VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 01 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA

Teksty opublikowane w tej kategorii.

    12   >

Autor : God dnia 16-09-2009 - 07:28 | 22799 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Kiedy niezbedny jest Raport Środowiskowy ?
Ochrona Środowiska Przy których inwestycjach Raport Środowiskowy przed pozwoleniem budowlanym.? Jeśli inwestycja może oznaczać szkodę dla przyrody, przedsiębiorca musi się liczyć z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowejAutor : Edward dnia 18-08-2008 - 19:12 | 20497 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Na co trzeba uważać przy wycince drzew
Ochrona Środowiska

Chciałbym wyciąć drzewa, bo planuję budowę. Są to głównie tzw. samosiejki. Czy muszę uzyskiwać na to zezwolenie? Jak mogę się zabezpieczyć przed sąsiadami, którzy chcą zablokować wycinkę?

 
Autor : God dnia 01-06-2008 - 08:29 | 8082 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : REACH Chemikalia można zgłosić wyłącznie w Helsinkach
Ochrona Środowiska

REACH-Chemikalia można zgłosić wyłącznie w Helsinkach


Pierwszy raz polskie firmy będą musiały dokonać obowiązkowej rejestracji substancji, które wprowadzają na rynek, bez pośrednictwa krajowego urzędu.


Obecnie nawet jeżeli konieczność rejestracji wynika z unijnych regulacji, robi się to w Polsce lub za pośrednictwem polskich instytucji (np. w rejestracji produktów regionalnych w Brukseli pośredniczy Ministerstwo Rolnictwa).
Autor : God dnia 01-06-2008 - 08:24 | 11261 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : REACH-Chemikalia pod ściślejszą kontrolą Unii
Ochrona Środowiska

REACH-Chemikalia pod ściślejszą kontrolą Unii


O tegorocznej rejestracji substancji chemicznych musi pamiętać duża grupa przedsiębiorców. Chodzi m.in. o producentów i importerów


Obowiązek dotyczy też tych firm, które sprowadzają spoza krajów unijnych wyroby zawierające takie substancje – choćby długopisy, tonery czy zapachowe gumki.


Żeby zostać objętym obowiązkiem rejestracji, wystarczy, że w produktach sprowadzanych w ciągu roku kalendarzowego znajdzie się tona substancji, która może się z nich uwolnić.
Autor : God dnia 01-06-2008 - 08:08 | 8834 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : REACH-Obowiązkowa rejestracja chemikaliów
Ochrona Środowiska Już 1 czerwca rozpoczyna się wielka unijna rejestracja substancji chemicznych. Przedsiębiorcy będą musieli zgłosić chemikalia, które produkują bądź importują spoza Unii EuropejskiejAutor : God dnia 08-05-2008 - 06:00 | 3930 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : SYSTEM REACH
BHP PRZEPISY
System REACH


System REACH – pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach, w Finlandii.
 

(|48 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 29-11-2007 - 08:20 | 5153 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Serwisy Informacyjne Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Serwisy Informacyjne Ochrony Środowiska 


Autor : God dnia 29-11-2007 - 07:59 | 6114 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Od nowego roku wywóz śmieci będzie droższy niż recykling
Ochrona Środowiska  

Od nowego roku więcej zapłacimy za wywóz odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 723) będą wyższe stawki za składowanie odpadów komunalnych. Za tonę śmieci z gospodarstw domowych, które trafią na wysypisko, firmy wywozowe będą płacić 75 zł, a nie 15 zł - jak to jest obecnie. Podwyższone stawki mają wymusić na firmach odbierających odpady komunalne od mieszkańców gmin kierowanie śmieci do segregacji i ich recyklingu.


 

Autor : God dnia 11-11-2007 - 12:48 | 6000 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Nowe porządki na śmietnikach
Ochrona Środowiska

Nowelizacja uderzy w firmy wywożące śmieci. Zaostrzy ona zasady zbiórki. Jest to konieczne, bo bez tego Polsce będą grozić unijne kary


W ostatnich tygodniach swojego urzędowania minister środowiska Jan Szyszko przedstawił projekt nowelizacji ustawy o odpadach. To już drugie podejście tego rządu do uporządkowania gospodarki odpadami. Wcześniej nie powiodła się zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Teraz może jednak być inaczej, bo nowy rząd prawdopodobnie poprze tę zmianę prawa.


