VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 24 kwietnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 30 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

VORTAL BHP FAQ (ang. często zadawane pytania)

Kategoria: Główna -> NA ZASIŁKU CHOROBOWYM I URLOPIE

Pytanie

Odpowiedź

Od kilku tygodni przebywam na zasiłku chorobowym. 1 września 2003 r. przyniosłam do pracy kolejne zwolnienie lekarskie. Gdy weszłam do swojego pokoju, kadrowa od razu wręczyła mi wypowiedzenie, którego jednak nie przyjęłam. Czy mimo to dojdzie do rozwiąza

Pracodawca nie może dać pracownikowi wypowiedzenia podczas jego urlopu, a także podczas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Ochrona przed wypowiedzeniem polega na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby. Aby pracownik podlegał jednak w tym czasie ochronie, jego choroba stwierdzona zaświadczeniem lekarskim powinna istnieć w dniu złożenia przez pracodawcę takiego oświadczenia. Z pytania wynika, że 1 września czytelniczka stawiła się w pracy tylko po to, aby dostarczyć kolejne zaświadczenie lekarskie. Nadal tego dnia nie była więc zdolna do świadczenia pracy i pozostawała w okresie ochronnym przed wypowiedzeniem. Wręczenie jej wypowiedzenia było zatem niezgodne z prawem pracy, ale skuteczne. Oznacza to, że w opisanej sytuacji dojdzie do rozwiązania umowy po upływie wypowiedzenia określonego w doręczonym jej piśmie. Czytelniczka może natomiast odwołać się do sądu pracy i żądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Należy podkreślić, że odmowa przyjęcia przez nią wypowiedzenia nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia. To jest bowiem skuteczne z chwilą, gdy pracownica zapoznała się z nim lub miała taką możliwość.

Podstawa prawna: art. 41 k.p., art. 61 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) w zw. z art. 300 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Ledwo 28 sierpnia 2003 r. stawiłam się w pracy, dyrektor wręczył mi miesięczne wypowiedzenie. Nie przyjęłam pisma, tłumacząc, że jestem chora i mam umówioną wizytę u lekarza. Następnie około godz. 12 przyniosłam zwolnienie lekarskie, obejmujące również te

Tak. Zatrudnienie ustanie z końcem września tego roku, po upływie miesięcznego wypowiedzenia. O skuteczności dokonanego wypowiedzenia decyduje chwila doręczenia jej pisma o wymówieniu, podczas której - w tym przypadku - czytelniczka była w pracy i wykonywała swoje obowiązki. Jak wynika z pytania, do lekarza udała się dopiero po wręczeniu jej tego pisma. Chroniony jest natomiast pracownik podczas zwolnienia lekarskiego. Tu jednak choroba nastąpiła już podczas wypowiedzenia umowy. Nie jest to zatem okoliczność powodująca objęcie zatrudnionego ochroną przed wypowiedzeniem. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 1997 r., w którym orzekł: "wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 k.p.".

Podstawa prawna: art. 41 k.p., wyrok SN z 14 października 1997 r. (I PKN 322/97, OSNAP z 1998 r. nr 15, poz. 451)

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Od stycznia do lipca tego roku pracownik był na zwolnieniu lekarskim, potem przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Czy mogę go zwolnić? Jeśli tak, czy należy mu się odprawa?

Pracownik, który korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego, nie jest chroniony. Można go zwolnić, rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia. W tej chwili nie płaci mu się żadnej odprawy. Gdyby się jednak okazało, że po upływie świadczenia rehabilitacyjnego będzie nadal niezdolny do pracy i otrzyma rentę, to trzeba będzie mu wypłacić odprawę rentową. Zgodnie z orzeczeniem SN pracownikowi, który przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna na podstawie art. 921 § 1 k.p., gdy stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty.

Podstawa prawna: art. 921 § 1 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Podczas największego spiętrzenia prac pracownik jest niedyspozycyjny, nie przychodzi do pracy, często przedstawiając zwolnienia lekarskie. Czy można go zwolnić za utrudnianie pracy?

Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy, to korzysta ze swojego prawa do przebywania na zwolnieniu lekarskim. Od oceniania zdolności do pracy jest lekarz, a następnie lekarz orzecznik ZUS, który może go przebadać i sprawdzić zasadność wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jeśli czytelnik chce go zwolnić, to należy podać prawdziwą, rzeczywistą i konkretną przyczynę. A taką w tym przypadku może być dezorganizacja pracy w zakładzie ze względu na częste absencje chorobowe. Pracownik na pewno odwoła się do sądu. Wówczas to pracodawca będzie musiał udowodnić, że jego nieobecności dezorganizują pracę.

Podstawa prawna: art. 32 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Pracodawca zwolnił mnie z pracy podczas urlopu wypoczynkowego. Czy miał do tego prawo?Nie można wypowiedzieć umowy podczas urlopu wypoczynkowego. Ale jeśli pracodawca już to uczynił, to takie wymówienie jest wadliwe, ale skuteczne. W tej sytuacji czytelniczka może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Pracownik ma prawo w ciągu siedmiu dni podważyć skuteczność wręczonego wypowiedzenia, składając odwołanie do sądu pracy.

Podstawa prawna: art. 32 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0495128631592 sekund.