VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 kwietnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

VORTAL BHP FAQ (ang. często zadawane pytania)

Kategoria: Główna -> Kodeks Pracy Po Zmianach

Pytanie

Odpowiedź

- Mimo że w naszej firmie pracuje więcej niż 20 pracowników, nie stworzono w nim dotąd funduszu socjalnego. Czy nowy kodeks na to zezwala?

- Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników (po przeliczeniu na pełne etaty) będzie musiał tworzyć fundusz socjalny. Jednak nawet pracodawcy większych firm mogą być zwolnieni z tego obowiązku w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania. W tym ostatnim przypadku na odpowiednie postanowienie regulaminu musi wyrazić zgodę reprezentant załogi.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
- Czy nowy rodzaj urlopu - 4 dni w roku, który można wykorzystać w razie choroby - mieści się w wymiarze 26 dni urlopu, czy też są to dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego? Jeżeli są to dni dodatkowe, jaka jest przewidziana za nie forma odpłatności - jak za

- Nowelizacja kodeksu nie wprowadza nowego typu urlopu, a jedynie ustanawia specjalny tryb udzielania 4 dni spośród ogólnego wymiaru urlopu, który przysługuje pracownikowi. Szczególność takiego przepisu polega na tym, że o terminie wykorzystania tych 4 dni decydować będzie pracownik, a nie pracodawca. Pracownik może sam wybrać termin tego urlopu i powiadomić o tym pracodawcę nawet w dniu jego rozpoczęcia. Pracodawca musi ten nagły tryb uwzględnić, niezależnie od tego, czy chodzi tylko o jeden dzień, czy o wszystkie cztery.
Nie jest jednak możliwe zażądanie takiego urlopu na okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Choroba uniemożliwia wykorzystanie urlopu, który jest przeznaczony na odpoczynek. Wniosek o udzielenie urlopu w czasie choroby i zwolnienia lekarskiego byłby sprzeczny z prawem i nie wiążący dla pracodawcy.
Za urlop wypoczynkowy, niezależnie od trybu jego udzielenia, będzie przysługiwało wynagrodzenie urlopowe, tzn. obliczone według zasad mających zastosowanie do urlopu wypoczynkowego, a nie wynagrodzenie obliczone jak za nieobecność chorobową. Prawdopodobnie wątpliwości, które zawarte są w tym pytaniu, biorą się z potocznej nazwy, którą nadano urlopowi wypoczynkowemu: "urlop na czasową niedyspozycję". Nazwa ta nie ma żadnego przełożenia na przepisy i nie wiążą się z nią żadne skutki prawne.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
- Pracuję obecnie w sklepie na stanowisku kasjerki. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca proponuje mi zamianę jej na umowę-zlecenie. Czy to jest zgodne z prawem?

- Po wejściu w życie nowego kodeksu pracy, czyli po 29 listopada 2002, takie praktyki nie będą możliwe. Zostało to wyraźnie określone w art. 22 par. 1, który wyraźnie zabrania zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, jaką jest umowa-zlecenie, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Pracuję od pół roku u tego samego pracodawcy. Najpierw zawarł on ze mną jedną umowę na trzy miesiące, a potem następną, również na trzy miesiące. Ta ostatnia umowa kończy się 30 listopada. Czy teraz pracodawca będzie musiał zawrzeć ze mną umowę na czas n

- Po wejściu w życie nowego kodeksu pracy pani szef będzie mógł zawierać z panią nieokreśloną liczbę umów o pracę. Już nie będzie musiał (jak to bywa teraz) zawierać trzeciej umowy na stałe. Tak będzie aż do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy powrócimy do przepisu nakazującego, że trzecia umowa musi być zawarta na czas nieokreślony, pod warunkiem, że przerwa między umowami nie jest krótsza niż miesiąc.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
- Za poważne naruszenie dyscypliny pracy ukarałem pracownika najpierw naganą, a następnie nie przyznałem mu premii. Inspektor PIP, który przyszedł akurat na kontrolę, zakwestionował drugą karę dla pracownika za to samo przewinienie jako niezgodną z prawem

- Od 29 listopada pracownika, którego ukarano naganą, można będzie ukarać drugą karą, ponieważ w nowym kodeksie pracy został skreślony obowiązujący (jeszcze) przepis zabraniający podwójnego karania pracownika.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Pracuję jako kierowca w biurze podróży i często wyjeżdżam za granicę. Jak po zmianach przepisów będą wyglądały rozliczenia za delegacje zagraniczne? Są one w moim przypadku podstawowym źródłem zarobkowania, bo oprócz diet otrzymuję tylko najniższe wynagr