 • null • Autor : God dnia 27-10-2007 - 07:21 | 6904 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Czy przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien posiadać decyzję
  Ochrona Środowiska

  Pytanie


  Czy w świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorca wytwarzający odpady powinien posiadać decyzję uzgadniającą sposób postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne? Czy istnieje jakaś podstawa prawna? Jeśli tak, to co powinno być zawarte we wniosku o uzyskanie takiej decyzji? Czy coś grozi przedsiębiorcy, jeśli ważność takiej decyzji upłynęła z końcem 2004 r. i do dnia dzisiejszego nie ma nowej ważnej?
  Autor : God dnia 25-10-2007 - 06:42 | 6902 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Akty prawne Nowości z 22.10;24.10.2007 Ochrona środowiska
  Ochrona Środowiska
   
   Ochrona środowiska  Akty prawne Nowości z 22.10.–24.10.2007

   Otwórz poniżej


   


   


   

  Autor : God dnia 22-10-2007 - 23:25 | 21421 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Ewidencja odpadów
  Ochrona Środowiska

  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z mocy prawa i powinien ją prowadzić również podmiot, który nie dopełnił innych wymagań związanych z gospodarką odpadami np. nie uzyskał wymaganej w tym zakresie decyzji. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.


  Ewidencję obowiązany jest prowadzić:


  (Czytaj więcej... 'Ewidencja odpadów' |4449 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : God dnia 17-10-2007 - 07:46 | 4167 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : IPPC Ministerstwo odpowiada
  Ochrona Środowiska
  W związku z kierowanymi do Ministerstwa Środowiska licznymi zapytaniami, które dotyczą zagadnień związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, wyjaśniamy:

  1.      Zgodnie z przepisami prawa wszyscy prowadzący instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, mają obowiązek uzyskania tego pozwolenia najpóźniej do 30 października 2007 r. Brak jest jednak jakichkolwiek podstaw prawnych, które uniemożliwiłyby wydanie pozwolenia zintegrowanego po tym terminie. W stosunku do każdego wniosku spełniającego wymagania formalne należy przeprowadzić postępowanie administracyjne kończące się wydaniem pozwolenia bądź odmową jego wydania.  (|139 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : God dnia 05-09-2007 - 23:28 | 25076 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska
  Ochrona Środowiska
  Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzysta ze środowiska, musi więc podporządkować się wymaganiom związanym z jego ochroną.


  Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska


  Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczenia

  Jedną z podstawowych zasad ochrony środowiska, która najbardziej dotyka przedsiębiorców, jest zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczenia.

  Obowiązki przedsiębiorcy


  Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców należy:

  - ochrona jakości środowiska i jego zasobów, a więc ochrona jakości powietrza, wód, gleby i ziemi, ograniczenie hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych, kontrola wytwarzania i gospodarowania odpadami,

  - uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza),

  - ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami, czyli podejmowanie przez przedsiębiorców działań umożliwiających zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej albo zaniechanie działań naruszających tę równowagę),

  - ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska (np. w związku z emisją pyłów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do zbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów),

  - wnoszenie opłat produktowych, eksploatacyjnych, koncesyjnych (np. za wydobywaną kopalinę),

  - prowadzenie ewidencji rodzajów i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencja odpadów, poboru wody, emisji substancji do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi),

  - prowadzenie pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

  - opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii,

  - przedkładania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska do właściwych organów (np. do wojewódzkiego inspektora środowiska, marszałka województwa, wojewody, starosty, wójta).


  Pozwolenie lub zezwolenie


  Przedsiębiorca, który chce wprowadzić: gazy lub pyły do powietrza, ścieki do wód lub do ziemi, wytwarzać odpady - musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną. Decyzja jest również potrzebna, gdy przedsiębiorca zamierza przekroczyć dopuszczalne poziomy hałasu.

  Uzyskanie decyzji wymagane jest również, aby prowadzić pobór wody z własnych ujęć oraz prowadzić działalność w zakresie zbierania, odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Wykonanie decyzji nadzorują organy administracji publicznej (starosta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej).

