VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

GODZINY NADLICZBOWE- Wypłacić dodatek czy dawać wolne Autor : prawo
Pracodawca i Pracownik Coraz częściej pracodawcy zamiast płacić pracownikowi za przepracowane przez niego godziny nadliczbowe wolą dać mu w zamian czas wolny. Nie muszą przy tym – jak to było do końca listopada ubiegłego roku – czekać na wniosek pracownika w tej sprawie. Mogą sami podejmować decyzje. Nie zawsze jest to korzystne dla pracowników, którzy, jak pokazuje praktyka, za pracę ponadnormatywną wolą otrzymywać dodatkową zapłatę.Ustawodawca zdecydował, iż w takiej sytuacji pracownik ma prawo do dłuższego czasu wolnego niż gdyby to on sam występował o zamianę nadgodzin na czas wolny.Jak wynika bowiem z art. 143 kodeksu pracy, rekompensata pracy nadliczbowej w postaci czasu wolnego od pracy nastąpić może albo na wniosek pracownika (art. 143 par. 1 k.p.), albo w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy (art. 143 par. 2 k.p.). W pierwszym przypadku w zamian za przepracowany ponad ustaloną normę czas pracy pracodawca na wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego. W drugim w wymiarze o połowę wyższym.Tyle pracowałeś, tyle odpoczywaszŹródło:Gazeta Prawna Jeśli więc pracownik złoży do pracodawcy wniosek o zamianę przepracowanych przez siebie nadgodzin na czas wolny, powinien otrzymać go w wymiarze równym okresowi przepracowanemu. Oznacza to, że za jedną godzinę pracy w godzinach nadliczbowych pracownik ma prawo odebrać jedną godzinę czasu wolnego.Przykład.

Jeśli przepracował 4 godziny nadliczbowe i złoży do pracodawcy wniosek o udzielenie w zamian za te godziny czasu wolnego otrzyma go również w wymiarze 4 godzin.Ta zasada obowiązuje bez względu na „rodzaj nadgodzin”, a więc bez względu na to, jaki dodatek (50 czy 100 proc.) przysługiwałby pracownikowi za pracę w tych godzinach, gdyby miałby on być wypłacony. Dotyczy to również godzin przepracowanych ponad obowiązującą normę czasu pracy w niedzielę i święto. Z tym że za pracę w niedzielę i święto w granicach obowiązującej pracownika normy czasu pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi dnia wolnego niezależnie od liczby godzin przepracowanych w danym dniu.Przykład.

Jeśli pracownik, którego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin pracował w niedzielę 6 godzin, powinien otrzymać inny dzień wolny w tygodniu. Jeśli ten sam pracownik pracował w niedzielę 12 godzin, powinien otrzymać od pracodawcy zarówno inny dzień wolny od pracy (za 8 godzin), jak i dodatkową rekompensatę za pracę w 4 godzinach nadliczbowych (dodatkowe wynagrodzenie, czas wolny).Najpierw wniosekTrzeba pamiętać, że art. 143 par. 1 k.p. uzależnia udzielenie czasu wolnego od wniosku pracownika.Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być sporządzony. Wydaje się jednak, że chociażby dla celów dowodowych celowe byłoby, aby został on sporządzony na piśmie. Przepisy nie określają też terminu, w jakim pracodawca powinien udzielić pracownikowi (na jego wniosek) czasu wolnego. Termin ten zależy więc w zasadzie od pracownika (on go proponuje), choć oczywiście ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który każdorazowo ocenia, czy udzielenie czasu wolnego w terminie proponowanym przez pracownika jest możliwe.Z tego względu, że termin wykorzystania przez pracownika czasu wolnego nie jest w przepisach ściśle określony (może on zostać udzielony w każdym czasie, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę), pracownik ma możliwość „zbierania” nadgodzin tak, aby przysługujący mu za nie czas wolny wykorzystać w sposób najbardziej dla siebie korzystny, np. po „uzbieraniu” ich odpowiedniej liczby móc odpoczywać jeden lub kilka dni.Decyzja należy do szefaWniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny nie jest jednak dla pracodawcy wiążący. To on ocenia, co w danej sytuacji jest korzystniejsze dla firmy: wypłacić dodatek czy dać pracownikowi wolne. Zależeć to może np. od tego, czy pracodawca jest w stanie zastąpić odbierającego czas wolny pracownika, a także czy jego nieobecność nie zdezorganizuje pracy w zakładzie.Podsumowując, pracodawca może uwzględnić życzenie pracownika i udzielić mu czasu wolnego w stosunku 1:1 lub nie uwzględnić złożonego wniosku i wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.Jeśli pracodawca wniosek uwzględni, pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany w godzinach nadliczbowych, ale bez dodatku z tytułu tej pracy.Teraz także bez wnioskuUdzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę może nastąpić także bez wniosku pracownika. Stanowi o tym art. 143 par. 2 k.p. W takim przypadku pracodawca powinien udzielić czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba faktycznie przepracowanych godzin nadliczbowych, czyli w stosunku 1 : 1,5. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik przepracował 1 godzinę nadliczbową, pracodawca ma obowiązek oddać mu 1,5 godziny czasu wolnego, jeśli przepracował 10 godzin nadliczbowych – 15 godzin czasu wolnego.Do końca okresu rozliczeniowegoO terminie wykorzystania czasu wolnego przez pracownika w tym przypadku decyduje pracodawca. Musi tylko pamiętać, że udzielenie czasu wolnego w zamian za nadgodziny nastąpić powinno najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie to jednak budzi wiele wątpliwości. Jak pisze prof. Krzysztof Rączka (Kodeks pracy – Komentarz Wydawnictwo Prawnicze „Lexis Nexis” Warszawa 2003 r.), może ono uniemożliwiać zastąpienie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, w sytuacji gdy praca ta wykonywana była pod koniec okresu rozliczeniowego. Jego zdaniem, trafniejsze byłoby unormowanie stanowiące, że czas wolny powinien być udzielony przez pracodawcę nie później niż do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym świadczona była praca nadliczbowa. Projekt nowelizacji kodeksu pracy, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, nie przewiduje jednak w tym zakresie żadnych zmian.Bez dodatkuW przypadku gdy to pracodawca samodzielnie, czyli bez wniosku pracownika, podejmuje decyzje o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny, pracownikowi nie przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe. Zresztą podobnie jest w sytuacji, gdy czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika.Przy czym udzielenie czasu wolnego w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Takiej gwarancji pracownik nie ma, jeśli sam składa wniosek o zamianę nadgodzin na czas wolny.

Limity nadgodzin nadal obowiązująUdzielenie pracownikowi czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę nie zmienia charakteru tej pracy. Oznacza to, że przepracowane godziny są godzinami nadliczbowymi i podlegają wliczeniu do obowiązującego limitu tych godzin, określonych w art. 133 par. 2 i 21 k.p.No a teraz temat powiązany - Zapraszamy na Podyplomowe Studia BHP - skończ z nami studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i zacznij zarabiać pieniądze

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,83234095573425 sekund.