dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. [tezy z piśmiennictwa – wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998/1/45]

Główne cele szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:

• poznanie przez nich tych przepisów i zasad bhp, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
• zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
• nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.


Wykładowcy z zewnątrz

Wiedzę tę można przekazać pracownikowi w formie instruktażu, seminarium czy kursu. Pracownicy mogą ją także zdobyć przez samokształcenie kierowane.

Pracodawca musi jednak pamiętać, że jego obowiązkiem jest pilnowanie, aby pracownik przeszedł zarówno szkolenie wstępne, jak i okresowe. Programy poszczególnych rodzajów szkoleń określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas ich trwania opracowują pracodawcy. Mogą to też zrobić w porozumieniu z nimi jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów. Chodzi tu o różnego rodzaju ośrodki doradztwa i kształcenia, agencje ochrony pracy, czy firmy usługowe, oferujące nie tylko prowadzenie szkoleń dla pracowników, ale także stałą współpracę z przedsiębiorcami we wszelkich sprawach dotyczących bhp.

Szkolenia wstępne (podstawowe) i okresowe powinny być zakończone egzaminem, a ich ukończenie potwierdzone zaświadczeniem. Odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika. Inspektor pracy na pewno to sprawdzi.


Zarówno szkolenie podstawowe, jak i okresowe w dziedzinie bhp może być podzielone na etapy (rozłożone w czasie), przy czym łączny cykl przeprowadzenia szkolenia (od jego rozpoczęcia do zakończenia, tj. egzaminu) nie może przekroczyć odpowiednio okresu:

• w jakim powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe,
• wynikającego z ustalonej częstotliwości szkolenia okresowego. [tezy z piśmiennictwa – W. Leszczyński, wyjaśnienia – Sł. Pracow. 1997/3/22-t. 1]


Od instruktażu do „podstawówki”

Szczegółowe przepisy dotyczące szkoleń bhp zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285). Zgodnie z nim szkolenie wstępne przeprowadzane jest według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) i obejmuje:

• szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym,
• szkolenie wstępne na stanowisku pracy, tj. instruktaż stanowiskowy,
• szkolenie wstępne podstawowe, czyli szkolenie podstawowe.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowi pracownicy, studenci na praktykach studenckich i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu. Jest to etap poznania podstawowych przepisów bhp zawartych w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Instruktaż ogólny powinien także zaznajomić z zasadami udzielania pierwszej pomocy.


Cennik szkoleń

Analiza cen za szkolenia bhp, prowadzone przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie ośrodki, wskazuje, że najtańsze są szkolenia dla tzw. pracowników szeregowych. I tu jednak nie ma jednakowych taryf, przy czym występujące między nimi różnice – jak należy sądzić – nie zależą tylko do regionu, w którym ośrodki te działają. Także od tego, jakim prestiżem się cieszą. W każdym razie w ofertach, które są np. dostępne na stronach internetowych, spotkać można m.in. taki cennik:

• instruktaż ogólny – 50 zł/osobę
• szkolenie podstawowe – 100 zł/osobę
• szkolenie okresowe – 70 zł/osobę.

Oba cenniki dotyczą szkoleń bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Instruktaż stanowiskowy służy natomiast przedstawieniu zagrożeń występujących na określonym stanowisku pracy, sposobów ochrony przed nimi oraz metod bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaż ten należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do pracy:

• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażaniem na zagrożenia zawodowe,
• pracowników przenoszonych na powyższe stanowiska oraz zatrudnionych na nich w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, np. w przypadku wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
• uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

Ważne jest, że osoba zatrudniona na kilku stanowiskach pracy powinna przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z nich. Pracownik musi potwierdzić na piśmie, że odbył oba instruktaże.

Wspomniane wcześniej szkolenie podstawowe ma na celu zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania lub organizowania bezpiecznej i higienicznej pracy. To szkolenie nie jest wymagane przed dopuszczeniem do pracy. Można je bowiem przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy (lecz nie później) od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Wyjątkowo jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na których istnieją szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie to powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.


Żeby wiedza nie umknęła

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego nie jest w zasadzie ustalona w obowiązujących przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca, po porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo z przedstawicielami pracowników.

Rozporządzenie wymaga jedynie, aby instruktaż pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzano nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach robotniczych o dużym zagrożeniu dla zdrowia i wypadkowym – nie rzadziej niż raz w roku.

Nie tylko szeregowi pracownicy muszą zostać przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten obowiązek odnosi się także do osób kierujących innymi pracownikami na różnych szczeblach i samych pracodawców.

Źródło:Gazeta Prawna

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Re: Obowi±zkowe szkolenie BHP
Autor: polinfor
| Data: 29.08.06, 09:36
Ciekawy artykuł. Trzeba przyznać, że szkolenia bhp stały się źródłem znakomitego zarobku dla wielu firm specjalistycznych. Nie odbywa się to bez korzyści dla pracodawców - małe firmy nie muszą organizować szkoleń we własnym zakresie.
Zapraszam na szkolenia do : szkolenia bhp

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,82886481285095 sekund.