VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 63 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Autor : inspekcjapracy dnia 23-03-2003 - 22:46 | 3594 raz(y) oglądano.
artykułów : Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa
BHP PRZEPISY Przepisy na temat: Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa, uszczerbek, regulamin, odszkodowanie, odprawa, świadectwo, urlop, klasyfikacja, kody, kierowca, medycyna, choroby, fundusz, świadczenia, ogólne, pis, pomiary.Autor : abecadlo dnia 23-03-2003 - 13:42 | 4500 raz(y) oglądano.
artykułów : Wojna XXII wieku 23.03.2003
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA - Irak nie jest na tyle poważnym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych, aby musiały sięgnąć po najnowocześniejszy arsenał - uważa płk Waldemar KaczmarekAutor : inspekcjapracy dnia 23-03-2003 - 10:02 | 4138 raz(y) oglądano.
artykułów : Frak pod sutanną
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA Cichy głos sumienia - do czego służy watykańska dyplomacja

Na spotkanie z Saddamem Husajnem papieski wysłannik kardynał Etchegaray czekał w Bagdadzie pięć dni, szef komunistów rosyjskich Ziuganow – trzy. Za to papież przyjął i zastępcę Husajna, Tarika Aziza, i szykującego się na wojnę z Irakiem premiera Blaira. Do czego zatem służy watykańska dyplomacja?Autor : inspekcjapracy dnia 22-03-2003 - 10:58 | 3562 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
BHP PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert dnia 21-03-2003 - 06:32 | 7411 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
BHP PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy dnia 19-03-2003 - 20:15 | 3884 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo - sejmowe archiwum prawne
Prawo Pracy NOWELIZACJA Sejmowe archiwum prawne rozporządzenia,ustawyAutor : inspekcjapracy dnia 19-03-2003 - 06:12 | 3607 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy dnia 18-03-2003 - 06:35 | 5513 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
BHP PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy dnia 17-03-2003 - 21:23 | 10935 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadek śmiertelny,upadek wraz z wiszącym rusztowaniem
Wypadki -przykłady Czterech robotników spadło wraz z rusztowaniem z 10. piętraAutor : inspekcjapracy dnia 16-03-2003 - 00:08 | 3990 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
BHP PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.Autor : inspekcjapracy dnia 15-03-2003 - 07:19 | 3730 raz(y) oglądano.
artykułów : Pytania i odpowiedzi Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Praca Pytania i odpowiedzi Wrocławski PIP:
Stosunek pracy
Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
Czas pracy
Urlopy
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy i pracownika
inne
Autor : bhpekspert dnia 14-03-2003 - 06:57 | 3967 raz(y) oglądano.
artykułów : Wchodzą w życie - Następujące Akty prawne
BHP PRZEPISY 1 marca ulega zmianie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003)
WyświetlAutor : bhpekspert dnia 13-03-2003 - 22:58 | 17377 raz(y) oglądano.
artykułów : Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Praca Najbardziej dolegliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę to jej rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika. Dlatego też stosowanie tego rodzaju rozwiązań powinno być przemyślane i przeprowadzone zgodnie z art. 52 k.p. Należy pamiętać, że bez wypowiedzenia z winy pracownika można rozwiązać każdy rodzaj umowy. Bez różnicy pozostaje tu fakt, czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony czy też któraś z umów terminowych.Autor : bhpekspert dnia 13-03-2003 - 22:49 | 7297 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentowanie ustania zatrudnienia
BHP PRZEPISY Ustanie zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy należy również należycie udokumentować, dołączając do teczki pracownika odpowiednie dokumenty. Warto jednak przyjrzeć się bliżej dopuszczalnym sposobom rozwiązywania umów o pracę po to, by nie popełnić żadnego błędu i nie narazić się przez to na żadne negatywne konsekwencje.
Autor : bhpekspert dnia 13-03-2003 - 06:10 | 19230 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentacja zatrudnieniowa 13.03.2003
Praca Podstawowym dokumentem tego rodzaju jest umowa o pracę albo inny akt zatrudnienia pracownika. Ten inny akt będzie wymagany w przypadku zatrudnienia na podstawie powołania, wyboru albo mianowania. Dokumenty te powinny określać zakresy obowiązków i czynności oraz uprawnień i odpowiedzialności. Ta część akt osobowych pracowników powinna też zawierać umowę o współodpowiedzialności majątkowej lub oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie, jeśli jest to oczywiście konieczne z uwagi na zajmowane przez pracownika stanowisko.Autor : bhpekspert dnia 13-03-2003 - 05:59 | 6275 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumenty składane przed podjęciem pracy 13.03.2003
Praca Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze archiwalnym. Z tego też względu powinno się tam znajdować wszystko to, co dotyczy personalnie każdego pracownikaAutor : bhpekspert dnia 13-03-2003 - 05:51 | 4548 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowy o pracę - przykłady13.03.2003
Praca Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika, w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Autor : bhpekspert dnia 12-03-2003 - 01:17 | 8504 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak sporządzać dokumenty kadrowe ? 12.03.2003
Praca Akta osobowe pracownika