- Przepis dotyczący delegacji określony przez ministra pracy będzie dotyczył tylko podróży służbowych pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Pozostali pracodawcy powinni sami określić warunki pracy i wysokość wypłacania należności z tytułu podróży służbowych w układzie zbiorowym, regulaminie lub umowie o pracę, z tym jednak, że te postanowienia nie mogą ustalać diety za dobę podróży zarówno w kraju, jak i za granicą w wysokości niższej niż dieta przysługująca za podróż w kraju określoną przez rozporządzenie ministra pracy. Jeśli pracodawca w ogóle nie określi wysokości diet przysługujących na podróże służbowe, będą miały wtedy zastosowanie takie same przepisy, jakie minister określił dla pracowników sfery budżetowej.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Proszę o radę w bardzo trudnej dla mnie sprawie. Mam 49 lat i pracuję w małej firmie. Od lipca pracodawca nie płaci nam ani wynagrodzenia, ani składek ZUS. Nie potrafię ocenić, czy ta firma ma szanse przetrwać, ale wydaje mi się, że nie da się jej utrzym

- Radzę pani nie czekać na upadek firmy. Dotyczy to zresztą nie tylko pani, ale też pozostałych pracowników, którzy nie mogą się doczekać zapłaty za pracę i nie wiedzą, czy firma zdoła przetrwać. Należy sprawę skierować do sądu pracy. Po jej wygraniu będzie jeszcze szansa na to, by komornik sprzedał urządzenia, maszyny lub inne dobra materialne należące do tej firmy i zaspokoił roszczenia pracowników. Jeśli nie zrobi pani tego, wkrótce może się okazać, że nie ma już żadnego majątku, a wtedy odzyskanie należnych pieniędzy będzie bardzo trudne.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Odszedłem z pracy, a mój szef nie chce mi wydać świadectwa pracy. Nie wiem, co robić. Może jeśli poczekam, aż wejdą w życie przepisy nowego kodeksu pracy, on będzie musiał to zrobić...

Nie musi pan czekać na nowy kodeks. Obecnie obowiązujące przepisy bezwzględnie nakazują pracodawcy wydanie świadectwa pracy. Proszę w tej sprawie złożyć skargę w Państwowej Inspekcji Pracy.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy po zmianie przepisów pracownik w okresie wypowiedzenia będzie zobowiązany wykorzystać urlop wypoczynkowy?

W tym zakresie ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie podobne do rozwiązania zawartego w artykule 170 k.p., który został skreślony w wyniku noweli z 1996 r. Otóż art. 1671 przewiduje, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeśli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy prawdą jest, iż po nowelizacji kodeksu pracy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie różnych rodzajów umów o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony), nie będzie musiał wystawiać świadectw pracy?

Tak. Ustawodawca nareszcie zdecydował się na likwidację biurokratycznej regulacji wynikającej wprost z przepisu artykułu 97 par. 1, iż w razie rozwiązania stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dodany przepis par. 11 jednoznacznie stwierdza, iż w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie.
Konstrukcja wydania świadectwa pracy w takich przypadkach na żądanie pracownika jest słuszna, albowiem zakończone stosunki pracy mogą mieć wpływ na uprawnienia urlopowe pracownika w równolegle trwającej umowie o pracę z innym pracodawcą.
Obowiązek wykorzystania urlopu

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy, informacje m.in. o terminie i miejscu wypłaty wynagrodzenia powinien zawrzeć w umowie o pracę?

Według przepisu artykułu 104 par. 2 k.p., regulaminu pracy nie wprowadza się wtedy, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Natomiast, zgodnie z artykułem 1044 k.p., pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje pracownika na piśmie o:
• obowiązujących normach czasu pracy,
• terminach dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,
• porze nocnej,
• terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia,
• przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Oznacza to, iż ustawodawca w takich sytuacjach nałożył na pracodawcę tylko obowiązek informowania na piśmie pracowników. Należy jednak zwrócić uwagę, iż stosownie do postanowień artykułu 8 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej regulamin pracy wprowadzony u pracodawcy, który od dnia wejścia w życie ustawy nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, obowiązuje do czasu spełnienia przez pracodawcę obowiązku, o którym mowa w artykule 1044 k.p.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy decyzja o niesporządzaniu planu urlopów musi być pracownikom ogłoszona?

