VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wynagrodzenia: Jak obliczyć wynagrodzenia ? Lista płac Autor : prawo
Pracodawca i Pracownik Lista płac

Spis treści
RENATA MAJEWSKA

REDAKTOR "RZECZPOSPOLITEJ"

Chociaż żaden przepis nie ustanawia wprost nakazu sporządzania listy płac, praktycznie wszyscy przedsiębiorcy sporządzają ją co miesiąc, by na tej podstawie wypłacić pracownikom wynagrodzenia. Lista płac jest potem także punktem wyjścia do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowych oraz dokumentów ubezpieczeniowych. Służy również poprawnemu zaksięgowaniu płac.

Zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami związanymi z rozliczeniem z urzędem skarbowym i ZUS. Co miesiąc przecież pracodawca musi obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należną od danego zatrudnionego, pobrać ją z jego wynagrodzenia, terminowo wpłacić do właściwego urzędu skarbowego, a na koniec roku także przesłać pracownikowi i urzędowi deklaracje niezbędne do rocznego rozliczenia z fiskusem. Co miesiąc także pracodawca musi obliczać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrać je z przychodów ubezpieczonego, posłać do ZUS i wypełnić odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. Do obowiązków niektórych pracodawców należy także ustalenie prawa, obliczenie i wypłata należnych zasiłków.

Aby prawidłowo wywiązać się z wszystkich tych obciążeń i nakazów, pracodawcy muszą odpowiednio ewidencjonować wynagrodzenia pracowników. Czynią to za pomocą zbiorczej (choć nie zawsze) listy płac i indywidualnych (imiennych) kart przychodów.

Przepisów, które nakazywałyby prowadzenie listy płac, nie ma. Są natomiast takie, które każą sporządzać co miesiąc tzw. indywidualne karty przychodów pracownika. Niemniej o tym, jak ważne jest należyte ewidencjonowanie wynagrodzeń podwładnych, można przekonać się, czytając choćby wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 1999 r. (I PKN 62/99, OSNAP 2000/15/579).

Zgodnie z nim: "Pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a kodeksu pracy nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia".

Obowiązki z tym związane wynikają z dwóch rozporządzeń ministra finansów:


z 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 161, poz. 1078 ze zm.),

z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 116, poz. 1222 ze zm.).
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, bez względu na formę organizacyjną, prowadzą karty przychodów. Nie ma jednego, powszechnie obowiązującego, jej wzoru. Wspomniane rozporządzenia MF określają ich minimalne części składowe:


imię i nazwisko pracownika,

kwota przychodów w naturze i gotówce, którą osiągnął w danym miesiącu,

koszty uzyskania przychodów,

potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne z przychodu pracownika: emerytalne (9,76 proc. podstawy wymiaru), rentowe (6,5 proc.) i chorobowe (2,45 proc.),

dochód osiągnięty w danym miesiącu,

dochód narastająco od początku roku (pracodawcy muszą kontrolować, czy pracownicy nie przekroczyli kolejnej skali podatkowej; wówczas trzeba pobierać wyższą zaliczkę na podatek dochodowy),

kwota zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

kwota należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do przekazania do urzędu skarbowego,

datę przekazania zaliczki podatkowej.
Dodatkowo, gdy chodzi o ryczałtowców, karty przychodów przez nich sporządzane muszą jeszcze określać NIP pracownika i miesiąc wypłaty.

Tam, gdzie załoga jest liczna, z reguły w liście płac ujmowane jest zbiorcze wyliczenie pensji wszystkich pracowników zakładu. Na ich przykładzie wypełnia się następnie imienne karty przychodów. Natomiast przedsiębiorstwa z kilkoma pracownikami ograniczają się najczęściej tylko do miesięcznego wypełnienia indywidualnych kart przychodów, w przekonaniu, że to im wystarcza do należytego wywiązania się z obowiązków względem urzędów skarbowych i ZUS. Czasami też sporządzają indywidualne listy płac, uwzględniające wyliczenie pensji, składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek od pracownika. To ostatnie rozwiązanie jest szczególnie modne w małych firmach, zwłaszcza w ostatnich latach, w związku z obowiązującym nakazem poufności wynagrodzenia. Tworząc imienne listy płac, pracodawcy łatwiej jest zachować w tajemnicy dane o wynagrodzeniach personelu.

Skoro nie ma jednego obowiązującego wzoru listy płac, pracodawcy mogą więc tworzyć ją tak, jak im wygodnie. Ważne jest, aby była w niej rubryka "Pracownik pobrał", zwłaszcza w odniesieniu do tych zatrudnionych, którzy wypłaty odbierają co miesiąc w zakładowej kasie.

Ewidencję wynagrodzeń można prowadzić w formie elektronicznej, pod dwoma jednak warunkami:


zawsze powinna być możliwość odtworzenia jej na papierze,

musi być tak zabezpieczona, by została zachowana zasada poufności wynagrodzeń. Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,856693983078 sekund.