VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 21 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 50 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Autor : poradnik dnia 16-12-2003 - 06:50 | 15367 raz(y) oglądano.
Służba BHP : Służba bhp.Fachowcy z zewnątrz czy etat Inspektora BHP?
Służba bhp Z jednej strony doradztwo, z drugiej kontrola – takie są obecnie i będą nadal dwie najistotniejsze funkcje służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod tym względem niedawna nowelizacja kodeksu pracy niczego nie zmienia. Wyraźnie natomiast wymaga, aby każda z pełniących tę rolę osób ukończyła odpowiednie szkolenia.Autor : prawo24 dnia 14-12-2003 - 16:25 | 6015 raz(y) oglądano.
artykułów : CO NOWEGO W PRAWIE PRACY W 2004 ROKU? cz.2
Prawo Pracy NOWELIZACJA Nowe zasady waloryzacji świadczeń.

Ustawą z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 498) zmieniono zasady waloryzacji emerytur i rent. Nowe zasady waloryzacji zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2004 r. Według zmienionego rozdziału 2 działu VII ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 88–94) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.
Autor : poradnik dnia 13-12-2003 - 08:20 | 9236 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : CO NOWEGO W PRAWIE PRACY W 2004 ROKU ? cz.1
Prawo Pracy NOWELIZACJA W nadchodzącym roku pracowników i pracodawców czekają ponownie duże zmiany. 14 października 2003 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy oraz kilka innych ustaw. Omawiane w niniejszym dodatku przepisy wejdą w życie w większości już 1 stycznia 2004 r. Część z nich jednak, dotycząca ściśle przystosowania prawa polskiego do norm unijnych, ma obowiązywać od 1 maja 2004 r. Tekst źródłowy: Serwis prawno-pracowniczy INFORAutor : poradnik dnia 07-12-2003 - 10:26 | 10378 raz(y) oglądano.
artykułów : PIP szuka poparcia w sądzie. Palarnia w sklepie tak ? czy nie?
Praca Nie będzie palarni w supermarketach


W supermarketach nie będzie palarni
Naczelny Sąd Administracyjny w Łodzi wydał precedensowy wyrok w sprawie... papierosów. Sąd nie zgodził się z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, którzy kazali stworzyć palarnie w 12 supermarketach łódzkiej sieci.Autor : gdanskapk dnia 07-12-2003 - 06:38 | 6823 raz(y) oglądano.
Wypadki : Koszty badań nietrzeźwego pracownika
Pracodawca i Pracownik Niezależnie od wyniku analizy krwi, pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów badań na stan nietrzeźwości pracownika, który był pod wpływem alkoholu w chwili, gdy doszło do wypadku przy pracy. W zależności od sytuacji pieniądze zwraca albo pracownik, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Autor : bhpekspert dnia 02-12-2003 - 15:14 | 5595 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadek śmiertelny w kopalni ''Kleofas
Wypadki -przykłady Do śmiertelnego wypadku doszło 2.12.2003 w kopalni "Kleofas" w Katowicach. Jak poinformował Radio Katowice dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego na poziomie 700 metrów zginął 40-letni górnik - ratownik.Autor : poradnik dnia 27-11-2003 - 06:32 | 7741 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca Tymczasowa
Praca Zatrudnianie pracowników tymczasowych


Z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i osób nie będących pracownikami agencji pracy tymczasowej oraz zasady kierowania pracowników i osób nie będących pracownikami agencji do wykonywania pracy tymczasowej u pracodawcy użytkownika. Kto może liczyć na pracę w agencji pracy tymczasowej, na jakiej podstawie może być zatrudniony

(Czytaj więcej... 'Praca Tymczasowa' |1845 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : poradnik dnia 27-11-2003 - 06:16 | 35346 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Umowa Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę
Pracodawca i Pracownik Jednostronne czynności prawne pracodawcy zmierzające do rozwiązania umowy o pracę mogą być podważone jedynie w drodze odpowiedniego powództwa i nie mogą być uznane za nieważne na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego. Tak więc wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie, nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione, nie jest czynnością nieważną z mocy prawa w tym znaczeniu, że nie prowadzi do rozwiązania umowy o pracę.
Autor : poradnik dnia 22-11-2003 - 08:25 | 113798 raz(y) oglądano.
artykułów : Obowiązki ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA - Przykład wypełniania druku karta stanow
Pracodawca i Pracownik Do umowy o pracę pracodawca może dołączyć zakres obowiązków pracownika
określający i konkretyzujący zadania oraz obowiązki spoczywające na pracowniku
podczas wykonywania przez niego pracy. Zakres obowiązków pracownika określa
również zakres jego odpowiedzialności.
Podstawą do sporządzenia tego typu dokumentu jest art. 94 pkt 1 k.p., zgodnie
z którym pracodawca jest zobowiązany do zaznajamiania pracowników podejmujących
pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
To trzeba wiedzieć!Autor : poradnik dnia 20-11-2003 - 05:56 | 14709 raz(y) oglądano.
HACCP : SYSTEM HACCP
HACCP Co to jest system HACCP?
HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się
przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zindentyfikowaniu
miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim
zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto pamiętać, że HACCP to
system polegający na samokontroli. Firma sama decyduje, które momenty
w produkcji lub sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród
nich mogą być skutecznie wyeliminowane, następnie określa jak zamierza
obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenie
się pojawi.