W obrębie działu VII kodeksu pracy „Urlopy pracownicze” pojawiło się wiele nowych rozwiązań prawnych. W interesującej panią kwestii, pracodawca jak dotychczas może sporządzać plan urlopów bądź też zgodnie z dodanym par. 11 art. 163 nie ustalać takiego planu i w takich przypadkach ustalać termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Zwracam uwagę na zasadniczą odmienność terminologii.
Zgodnie z art. 163 par. 1 pracodawca ustala plan urlopów. Natomiast według par. 11 tego artykułu, jeśli pracodawca rezygnuje z planu urlopów, to ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.
Bezsporne jest, iż z treści przepisów działu VII wynika obowiązek podania planu urlopów do wiadomości pracowników. Natomiast omawiane przepisy w ogóle nie odnoszą się do odpowiedzi na pytanie, czy decyzja o niesporządzaniu planu urlopów musi być pracownikom ogłoszona. Z analizy przepisów wynika, że nie. Jednak z przepisów działu VII niewątpliwie wynika konieczność podjęcia decyzji przez pracodawcę, czy w dalszym ciągu będzie sporządzał plan urlopów, czy też skorzysta z nowego rozwiązania prawnego i będzie uzgadniał termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. W związku z tym, iż jest to nowa instytucja prawna, wydaje się, że ze względów organizacyjnych korzystniej by było poinformować pracowników, iż pracodawca nie sporządza planu urlopów, natomiast urlopy będą uzgadniane z pracownikami.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
W zakładzie, w którym pracuję, mogą być zwolnienia grupowe, słyszałam, że po zmianie przepisów odprawa będzie uzależniona tylko od stażu pracy w tym zakładzie?

Tak. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (t.j. Dz.U. 2002 r. nr 112, poz. 980), przewiduje, iż odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:
• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata,
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat,
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednak zgodnie z art. 14 ustawy nowelizacyjnej przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 lipca 2003 r.
W myśl art. 10 wyżej wskazanej ustawy do trwających w dniu wejścia ustawy w życie postanowień dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stosuje się dotychczasowe przepisy. Z tym zastrzeżeniem, że pracownikom, których stosunki pracy rozwiązują się, poczynając od 1 lipca 2003 r. w następstwie zwolnień grupowych, przysługuje odprawa pieniężna na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, chyba że odprawa pieniężna przysługująca na podstawie nowej treści art. 8 ust. 2 (zakładowy staż pracy) ustawy jest dla nich korzystniejsza.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy można w regulaminie pracy wprowadzić postanowienie, iż pracownik zgłasza na piśmie (choćby, faksem) żądanie udzielenia urlopu?

Przypomnijmy, iż na mocy dodanego art. 1672 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Przy czym pracownik zgłasza żądanie udzielenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Z treści tej normy prawnej nie wynika, w jakiej formie ma być zgłoszone żądanie pracownika w tym zakresie, co w praktyce może konfliktować stosunki pracy. Według mnie doprecyzowanie tej kwestii w regulaminie pracy jest regulacją uprawnioną, oczekiwaną i pożądaną.
Z zakresu przedmiotowego regulaminu pracy wskazanego w art. 1041 k.p. jednoznacznie wynika, iż ten akt stanowiący źródło zakładowego prawa pracy powinien ustalać m.in. organizację pracy.
Zwolnienia grupowe po zmianach
• W zakładzie, w którym pracuję, mogą być zwolnienia grupowe, słyszałam, że po zmianie przepisów odprawa będzie uzależniona tylko od stażu pracy w tym zakładzie?
Tak. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (t.j. Dz.U. 2002 r. nr 112, poz. 980), przewiduje, iż odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:
• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata,
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy 2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat,
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednak zgodnie z art. 14 ustawy nowelizacyjnej przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 lipca 2003 r.
W myśl art. 10 wyżej wskazanej ustawy do trwających w dniu wejścia ustawy w życie postanowień dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stosuje się dotychczasowe przepisy. Z tym zastrzeżeniem, że pracownikom, których stosunki pracy rozwiązują się, poczynając od 1 lipca 2003 r. w następstwie zwolnień grupowych, przysługuje odprawa pieniężna na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, chyba że odprawa pieniężna przysługująca na podstawie nowej treści art. 8 ust. 2 (zakładowy staż pracy) ustawy jest dla nich korzystniejsza.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego po wejściu w życie noweli do kodeksu pracy i czy prawdą jest, iż urlop może być udzielony także na niedzielę?