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wymieniony jest wśród podstawowych obowiązków pracodawców (art. 94 pkt 9a kodeksu pracy).
Autor : bhpekspert dnia 11-03-2003 - 23:22 | 10400 raz(y) oglądano.
artykułów : Od 4 marca 2003 - Nowe obowiązki restauratorów i właścicieli barów
BHP PRZEPISY Od 4 marca 2003 właściciele barów, restauracji i małych lokali gastronomicznych są zobowiązani do codziennego pobierania próbek potraw podawanych w swoich zakładach. Muszą je przechowywać przez 48 godzin w odpowiednich warunkach. Z nowych przepisów mogą być zadowoleni konsumenci, natomiast dla przedsiębiorców będzie to duża uciążliwość.Autor : abecadlo dnia 11-03-2003 - 13:45 | 5088 raz(y) oglądano.
artykułów : Drzwi wejściowe do pomieszczeń pracy11.03.2003
Praca Drzwi w pomieszczeniach pracy muszą mieć rozmiary odpowiednie do liczby korzystających z nich osób oraz do rodzaju i wielkości przemieszczanych przez nie ładunków i urządzeń transportowych – wynika z par. 22 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).
Autor : inspekcjapracy dnia 11-03-2003 - 12:18 | 4232 raz(y) oglądano.
artykułów : Więcej wypadków w transporcie i produkcji, głównie w firmach prywatnych. 11.0
Wypadki -przykłady Prywatne firmy mniej bezpieczne
Ponad 73 proc. wypadków przy pracy wydarzyło się w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, a powodem zdarzeń było przeważnie niewłaściwe zachowania się pracownika – wynika z raportu Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.
Autor : bhpekspert dnia 10-03-2003 - 06:52 | 4198 raz(y) oglądano.
artykułów : Urban zarzuca ministrom kłamstwo
Przestępstwa Nerwowa reakcja
Rzecznik rządu Michał Tober uznał wczoraj za bezcelowe komentowanie słów redaktora naczelnego "Nie" Jerzego Urbana, który uznał za "nadmiernie histeryczną reakcję" sobotnią konferencję prasową z udziałem kilku ministrów, zwołaną w reakcji na jego zeznania przed sejmową komisją śledczą.
Autor : Anita dnia 10-03-2003 - 02:30 | 53715 raz(y) oglądano.
Wypadki : W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY- Często zadawane pytania
Wypadki -przykłady Częste pytania dotyczące wypadków przy pracy.Autor : inspekcjapracy dnia 08-03-2003 - 10:28 | 3522 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ( Zbiór innych przepisów )
BHP PRZEPISY Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) ma być dopełnieniem do wprowadzonego ponad trzy lata temu systemu ubezpieczeń społecznych.Autor : Anita dnia 08-03-2003 - 07:57 | 35608 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadectwo pracy według nowych przepisów
BHP PRZEPISY Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują już od początku 2003 r.Autor : Anita dnia 08-03-2003 - 07:51 | 22934 raz(y) oglądano.
artykułów : Zmiana warunków pracy lub płacy
Praca Zawierając umowę o pracę na czas nie określony i ustalając jej treść strony dążą z reguły do nadania określonym w niej warunkom pracy i płacy charakteru trwałego.Autor : Anita dnia 08-03-2003 - 06:46 | 10062 raz(y) oglądano.
artykułów : Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są świadczeniami, które od 1 stycznia 2003 r. przysługują na podstawie dwóch aktów prawnych. Jaka jest specyfika nabywania prawa do tych świadczeń, na podstawie nowej ustawy wypadkowej?.Autor : inspekcjapracy dnia 07-03-2003 - 14:28 | 3547 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowa USTAWA o świadczeniu usług drogą elektroniczną - obowiązuje od 10.03.2003
BHP PRZEPISY USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Obowiązuje od 10.03.2003 Prosimy o ewentualne komentarze.

Autor : inspekcjapracy dnia 07-03-2003 - 04:20 | 3441 raz(y) oglądano.
artykułów : U kogo reklamować zepsuty towar ? Poznaj swoje prawa
BHP PRZEPISY U kogo reklamować zepsuty towar
Najpierw wymiana lub naprawa
Potem zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny


Autor : inspekcjapracy dnia 06-03-2003 - 00:45 | 3743 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak najtaniej zatrudnić? Umowa o prace, o dzieło, zlecenia
Praca Jak zawrzeć umowę:
o pracę,
zlecenia,
o dzieło
Pracodawcą może być każdy, kto zatrudnia pracownika, a więc osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna), spółka cywilna, jawna, komandytowa. Może to robić osobiście bądź przez osobę do tego upoważnioną. Pracodawcą może być również podmiot, który uzyskał zakład pracy bądź jego część w drodze sukcesji, a więc ten, kto np. kupił firmę lub ją odziedziczył. W takiej sytuacji w prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, w miejsce dotychczasowego pracodawcy, wstępuje nowy. Staje się on z mocy prawa stroną umów o pracę zawartych z poprzednim pracodawcą, co nie ma miejsca w przypadku umów cywilnoprawnych.<   11112131415161718192021222324252627282930313233343536   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,3375718593597 sekund.