(Czytaj więcej... 'SYSTEM HACCP' |1668 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo24 dnia 18-11-2003 - 06:36 | 5695 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowelizacja Kodeksu od 1.01.2004
Prawo Pracy NOWELIZACJA Dnia 14 października 2003 r. uchwalona została przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy. Teraz ustawa trafi do Senatu. Nie należy się już spodziewać propozycji większych zmian.Autor : przepisyogolne dnia 16-11-2003 - 11:22 | 5522 raz(y) oglądano.
artykułów : Nie będzie firmy w Unii bez certyfikatu
Praca „GP” OSTRZEGA: ZOSTAŁO NIESPEŁNA PÓŁ ROKU
Nad częścią polskich firm wisi miecz Damoklesa. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej, czyli za pięć i pół miesiąca, znakomita większość wyrobów przemysłowych sprzedawanych w Polsce będzie musiała odpowiadać unijnym normom bezpieczeństwa. Towarów bez certyfikatu potwierdzającego zgodność z normami nie będzie można nie tylko legalnie eksportować, ale w ogóle sprzedawać.Autor : zmiany dnia 12-11-2003 - 10:01 | 6320 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Wykaz aktualnych aktów prawnych w gospodarce odpadami
Ochrona Środowiska Wykaz aktualnych aktów prawnych w gospodarce odpadami
Firmy zagospodarowujące odpady
Giełda odpadówAutor : przepisyogolne dnia 11-11-2003 - 23:23 | 16251 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowy protokół powypadkowy obowiązuje od 11.11.2003
BHP  PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Autor : przepisyogolne dnia 10-11-2003 - 22:43 | 16045 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Listy kontrolne PIP
Praca Przestrzeganie przepisów prawa pracy, a w szczególności zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.Autor : przepisyogolne dnia 10-11-2003 - 20:22 | 27822 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Co grozi za niewykonanie obowiązków pracodawcy?
Pracodawca i Pracownik Przepisy kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego nie definiują wprost pojęć wykroczenia oraz przestępstwa. Można jednak uznać, iż wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany, a przestępstwem – czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Podstawowa różnica między wykroczeniami i przestępstwami sprowadza się do stopnia szkodliwości społecznej czynu.Autor : prawo dnia 07-11-2003 - 15:39 | 8031 raz(y) oglądano.
artykułów : Czy choroba uniemożliwia zwolnienie z pracy?
Praca Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był chory, nie narusza art. 41 Kodeksu pracy.Autor : kierowcy dnia 06-11-2003 - 21:32 | 7564 raz(y) oglądano.
artykułów : HUMOR z korespondencji kierowanej do firm ubezpieczeniowych
HUMOR Cytaty pochodzą z korespondencji kierowanej do firm ubezpieczeniowych.
Autor : bhpekspert dnia 06-11-2003 - 15:22 | 26415 raz(y) oglądano.
artykułów : Kamil Durczok, prezenter
Zdrowie Piotrowi Najsztubowi o tym, jak się dowiedział o swojej śmiertelnej chorobie, o cierpieniach na chemioterapii i o naukach wyciągniętych ze strachu.