W myśl nowej treści artykułu 154 k.p., który wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r., wymiar urlopu wynosi:
• 18 dni – po roku pracy,
• 20 dni – po 6 latach pracy,
• 26 dni – po 10 latach pracy.
Natomiast wówczas, gdy pracownik wykonuje prace dozwolone w niedzielę i święta (art. 139 k.p.) rzeczywiście urlopu udziela się w dni kalendarzowe, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy. Oznacza to, iż jeśli pracownik w harmonogramie pracy ma wyznaczoną pracę w niedzielę i święto, to urlopu udziela mu się również na te dni.
Należy jednak pamiętać, iż modyfikacja omawianego artykułu idzie dalej, albowiem w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w systemie równoważnych norm czasu pracy (art. 1294 k.p.), czy wykonuje prace polegające na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu (art. 142 k.p.), jeżeli rozkład jego czasu pracy przewiduje większą liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym niż przypadająca w tym okresie łączna liczba niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, urlopu udziela się w dni, które są dla tego pracownika dniami pracy i dniami wolnymi od pracy, w takiej proporcji, w jakiej te dni występują w czasie wykonywania pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Regulacje powyższe stosuje się także do pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, którego rozkład czasu pracy przewiduje dni pracy i dni, w których nie ma on obowiązku wykonywania pracy.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jeżeli zatrudnię pracownika w zastępstwie na okres dwóch lat (urlop wychowawczy pracownika zastępowanego), to w jaki sposób mogę wypowiedzieć tę umowę?

Wypowiedzenie tej umowy jest możliwe według zasad ogólnych sformułowanych w art. 33 k.p. wskazany przepis stanowi, iż przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Dodać należy, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy, jest niedopuszczalne. Dotyczy to także umowy na czas określony w zastępstwie. W moim przekonaniu jest to istotne niedociągnięcie nowego rozwiązania prawnego, niezależnie od tego, czy jest to zamierzony czy przypadkowy skutek działania ustawodawcy.
Łatwo przewidzieć, iż praktyka pójdzie w kierunku, po pierwsze, poprzedzania zastępstwa umową na okres próbny, po drugie, zawierania mnogości umów na czas określony (krótki) wobec czasowego zawieszenia ograniczenia liczby umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami (art. 251 k.p. i art. 6 ustawy nowelizacyjnej).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Czy zatrudnienie pracownika na tzw. zastępstwo może być poprzedzone umową na okres próbny?

Tak, wynika to jednoznacznie z treści art. 25 kodeksu pracy. Przepis par. 1 tego artykułu stanowi, iż umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Dodane zdanie drugie do tego przepisu stwarza pracodawcy jedynie możliwość zatrudnienia innego pracownika wówczas, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przy czym zatrudnienie to powinno nastąpić na podstawie takiego rodzaju umowy o pracę, jak umowa na czas określony i obejmować czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.
Skoro zatem zatrudnienie w zastępstwie ma następować na podstawie umowy o pracę na czas określony, to zgodnie z przepisem par. 2 omawianego artykułu każda z umów (w tym na czas określony) może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
W istocie okres próbny ustala pracodawca, od czasu trwania umowy na okres próbny zależy też okres jej wypowiedzenia.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Zostałem odwołany z funkcji dyrektora. W okresie wypowiedzenia otrzymywałem wynagrodzenie z uwzględnieniem wszystkich jego składników. Nie wypłacano mi jednak premii. Czy mogę wystąpić z roszczeniem o to wynagrodzenie?

Pracownikowi odwołanemu z funkcji do czasu rozwiązania stosunku pracy przysługuje wynagrodzenia takie, jakie przysługiwało mu przed odwołaniem. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie jego składniki, w tym również premię, gdyż art. 81 § 1 k.p. w tej sytuacji nie ma zastosowania.
Stanowisko to potwierdzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 2001 r. (I PKN 297/00, OSNAP – wkł. 2001/19/10).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Przez 4 lata pracowałem na podstawie powołania na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej. Z uwagi na stan zdrowia złożyłem wniosek o odwołanie ze stanowiska od 4 stycznia 2002 r. W odpowiedzi na to pracodawca, 4 stycznia 2002 r., odwołał mnie ze stanowisk

