VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 15 grudnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 73 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Inspekcja pracy w krajach UE Niemcy Autor : abecadlo
Służba bhp Cechą charakterystyczną niemieckiego systemu ochrony pracy jest jego dualizm. Obok państwowej inspekcji pracy, zorganizowanej w oparciu o strukturę administracyjną państwa, funkcjonuje ok. 100 publiczno-prywatnych branżowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych, które posiadają także uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakładach pracy i stosowania środków prawnych.

Niemczech, inaczej niż w Polsce, gdzie organizacja inspekcji pracy na terenie kraju jest jednolita, każdy z krajów związkowych (landów – których jest 16) samodzielnie określa strukturę i zadania inspekcji pracy. Zwykle inspektoraty (Gewerbeaufsicht) są podporządkowane ministrowi danego kraju związkowego właściwemu ds. pracy i spraw socjalnych, a często także zdrowia publicznego.


Bhp przede wszystkim

Znacząca część zadań wykonywanych przez landowe inspektoraty pracy w Niemczech wiąże się z kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. W mniejszym niż w Polsce zakresie kontrolowane jest przestrzeganie innych przepisów prawa pracy – niemiecka inspekcja sprawdza przede wszystkim stosowanie przez pracodawców przepisów z zakresu norm czasu pracy (np. normy dotyczące pracy w niedziele i święta, normy czasu pracy kierowców), przepisów o ochronie młodocianych i kobiet ciężarnych oraz przepisów o ochronie pracy chałupniczej. Odmiennie niż w Polsce, nie są przedmiotem kontroli zagadnienia z zakresu naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. Rozstrzyganie spraw z tego zakresu leży w kompetencji sądów.

Charakterystyczne dla inspekcji niemieckiej jest to, że w zakres jej kompetencji wchodzi także często kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska. Na wykonywanie zadań z tego zakresu niektóre inspektoraty poświęcają nawet ponad 50 proc. czasu pracy. Niemniej jednak, w niektórych landach (np. w północnej Nadrenii-Westfalii) ochroną pracy i ochroną środowiska zajmują się odrębne urzędy.


Ubezpieczają, leczą i chronią

W Niemczech funkcjonują liczne stowarzyszenia ubezpieczeniowe. Do podstawowych zadań stowarzyszeń (Berufsgenossenshaften) należy: zapobieganie wypadkom (prewencja), działania w kierunku przywracania pracownikom zdolności do pracy – przede wszystkim poprzez własne kliniki i ośrodki (rehabilitacja), zapewnienie świadczeń finansowych (renty i odszkodowania).

Na szczeblu federalnym działania stowarzyszeń koordynuje Zarząd Główny Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych, który mieści się w Sankt Augustin k. Bonn. Stowarzyszenia połączone są w trzy duże grupy: stowarzyszenia działające w sektorze handlu i przemysłu (35), stowarzyszenia działające w sektorze rolnictwa (20), stowarzyszenia działające w sektorze administracji publicznej (36). Przynależność do któregoś ze stowarzyszeń jest dla pracodawców obowiązkowa. We władzach stowarzyszeń reprezentowani są po równo przedstawiciele pracodawców i pracowników, wybierani w drodze demokratycznych wyborów.


Własne przepisy

Spośród przyjętych w Europie systemów ubezpieczeń wypadkowych w systemie niemieckim w najszerszym stopniu powiązano zadania związane z prewencją, rehabilitacją i odszkodowaniami (rentami). System ten opiera się bowiem na założeniu, że temu, kto musi przejmować koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przepisy powinny gwarantować prawo do zapobiegania wypadkom i chorobom wszelkimi dostępnymi środkami. Dlatego też, podczas gdy państwowa inspekcja pracy funkcjonuje tylko jako organ wykonawczy w dziedzinie przestrzegania prawa, stowarzyszenia posiadają kompetencje do stanowienia własnych przepisów w zakresie prewencji wypadkowej, a także prowadzą szeroką działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową, badawczą oraz kontrolną.

Regulacje wydawane przez stowarzyszenia obligują pracodawców do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia oraz do podejmowania środków w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Monitorowanie stosowania ww. regulacji, badanie przyczyn wypadków przy pracy, przygotowanie dokumentacji pokontrolnej oraz udzielanie porad należy do obowiązków inspektorów technicznych zatrudnianych przez każde ze stowarzyszeń. W celu realizacji powierzonych zadań inspektorzy techniczni wizytują i kontrolują zakłady – członków swoich stowarzyszeń.


Płaci pracodawca

W odróżnieniu od typowego ubezpieczenia, pracownicy nie są zobowiązani do płacenia jakichkolwiek składek na rzecz stowarzyszeń ubezpieczeniowych. Są one bowiem finansowane wyłącznie ze składek pracodawców.

Stowarzyszenia ubezpieczeniowe mogą nagradzać przedsiębiorstwa, które systematycznie wdrażają środki służące redukcji zagrożeń poprzez zmniejszenie ich składki. Warto zwrócić uwagę, że system przyjęty w Niemczech okazuje się bardzo skuteczny, gdyż w ciągu ostatnich 30 lat stopa wypadków znacznie spadła. W rezultacie spowodowało to zmniejszenie wysokości składek płaconych przez przedsiębiorstwa.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1649808883667 sekund.