VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 44 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: Telepracownicy mają już swoje prawa Autor : Prawo
BHP  PRZEPISY Przykłady uregulowania prawonopracowniczego statusu telepracy w drodze dialogu społecznego stanowi porozumienie podpisane przez partnerów społecznych na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska w ramach drugiej konsultacji partnerów społecznych w zakresie modernizacji i udoskonalania stosunków pracy zainicjowała negocjacje na temat telepracy. Negocjacje te rozpoczęły się w grudniu 2001 r. i zaowocowały podpisaniem ramowego porozumienia dotyczącego telepracy 17 lipca 2002 r. („Framework agreement on telework”, zwanego dalej „Porozumieniem”). Porozumienie normuje podstawowe kwestie dotyczące telepracy wykonywanej w ramach zatrudnienia pracowniczego. W myśl pkt 2 Porozumienia przez telepracę rozumie się formę świadczenia pracy przy użyciu technologii informatycznej, na podstawie stosunku pracy, kiedy to praca, która mogłaby być wykonywana w zakładzie pracy, jest wykonywana w sposób stały poza zakładem pracy. Porozumienie dotyczy wszystkich osób świadczących pracę na podanych wyżej zasadach. W Porozumieniu partnerzy społeczni kładą nacisk na dobrowolność świadczenia pracy w formie telepracy. Telepraca powinna być dobrowolnym sposobem świadczenia pracy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pracownik od początku może świadczyć pracę w tej formie, przejście na system telepracy może być również wynikiem późniejszej zmiany umowy. W obu przypadkach pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi na piśmie informacji dotyczących zatrudnienia wymaganych przez przepisy dyrektywy 91/533/EEC, jak również dodatkowe informacje konieczne dla pracownika wykonującego pracę w tej formie dotyczące jednostki organizacyjnej zakładu pracy, do której pracownik przynależy, jego bezpośredniego przełożonego, do którego telepracownik może się zwracać z pytaniami lub ustaleniami w sprawach zawodowych i w razie konieczności prywatnych. Przejście ze zwykłego zatrudnienia wykonywanego w siedzibie pracodawcy na formę telepracy wymaga zgody pracownika. Pracownik może nie wyrazić zgody, a niewyrażenie przez niego zgody nie stanowi podstawy uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli to pracownik występuje z propozycją przejścia na system telepracy, pracodawca może tę propozycję przyjąć, ale może ją również odrzucić. Porozumienie zastrzega, iż zmiana sposobu świadczenia pracy z klasycznego na telepracę oznacza tylko zmianę sposobu, w jaki praca jest wykonywana, i nie może powodować zmiany pracowniczego statusu. Porozumienie zastrzega również, że telepracownicy korzystają z takich samych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy jak pracownicy wykonujący pracę w siedzibie pracodawcy, chociaż ze względu na specyfikę telepracy konieczne może być wprowadzenie tutaj dodatkowych uregulowań w układzie zbiorowym pracy lub umowie o pracę. Istotną kwestią, którą reguluje Porozumienie, jest ochrona danych telepracownika. Pracodawca jest zobowiązany do przedsięwzięcia odpowiednich środków w zakresie oprogramowania w celu ochrony danych, z których korzysta i które przetwarza telepracownik w celach wykonywania pracy. Pracodawca ma obowiązek informować telepracownika o zasadach dotyczących ochrony danych, a telepracownik zobowiązuje się przestrzegać tych zasad. Kolejną istotną kwestią, jaka została uregulowana, jest ochrona prywatności pracownika. Pracodawca ma obowiązek poszanowania prywatności telepracownika. Wdrożenie systemu monitoringu pracy musi być proporcjonalne do uzasadnionych potrzeb i wprowadzone zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 90/279. Bardzo ważne są też postanowienia dotyczące urządzeń, dzięki którym telepracownik wykonuje pracę. W myśl pkt 7 regułą jest, że to pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi urządzenia konieczne do świadczenia pracy w systemie telepracy, zainstalować je i utrzymywać. Ponadto pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty związane bezpośrednio z pracą, w szczególności koszty telekomunikacyjne. Pracodawcę obciążają również koszty utraty lub zniszczenia urządzeń oraz danych używanych przez telepracownika. Telepracownik ze swej strony zobowiązuje się sprawować pieczę nad dostarczonym mu sprzętem. Ważną kwestią jest zapewnienie telepracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,3328919410706 sekund.