VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 72 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Obowiązki ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA - Przykład wypełniania druku karta stanow Autor : poradnik
Pracodawca i Pracownik Do umowy o pracę pracodawca może dołączyć zakres obowiązków pracownika
określający i konkretyzujący zadania oraz obowiązki spoczywające na pracowniku
podczas wykonywania przez niego pracy. Zakres obowiązków pracownika określa
również zakres jego odpowiedzialności.
Podstawą do sporządzenia tego typu dokumentu jest art. 94 pkt 1 k.p., zgodnie
z którym pracodawca jest zobowiązany do zaznajamiania pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
To trzeba wiedzieć!
Pracodawca nie jest zobowiązany do sporządzania zakresu obowiązków pracownika
w formie pisemnej.

Obowiązek zachowania takiej formy nie wynika ani z Kodeksu pracy, ani z innych
aktów prawnych. Dlatego pracodawca ma swobodę w przyjęciu odpowiedniej
formy oraz określeniu treści dokumentu zawierającego zakres obowiązków
pracownika.

Forma zaznajomienia pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami
zależy wyłącznie od woli pracodawcy.
Sporządzenie zakresu obowiązków pracownika w formie pisemnej, w formie odrębnego
dokumentu lub przez zamieszczenie zakresu obowiązków w umowie o pracę
wydaje się być bardziej korzystne dla pracodawcy.
Przede wszystkim przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy pracodawca będzie
mógł przedstawić na piśmie w celach dowodowych zakres obowiązków i odpowiedzialności,
z którymi pracownik zapoznał się potwierdzając własnoręcznym podpisem.
Innym powodem uzasadniającym sporządzenie zakresu obowiązków pracownika
w formie pisemnej może być późniejsza ocena pracy pracownika lub przydatność
w uzasadnieniu wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Wzór zakresu obowiązków pracownika
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA

Nazwa i adres pracodawcy
Hotel „Juwentus” Spółka z o.o.
ul. Opinogórska 33
02-236 Warszawa
I. DANE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA.
1. Imię i nazwisko pracownika Karol Traczyk
2. Wykształcenie średnie techniczne
3. Zawód technolog żywienia zbiorowego
4. Stanowisko dyrektor hotelu
5. Zatrudniony od 8 kwietnia 2002 r.

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA:

- koordynowanie działalności sal restauracyjnych i punktów obsługi gości,
- przekazywanie comiesięcznych raportów z działalności hotelu zarządowi sieci
MEGA HOTEL S.A.,
- nadzór nad organizacją konferencji i imprez szkoleniowych organizowanych
przez hotel,
- reprezentowanie hotelu w kontaktach z mediami, urzędami oraz instytucjami administracji
publicznej,
- sporządzanie analiz i informacji z zakresu planowania i realizacji wydatków hotelu,
- wystawianie pełnomocnictw szczególnych dla pracowników hotelu w zakresie
czynności prawnych związanych z jego działalnością,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę,
- należyta dbałość o dobro pracodawcy i o powierzone mienie,

- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- terminowe i sumienne wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń
przełożonych.

II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

- odpowiedzialność kierownicza – pracownik odpowiada za koordynację pracy 20-
osobowego zespołu obsługi hotelu,
- odpowiedzialność finansowa – pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach
przewidzianych w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy,
Paweł Brzeziński
(podpis pracodawcy lub jego przedstawiciela)

Oświadczam, że treść zakresu czynności jest mi znana i zobowiązuję się do przestrzegania
zawartych w nim postanowień oraz potwierdzam jego odbiór.
Warszawa, 12 kwietnia 2002 r.

Karol Traczyk
(miejscowość, data i podpis pracownika)

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,80816411972046 sekund.