Pracodawca rozwiązując stosunek pracy w tym przypadku, naruszył obowiązujące przepisy. Wynika to zarówno z brzmienia przepisów dotyczących powołania, jak i z orzecznictwa Sądu Najwyższego.
W wyroku z 9 lutego 2000 r. (I PKN 524/99, OSNAP 2001/13/435) Sąd Najwyższy orzekł, że wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie powołania o odwołanie ze stanowiska nie oznacza oferty rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron.
Jak wynika z uzasadnienia, w tym przypadku odwołanie ze stanowiska nie powoduje rozwiązania stosunku pracy.
Zgodnie z art. 70 § 12 k.p. stosunek pracy z odwołanym pracownikiem trwa nadal, a o zasadach jego rozwiązania decydują odpowiednie przepisy Kodeksu pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jak należy udzielić urlopu wypoczynkowego w 2003 roku pracownikom zatrudnionym w ruchu ciągłym? Nadmieniam, że wyżej wymieni pracownicy pracują w soboty i niedziele otrzymując w zamian inne dni wolne. Czy prawdą jest, że niedziele i dni wolne zalicza się

Przepisy Kodeksu pracy szczegółowo określają wymiar urlopu wypoczynkowego oraz zasady jego udzielania pracownikom. Zgodnie z art. 154 § 2 k.p. urlopu udziela się na dni robocze, za które uważa się wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i świąt określonych w odrębnych przepisach. Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w niedziele i święta, urlopu udziela się tym pracownikom w dniach kalendarzowych, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy. Jednak należy pamiętać, że nie udziela się pracownikowi urlopu na dni, które są dla niego – zgodnie z rozkładem czasu pracy – dniami wolnymi udzielonymi w zamian za pracę w niedziele i święta.

Tak więc pracownik nie może mieć mniej urlopu po zmianie przepisów Kodeksu pracy niż przed nią. Zmiana przepisów w tym zakresie miała ułatwić pracodawcom udzielanie urlopu pracownikom, a nie zmniejszyć jego wymiar.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jestem pracownikiem i miałam zawierane następujące umowy o pracę na czas określony: od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2002 r., od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. i następnie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. Czy w związku ze zmianą przepisów moja umowa o pracę jest umową na czas nieokreślony?

Nie. Wątpliwości opisane w liście zrodziły się z pewnością na tle art. 251 kodeksu pracy, ponownie obowiązującego od 1 maja br. Zgodnie z nim, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.

Powołany przepis rzeczywiście miałby zastosowanie do sytuacji opisanej przez panią w liście, gdyby nie to, że zgodnie z art. 15 ustawy nowelizującej kodeks pracy z dnia 14 listopada 2003 r. art. 251 k.p. stosuje się do umów o pracę zawartych lub zmienionych w sposób określony w tym przepisie od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Oznacza to, że dopiero do umów zawieranych od tego dnia, tj. od 1 maja 2004 r., ma zastosowanie rygor przewidziany w art. 251 . Ponieważ wszystkie pani umowy o pracę zostały zawarte przed tym dniem, żadna z nich nie będzie umową w rozumieniu art. 251 k.p.

Pracodawca będzie mógł więc z panią zawrzeć kolejno dwie umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy i dopiero zawarcie trzeciej umowy spowoduje jej przekształcenie, oczywiście pod warunkiem, że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczy jednego miesiąca.

Odpowiadając na pani pytanie, należy stwierdzić, że obecna umowa o pracę, przez panią zawarta, jest umową na czas określony i taką pozostanie.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
NIC NIE ROBI, ALE TEŻ PRACUJE

Kierowca w firmie budowlanej prowadzi autobus i codziennie o godz. 6 wozi pracowników na budowę. Czeka na nich do 17, a później odwozi ich do domu. Czy do czasu pracy zaliczamy tylko godziny wykonywania pracy?

Nie. Czas pracy tego kierowcy rozpoczyna się w chwili, gdy wsiada on do samochodu. Nie ma znaczenia to, że przez około 8 godzin nie wykonuje żadnych obowiązków. Z ustawy o czasie pracy kierowców wynika bowiem, że czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, począwszy od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Składa się na to:  • ¦prowadzenie pojazdu,

  • ¦załadowywanie i rozładowywanie towarów oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

  • ¦nadzór oraz pomoc osobom w siadającym i wysiadającym,

  • ¦czynności spedycyjne,

  • ¦obsługa codzienna pojazdów i przyczep,

  • ¦inne prace podejmowane w celu wykonywania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

  • ¦niezbędne formalności administracyjne,

  • ¦utrzymanie pojazdu w czystości.


Zatem czytelnik pracuje od 8 do chwili, gdy odwiezie pracowników do domu i odstawi służbowy autobus.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,3407380580902 sekund.