  Występują dwa rodzaje aktów administracyjnych reglamentujących prowadzenie działalności wpływającej na środowisko: pozwolenia i zezwolenia. Pozwolenie ma charakter decyzji ograniczającej prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Zezwolenie jest warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób - poprzez użytkowanie instalacji, która powoduje wprowadzenie do środowiska substancji lub energii. Obie decyzje muszą być uzyskane przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.  Wydanie pozwolenia emisyjnego


  Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii nazywa się pozwoleniem emisyjnym. Emisja oznacza dozwolone przepisami odprowadzenie. Eksploatacja instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję może być objęta obowiązkiem zgłoszenia do właściwego organu zamiaru rozpoczęcia eksploatacji. Ten rodzaj obowiązku może dotyczyć instalacji negatywnie oddziałującej na środowisko, wskazanych w rozporządzeniu z 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Chodzi m.in. o instalacje do produkcji węgla drzewnego, suszenia zboża lub innych płodów rolnych, stosowane w młynach spożywczych lub w gastronomii przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę.

  Pozwolenie emisyjne wydaje starosta albo wojewoda w trybie regulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - na wniosek zainteresowanego. Za złożenie wniosku odpowiada prowadzący instalację, nawet w sytuacji, gdy emisję powoduje inny podmiot lub emisja powstaje na skutek czasowej działalności, na przykład podczas remontu.

  Wniosek powinien zawierać dane dotyczące położenia instalacji, prowadzącego instalacje, tytułu prawnego do instalacji, typu instalacji oraz wykorzystywanej technologii. Organ ochrony środowiska, wydając pozwolenie, ma obowiązek sprawdzenia tych wymagań oraz odpowiedniego ukształtowania treści pozwolenia. Wniosek powinien również zawierać dane charakteryzujące przewidywaną emisję. Mają one dotyczyć zarówno poziomu emisji, jak i jej oddziaływania na środowisko we wszystkich warunkach funkcjonowania instalacji. Wnioskodawca powinien również wskazać, jakie działania będzie podejmował w celu eliminacji lub ograniczenia emisji oraz określić zakres prowadzonego monitoringu emisji.

  Pozwolenia emisyjne są zawsze wydawane na czas oznaczony - maksymalnie na dziesięć lat. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu emisyjnym może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
  Autor : God dnia 10-07-2007 - 06:54 | 7176 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Kupując nieruchomość sprawdź czy nie będziesz płacić za cudze zanieczyszczenia
  Ochrona Środowiska

  Kupując nieruchomość od przedsiębiorcy warto zażądać dokumentów potwierdzających stan środowiska na danym terenie. Koszty związane z nabyciem mogą wzrosnąć, jeżeli okaże się, że dany teren został skażony. Tak może być, jeżeli kupujemy ziemię od kogoś, kto prowadził na danym terenie działalność gospodarczą i w sposób bezpośredni korzystał ze środowiska. Dodatkowe koszty mogą wyniknąć z przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493). . Ustawa określa, że szkodę musi naprawiać jej sprawca. Jednak zasada ta dotyczy tylko zanieczyszczeń powstałych po 30 kwietnia 2007 r.
  Autor : Prawo dnia 10-07-2007 - 06:40 | 7873 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Czy Unijne przepisy ekologiczne zlikwidują małe stacje paliw
  Ochrona Środowiska

  Czy Unijne przepisy ekologiczne zlikwidują małe stacje paliw
  Autor : God dnia 09-07-2007 - 23:52 | 11083 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Czy stacja kontroli pojazdów musi mieć raport oddziaływania na środowisko?
  Ochrona Środowiska

  Czy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacjami przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, stacja kontroli pojazdów o masie całkowitej do 3.5 t i powyżej 3,5 t należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
  Autor : God dnia 07-07-2007 - 00:20 | 8566 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Stój, policja ekologiczna!
  Ochrona Środowiska

