VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 68 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Informacje ogólne: Nietrzeźwość przyczyną rozwiązania umowy Autor : inspekcjapracy
Pracodawca i Pracownik Jeden z moich pracowników stawił się do pracy w stanie wyraźnej nietrzeźwości. Mimo mojego żądania odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Uznałem, że stan, w którym się znajduje, uzasadnia rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik odwołał się do sądu pracy. Czy wobec braku dowodu nietrzeźwości w postaci badania alkomatem mam szansę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy? Czy mimo odmowy pracownik mógł zostać poddany przymusowemu badaniu trzeźwości przez odpowiednie służby?
W przypadku kiedy pracodawca zarzuci pracownikowi, że znajduje się pod wpływem alkoholu, pracownikowi przysługuje prawo żądania zbadania jego stanu trzeźwości. Gdy pracownik nie skorzystał z tego prawa lub odmówił poddania się badaniu proponowanemu przez pracodawcę, stan nietrzeźwości może być wykazany wszelkimi innymi środkami dowodowymi. Pracownika nie można jednak poddać badaniu na zawartość alkoholu wbrew jego woli.

W sytuacji kiedy pracownik stawi się do pracy w stanie nietrzeźwości, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Ponadto zachowanie takie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. W przypadku wniesienia przez pracownika odwołania od tej czynności do sądu, zgodnie z art. 300 k.p. w zw. z art. 6 k.c., na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania przyczyny dokonania tzw. „natychmiastowego rozwiązania” umowy o pracę, gdyż to on wyciąga z tego faktu skutki prawne polegające na stwierdzeniu przez sąd, że rozwiązanie było uzasadnione.
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pracownik, któremu zarzucono stan nietrzeźwości, może zażądać od pracodawcy przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości, co daje mu możliwość natychmiastowego uwolnienia się od tego zarzutu i wykazania, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Pracodawca, który nie dopuścił do pracy pracownika w sytuacji podejrzenia nietrzeźwości, ma obowiązek umożliwić mu wykazanie jego rzeczywistego stanu, by nie pozbawiać go obrony przed zarzutem naruszenia pracowniczego obowiązku. Z przepisu tego nie wynika natomiast obowiązek pracownika poddania się takiemu badaniu, choć odmowa ze strony pracownika nie polepsza jego sytuacji w procesie. Powołana regulacja nie tworzy w szczególności domniemania, że odmowa poddania się badaniu przez pracownika powinna być traktowana jako przyznanie nietrzeźwości.
Procedura cywilna, poza wyjątkami określonymi w ustawie, nie przewiduje dla wykazania konkretnego faktu zamkniętego katalogu dowodów, dlatego stan nietrzeźwości można udowadniać wszelkimi środkami, np. zeznaniami świadków czy nagraniem tzw. telewizji przemysłowej.
Zbadanie pracownika nie dopuszczonego do pracy możliwe jest tylko na jego żądanie. Przymusowe poddanie badaniu możliwe jest tylko w odniesieniu do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu. Samo stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości nie wyczerpuje ustawowych znamion żadnego z wykroczeń ani tym bardziej przestępstw.
Podstawa prawna:
• art. 52 § 1 pkt 1 oraz art. 300 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 Kodeksu cywilnego;
• art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.);
• § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. Nr 26, poz. 117).

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,82628393173218 sekund.