Kilka miesięcy temu widzowie "Wiadomości" oniemieli, kiedy usłyszeli z pańskich ust, że jest chory na śmiertelną chorobę. Potem widzieli pana bez włosów, po chemioterapii. Potem włosy zaczęły odrastać. Po raz pierwszy w Polsce walkę z rakiem obserwowaliśmy na ekranie telewizora, w porze największej oglądalności. Jak pan się dowiedział, że jest chory?
Autor : poradnik dnia 06-11-2003 - 08:14 | 29466 raz(y) oglądano.
artykułów : Przesunięcie pracownika do innej pracy
Praca Zgodnie z art. 42 par. 4 k.p. pracodawca może w przypadkach uzasadnionych potrzebami zakładu pracy powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie bez obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Przy czym w tym przypadku nie ma zastosowania instytucja wypowiedzenia zmieniającego.Autor : poradnik dnia 05-11-2003 - 07:24 | 6280 raz(y) oglądano.
artykułów : Dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
Pracodawca i Pracownik Pracą w godzinach nadliczbowych jest wykonywanie pracy ponad ustalone normy czasu pracy. Tak stanowi art. 133 kodeksu pracy. Ponieważ w przepisach kodeksu pracy występują dwie normy czasu pracy (8-godzinna – dobowa i 40-godzinna – średniotygodniowa) zarówno praca wykonywana ponad normę dobową, jak i ponad normę średniotygodniową będzie pracą w godzinach nadliczbowych.Autor : inspekcjapracy dnia 04-11-2003 - 22:57 | 5454 raz(y) oglądano.
artykułów : Robotnik zmarł po upadku z dachu
Wypadki -przykłady 45-letni mężczyzna zmarł we wtorek po upadku z dachu 4-piętrowej kamienicy w Krakowie. Według Państwowej Inspekcji Pracy powodem wypadku było niedbalstwo robotników i brak odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokościach.Autor : inspekcjapracy dnia 04-11-2003 - 21:37 | 7261 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Nietrzeźwość przyczyną rozwiązania umowy
Pracodawca i Pracownik Jeden z moich pracowników stawił się do pracy w stanie wyraźnej nietrzeźwości. Mimo mojego żądania odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Uznałem, że stan, w którym się znajduje, uzasadnia rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik odwołał się do sądu pracy. Czy wobec braku dowodu nietrzeźwości w postaci badania alkomatem mam szansę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy? Czy mimo odmowy pracownik mógł zostać poddany przymusowemu badaniu trzeźwości przez odpowiednie służby?Autor : inspekcjapracy dnia 02-11-2003 - 08:06 | 32740 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Krawat Jak zawiązać karwat ?
Rodzina i Dom Tego się pewnie nikt nie spodziewał - tu można się nauczyć jak się wiąże krawat.Autor : zmiany dnia 31-10-2003 - 15:27 | 51922 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak sobie radzić z wrednym pracownikiem ?
Pracodawca i Pracownik Sprawia tyle kłopotów, ile ma wad. Budzi w otoczeniu najgorsze instynkty. Potrafi sparaliżować pracę zespołu. Dobrym sposobem na takiego delikwenta jest poczucie humoru i cierpliwość. Jeśli jednak nie da się go oswoić i przystosować, a szkody rosną – trzeba będzie wytępić.
Autor : zmiany dnia 31-10-2003 - 14:47 | 37198 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak sobie radzić z wrednym szefem ? ID 771
Pracodawca i Pracownik Najczęstszym źródłem niezadowolenia z pracy są u nas relacje z przełożonymi. Wredny szef potrafi zniszczyć motywację całej załogi. Jest bezwzględny dla podwładnych i uległy wobec zwierzchników. Trudno z nim walczyć, ale nie jest to niemożliwe.
Autor : zmiany dnia 31-10-2003 - 13:31 | 7092 raz(y) oglądano.
Służba BHP : Służby BHP pod ochroną
Służba bhp Pracownik służby bhp ma ustawowo zagwarantowaną ochronę. W nowelizowanym kodeksie pracy pojawił się przepis, zgodnie z którym osoba ta nie może ponosić niekorzystnych następstw z racji wykonywania swoich zadań.
Autor : bhpekspert dnia 30-10-2003 - 09:55 | 5092 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne wchodzące w życie 31.10.2003
BHP  PRZEPISY Nowe akty prawne wchodzace wzycie 31.10.2003
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji dc Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Dz.U. Nr 178, Poz.1740 , z dnia 16.10.2003Autor : inspekcjapracy dnia 29-10-2003 - 05:39 | 16817 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy 2
Praca Środki higieny osobistej

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom środki niezbędne do utrzymania higieny osobistej w ilości niezbędnej na dane stanowisku pracy oraz odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne (art. 233 k.p.). Chodzi tu między innymi o środki do mycia i ręczniki, które tak samo jak napoje i posiłki profilaktyczne mają charakter świadczeń w naturze.Autor : inspekcjapracy dnia 29-10-2003 - 05:35 | 15930 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy 1
Praca Przepisy regulujące podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się do wszystkich zakładów pracy bez wyjątku. Pracodawcy i osoby kierujące zakładem w ich imieniu muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat ciążących na nich powinności i przepisów w zakresie ochrony pracy. Muszą też potrafić tę wiedzę zastosować w praktyce. W przeciwnym razie mogą narazić się nie tylko na konsekwencje finansowe związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec pracowników, ale i ponieść konsekwencje karne.
Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy, ochrony życia i zdrowia pracowników ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że jego realizacja nie jest uzależniona od stanu możliwości finansowych lub organizacyjnych pracodawcy i żadna z ewentualnych przeszkód i trudności nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację obowiązków określonych w prawie.
<   123456789101112131415161718192021222324252627282930   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 2,1588418483734 sekund.