  Od nowego roku w Polsce ma zacząć działać policja ekologiczna. Chce tego od nas Unia Europejska. Wyposażeni w broń umundurowani funkcjonariusze będą mogli m.in. legitymować ludzi i zatrzymywać do kontroli samochody. Zastąpią inspektorów środowiska, którzy musieli się mierzyć z przestępcami uzbrojeni jedynie w notes i długopis.
  Autor : God dnia 28-06-2007 - 23:06 | 11479 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Przedsiębiorco rozlicz się z opłat środowiskowych 28/06/2007
  Ochrona Środowiska Do 31 lipca przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z tzw. opłat środowiskowych za pierwsze półrocze 2007 r. W tym samym czasie mają też obowiązek przesłać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania na odpowiednich formularzach.  Autor : God dnia 19-06-2007 - 11:48 | 6775 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów
  Ochrona Środowiska Do 12 lipca 2007 r. podstawowym aktem prawnym regulującym zasady transgranicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie Rady EWG 259/93. Ma ono bezpośrednie zastosowanie w stosunku do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Po tym dniu wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Jak widać, zmianie uległ tytuł rozporządzenia – został on skrócony.  Autor : God dnia 18-06-2007 - 06:43 | 7633 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Projekt ustawy redukcji emisji gazów cieplarnianych
  Ochrona Środowiska

  Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - przedmiot regulacji  Dwa lata obowiązywania ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji pokazały, że nie spełnia ona wszystkich pokładanych w niej nadziei wynikających z transpozycji dyrektywy 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 96/61/WE oraz dyrektywy 2004/101/WE (Dz.U.U.L.03.275.32).


  W obecnie obowiązujących przepisach prawnych nie było uregulowań dotyczących zasad zatwierdzania projektów wspólnych wdrożeń, zasad działania Krajowego Systemu Inwentaryzacji Emisji, zasad określania krajowych, regionalnych czy sektorowych limitów substancji wprowadzanych do powietrza.

  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8769 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w prawie ochrony środowiska
  Ochrona Środowiska
  Mała szkoda w przyrodzie, duży kłopot dla przedsiębiorcy

  Na pytania czytelników Rzeczpospolita odpowiadała ekspertka w zakresie ochrony środowiska

  ¦ Co muszę zrobić, jeżeli działalność mojej firmy spowoduje bezpośrednie zagrożenia szkodą w środowisku?

   

  W takiej sytuacji musi pan niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie lub jej zmniejszeniu. Przede wszystkim trzeba będzie wyeliminować lub ograniczyć szkodliwe emisje.

  ¦ Co mam zrobić w sytuacji, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, mimo przeprowadzonych działań zapobiegawczych, nie zostało zażegnane, a nawet wystąpiła szkoda w środowisku?
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8718 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : USTAWA z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
  Ochrona Środowiska

  1) Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, poz. 493

  Rozdział 1 Przepisy ogólne

  Art. 1

  Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.

  Art. 2

  1. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku:
  1) spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku;
  2) spowodowanych przez inną działalność niż ta, o której mowa w pkt 1, podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli dotyczą gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska.

  2. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku, wywołanych emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 22842 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie
  Ochrona Środowiska
  Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie

  Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli około 100 dni. To dwie z wielu zmian, jakie już wkrótce czekają przedsiębiorców

  W Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Musi ją jeszcze podpisać prezydent, a następnie powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis większości przepisów wynosi trzy miesiące. Zmiany wejdą więc wżycie w wakacje.

  - Mają one przede wszystkim ułatwić uzyskanie tej decyzji oraz uprościć postępowanie poprzedzające jej otrzymanie. Niektóre z nich budzą ogromne emocje -mówi Artur Ławicki, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska.
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 5645 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie
  Ochrona Środowiska
  Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie

  Można pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności za spowodowanie szkód w środowisku, a nawet zagrożenie nimi. Od 30 kwietnia obowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

  Nowe przepisy mają zapewnić realizację zasady europejskiego prawa ochrony środowiska - polluter pays, czyli zanieczyszczający płaci. Wprowadzają one unijną dyrektywę 2004/35 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Nakładają więcej obowiązków na firmy, których działalność stwarza duże zagrożenie ekologiczne bądź szkodzi gatunkom lub siedliskom chronionym. Teraz prowadzący działalność, która przyczyniła się do powstania szkody bądź zagrożenia,ponoszą koszty działań zarówno profilaktycznych, jak i służących naprawieniu szkód.

