VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 19 lutego 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 27 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Obowiązki ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA - Przykład wypełniania druku karta stanow Autor : poradnik
Pracodawca i Pracownik Do umowy o pracę pracodawca może dołączyć zakres obowiązków pracownika
określający i konkretyzujący zadania oraz obowiązki spoczywające na pracowniku
podczas wykonywania przez niego pracy. Zakres obowiązków pracownika określa
również zakres jego odpowiedzialności.
Podstawą do sporządzenia tego typu dokumentu jest art. 94 pkt 1 k.p., zgodnie
z którym pracodawca jest zobowiązany do zaznajamiania pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
To trzeba wiedzieć!
Pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania zakresu obowiązków pracownika
w formie pisemnej.

Obowiązek zachowania takiej formy nie wynika ani z Kodeksu pracy, ani z innych
aktów prawnych. Dlatego pracodawca ma swobodę w przyjęciu odpowiedniej
formy oraz określeniu treści dokumentu zawierającego zakres obowiązków
pracownika.

Forma zaznajomienia pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami
zależy wyłącznie od woli pracodawcy.
Sporządzenie zakresu obowiązków pracownika w formie pisemnej, w formie odrębnego
dokumentu lub przez zamieszczenie zakresu obowiązków w umowie o pracę
wydaje się być bardziej korzystne dla pracodawcy.
Przede wszystkim przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy pracodawca będzie
mógł przedstawić na piśmie w celach dowodowych zakres obowiązków i odpowiedzialności,
z którymi pracownik zapoznał się potwierdzając własnoręcznym podpisem.
Innym powodem uzasadniającym sporządzenie zakresu obowiązków pracownika
w formie pisemnej może być późniejsza ocena pracy pracownika lub przydatność
w uzasadnieniu wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Wzór zakresu obowiązków pracownika
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA

Nazwa i adres pracodawcy
Hotel „Juwentus” Spółka z o.o.
ul. Opinogórska 33
02-236 Warszawa
I. DANE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA.
1. Imię i nazwisko pracownika Karol Traczyk
2. Wykształcenie średnie techniczne
3. Zawód technolog żywienia zbiorowego
4. Stanowisko dyrektor hotelu
5. Zatrudniony od 8 kwietnia 2002 r.

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA:

- koordynowanie działalności sal restauracyjnych i punktów obsługi gości,
- przekazywanie comiesięcznych raportów z działalności hotelu zarządowi sieci
MEGA HOTEL S.A.,
- nadzór nad organizacją konferencji i imprez szkoleniowych organizowanych
przez hotel,
- reprezentowanie hotelu w kontaktach z mediami, urzędami oraz instytucjami administracji
publicznej,
- sporządzanie analiz i informacji z zakresu planowania i realizacji wydatków hotelu,
- wystawianie pełnomocnictw szczególnych dla pracowników hotelu w zakresie
czynności prawnych związanych z jego działalnością,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę,
- należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie,

- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń
przełożonych.

II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

- odpowiedzialność kierownicza – pracownik odpowiada za koordynację pracy 20-
osobowego zespołu obsługi hotelu,
- odpowiedzialność finansowa – pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach
przewidzianych w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy,
Paweł Brzeziński
(podpis pracodawcy lub jego przedstawiciela)

Oświadczam, że treść zakresu czynności jest mi znana i zobowiązuję się do przestrzegania
zawartych w nim postanowień oraz potwierdzam jego odbiór.
Warszawa, 12 kwietnia 2002 r.

Karol Traczyk
(miejscowość, data i podpis pracownika)

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP temat wypadki


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0495660305023 sekund.