VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 kwietnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

VORTAL BHP FAQ (ang. często zadawane pytania)

Kategoria: Główna -> STAŻE, UMOWY O PRACĘ, DZIEŁO.ZLECENIA

Pytanie

Odpowiedź

Co to jest staż absolwencki i kto wypłaca wynagrodzenie takiemu stażyście?

Starosta może - na wniosek lub za zgodą absolwenta - skierować go do odbycia u pracodawcy maksymalnie dwunastomiesięcznego stażu. Odbywa się on na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, który zgodził się przyjąć absolwenta stażystę według programu określonego w umowie. Nie jest to jednak umowa o pracę. Podczas stażu absolwentowi przysługuje od starosty stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (wysokość zasiłku 503,20 zł brutto).

Podstawa prawna: art. 37b i 37e ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz. 56 ze zm.)

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Nasza firma zawiera często ze swoimi pracownikami jednocześnie umowy o dzieło. Składki na ZUS odprowadza jednak tylko od wynagrodzenia z umów o pracę. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami?

Niestety, nie. Zatrudniony u własnego pracodawcy równocześnie na umowę o pracę i o dzieło podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z obydwu tytułów. Do celów ubezpieczeń przychody z obu umów sumuje się i łącznie oskładkowuje. Jest tu jeden wyjątek, dotyczący umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem do 13 stycznia 2000 r.

A zatem zasady nakazujące płacić składki na ZUS od umów o dzieło z własnym pracownikiem stosuje się do takich umów zawartych od 14 stycznia 2000 r.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.)

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Jestem konserwatorem systemów klimatyzacyjnych i chłodzących. Swoje usługi świadczę na podstawie umowy-zlecenia. Właściciel jednej z firm, którą obsługuję, nakazał mi udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do regul

Na wstępie należy stwierdzić, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca, stąd też bierze się troska wspomnianego w Pańskim liście właściciela firmy. W odpowiedzi na pytanie trzeba przywołać art. 3041 k.p. Stanowi on, że obowiązki, o których mowa w art. 211 k.p., w zakresie określonym przez pracodawcę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Przypomnijmy, że art. 211 k.p. określa przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawowy obowiązek pracownika. W szczególności zobowiązany jest on znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, wykonywać pracę w sposób zgodny z tymi przepisami i zasadami oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
To, że właściciel firmy wymaga od Pana stosowania się do pewnych wymogów, wynika z art. 304 § 1 k.p., który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których jest mowa w art. 207 § 2 k.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Powołany art. 207 § 2 k.p. nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca obowiązany jest: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, a także zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Tak więc pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pan natomiast, jako osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, ma obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Podstawa prawna:
art. 207 § 2, art. 211, 304 oraz 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Powrót pracownika.Mój pracownik od 180 dni ma zwolnienie lekarskie. Chcę rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Kiedy mam to zrobić? W 180. dniu zwolnienia czy dzień później? 15.07.2004

W razie przedłużającej się niezawinionej nieobecności pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić na mocy art. 53 k.p. Pracodawca może więc rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, albo gdy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Prawo pracodawcy do rozwiązania w ten sposób umowy powstaje z upływem wskazanych w przepisie okresów ochronnych, a kończy się z dniem stawienia się pracownika do pracy. Rozwiązania można więc dokonać dopiero z upływem okresu ochronnego. Rozwiązanie w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego byłoby nieskuteczne. Jeśli pracownik odwołałby się do sądu, zostałby przywrócony do pracy. Rozwiązać umowę można więc dopiero następnego dnia po ustaniu okresu ochronnego, nie może to jednak nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy. Pracodawca może, nie czekając na pojawienie się pracownika, przesłać mu listem poleconym informację o rozwiązaniu umowy. I w tym wypadku może to nastąpić najwcześniej w dzień po ustaniu okresu ochronnego.

Wróć na górę

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0693111419678 sekund.