  Przedsiębiorcy muszą więc bacznie uważać, czy ich działalność nie powoduje zmian w środowisku. Nowe regulacje są bowiem znacznie bardziej restrykcyjne od dotychczasowych. Do 29 kwietnia zakłady odpowiadały przede wszystkim za katastrofy ekologiczne - np. wyciek szkodliwej substancji z instalacji. Teraz problemem może okazać się nawet spadek populacji występującego w pobliżu gatunku roślin bądź zmniejszenie się w okolicy liczby ptasich gniazd.
  Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 8825 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : PRTR Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  Ochrona Środowiska
  Nowelizacja prawa ochrony środowiska zawiera ważne dla przedsiębiorców szczegóły dotyczące funkcjonowania europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Obowiązki z tym związane mają już od 1 stycznia 2007 r. niektóre większe zakłady

  Od 1 stycznia 2007 r. emisje substancji do powietrza i wody oraz przekazywanie odpadów z dużych instalacji przemysłowych powinno być podawane w raportach w ramach europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (w skrócie E-PRTR, ang. European Pollutant Release and Transfer Register). Wymaganie to zostało wprowadzone przez rozporządzenie 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r. Terminy i miejsca składania raportów w Polsce uszczegółowia ostatnia nowelizacja prawa ochrony środowiska (z 26 kwietnia 2007 r.).
  Autor : God dnia 20-03-2007 - 21:03 | 22831 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Jak rozliczyć się za zużyte opakowania
  Ochrona Środowiska
  Przedsiębiorcy, przedkładając roczne sprawozdanie za wprowadzone do obrotu opakowania, muszą się pierwszy raz rozliczyć zarówno z ich odzysku, jak i recyklingu. Dotyczy to tych, którzy wprowadzili w 2006 r. na rynek towary w opakowaniach. Szok finansowy mogą przeżyć przedsiębiorcy nieoddający zużytych opakowań do odzysku i recyklingu. Będą też musieli wypełnić więcej formularzy niż do tej pory. Z obowiązku sprawozdawczego trzeba się wywiązać do końca marca, mija też wtedy termin na wniesienie opłaty produktowej  Autor : God dnia 06-03-2007 - 21:34 | 7817 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Pamiętaj o ekologicznych sprawozdaniach
  Ochrona Środowiska
  W MARCU ROZLICZ SIĘ Z INSPEKTOREM, MARSZAŁKIEM I FUNDUSZEM

  Pamiętaj o ekologicznych sprawozdaniach

  Bardzo wielu przedsiębiorców musi w marcu pamiętać o ekologicznych rozliczeniach. W tym roku pierwszy raz będą składać sprawozdania głównemu inspektorowi ochrony środowiska wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Koniec pierwszego kwartału to przede wszystkim, choć nie tylko, czas przesyłania sprawozdań i rozliczania się z opłat za 2006 r. Muszą o tym pamiętać wszyscy przedsiębiorcy objęci różnymi środowiskowymi przepisami.
  Autor : god dnia 10-02-2007 - 08:53 | 5602 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Przedsię­biorstwem przyjaznym środowisku
  Ochrona Środowiska
  Przedsię­biorstwem przyjaznym środowisku" została firma Mittal Steel Poland.

  Rozstrzygnięto VIII edycję Narodowego Konkursu Ekologicz­nego „Przyjaźni środowisku'". Laureatem konkursu w kategorii „Przedsię­biorstwo przyjazne środowisku" została firma Mittal Steel Poland.  Autor : god dnia 30-11-2006 - 09:07 | 5050 raz(y) oglądano.
  OCHRONA ŚRODOWISKA : Znów więcej za zanieczyszczanie bez pozwolenia
  Ochrona Środowiska
  OD PRZYSZŁEGO ROKU WYŻSZE OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
  Znów więcej za zanieczyszczanie bez pozwolenia
  W 2007 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą więcej za korzystanie ze środowiska. Aż dwa razy wyższe niż w 2006 r. będą tzw. opłaty podwyższone

  Przedsiębiorcy płacą opłaty podwyższone za brak wymaganego pozwolenia na korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 292 prawa ochrony środowiska). Trzeba je płacić za: - wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, -pobór wód, - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
      12   >

  SERWIS PRACY NEXT-JOBS

  PRACA INSPEKTOR BHP

  INDIE byłem Tam w grudniu 2015


  Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


  Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


  Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

  Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

  To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
  Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
  Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
  Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
  Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
  ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
  Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

  Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
  501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


  Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


  Cookies pliki

  Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

  KATALOG SZKOLEŃ


  Jak Lato to Lato z Salezjanami

  .


  Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


  Kategorie


  Ostatnie artykuły


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

  NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 1,256767988205 sekund.