VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 15 grudnia 2019
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 73 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: BHP PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : bhpekspert dnia 19-05-2003 - 05:28 | 9873 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo budowlane po nowelizacji
BHP PRZEPISY Usprawnienia w procedurach budowlanych

11 lipca bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw, której celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur budowlanych. Rozszerza ona katalog prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a organy udzielające pozwolenia na budowę zobowiązuje do wydania decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W przeciwnym razie organ odpowiedzialny za opóźnienia zapłaci karę 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ograniczono też udział osób trzecich w procedurach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wstrzymanie budowy na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora.
Autor : bhpekspert dnia 12-05-2003 - 23:57 | 7008 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Odpady krok po kroku
BHP PRZEPISY KROK PO KROKU: NASZE ŚMIECI Dostosowane już do unijnych polskie przepisy dotyczące odpadów są znacznie bardziej rygorystyczne. Sprawdziliśmy, jak działają w praktyce.Autor : bhpekspert dnia 10-05-2003 - 07:33 | 3905 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Akty prawne nowelizacja
BHP PRZEPISY USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. Nr 59, poz. 516, z dnia 08.04.2003
wchodzi w życie 9.05.2003

Dz.U. Nr 59, poz.516


Dz.U. Nr 147, poz.1230 z 2002

Autor : bhpekspert dnia 01-05-2003 - 07:25 | 3855 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne obowiazują od 1.05.2003
BHP PRZEPISY Nowe Akty Prawne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. Nr 65, poz. 596, z dnia 16.04.2003

Tutaj otwórz
Ustawa z 1997


Autor : inspekcjapracy dnia 29-04-2003 - 15:50 | 9096 raz(y) oglądano.
artykułów : REJESTR DŁUŻNIKÓW Już obowiązuje art. nr 606
BHP PRZEPISY Do rejestru dłużników konsument może trafić za dług w wysokości 200 zł, przedsiębiorca – za niespłacone 500 zł. Prawo zgłoszenia dłużników mają tylko niektórzy przedsiębiorcy, nie przysługuje ono osobom prywatnym.Autor : nokaut dnia 27-04-2003 - 09:58 | 3661 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP przy owocach i warzywach obowiązuje od 28.04.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

(Dz. U. Nr 34, poz. 289)
Autor : poradnik dnia 25-04-2003 - 21:29 | 7565 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Nielegalne Legalne Przepisy
BHP PRZEPISY Zanim dojdzie do wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115), a dojść powinno, różne organy władzy publicznej będą musiały wykonywać tak naprawdę nikomu niepotrzebną i zabierającą zbędnie czas pracę, ale to już trzeba wkalkulować w ryzyko wydawania nieprzemyślanych do końca przepisów.Autor : poradnik dnia 24-04-2003 - 06:37 | 4431 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe BHP w hutach żelaza
BHP PRZEPISY Szef resortu gospodarki i pracy uszczegółowił część przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach metalurgicznych, przerabiających stopy żelaza oraz przerabiających stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze.Autor : inspekcjapracy dnia 23-04-2003 - 09:54 | 9976 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna umowa na czas określony
BHP PRZEPISY Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczne ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w ramach kolejnej umowy o pracę.Autor : poradnik dnia 20-04-2003 - 10:53 | 5681 raz(y) oglądano.
artykułów : Ryzyko Zawodowe w pięciu krokach
BHP PRZEPISY Model do opracowania ryzyka zawodowego opracowany na stronach PIPAutor : abecadlo dnia 18-04-2003 - 14:07 | 7285 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r.
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:Autor : poradnik dnia 16-04-2003 - 07:04 | 4053 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Hutnictwo. Ochrona Środowiska -Nowe akty prawne
BHP PRZEPISY USTAWA
z dnia 12 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz. U. Nr 56, poz. 495)


Autor : poradnik dnia 14-04-2003 - 12:08 | 11641 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Roboty budowlane BHP Rozporządzenie obowiązuje od 20.09.2003
BHP PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 402) reguluje:Autor : inspekcjapracy dnia 08-04-2003 - 15:04 | 7033 raz(y) oglądano.
HACCP : Od maja 2004 Firmy zajmujące się żywnością obowiązuje HACCP
BHP PRZEPISY Żywność. Wyższe standardy dla małych i średnich firm.Autor : kodekspracy dnia 06-04-2003 - 00:08 | 13442 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM art. nr 574
BHP PRZEPISY Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługują również inne uprawnienia związane z macierzyństwem.Autor : poradnik dnia 05-04-2003 - 03:59 | 18334 raz(y) oglądano.
artykułów : Równoważne normy czasu pracy nr.568
BHP PRZEPISY System równoważnych norm czasu pracy określa art. 1294 k.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, np. system ten stosuje się w handlu i gastronomii. Jednak w tym rozkładzie czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Autor : kodeks dnia 04-04-2003 - 00:38 | 10652 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieobecności w pracy 567
BHP PRZEPISY Zgodnie z art. 1299 k.p., wymiar czasu pracy określony w art. 129 k.p. (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy) ulega obniżeniu w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zasady udzielania zwolnień od pracy i usprawiedliwiania nieobecności określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).


Usprawiedliwianie nieobecności
i powiadamianie o niej pracodawcy

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynieAutor : poradnik dnia 03-04-2003 - 00:11 | 10611 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak ustalić dni wolne po nowelizacji kodeksu pracy 566
BHP PRZEPISY Ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 28, poz. 301) wprowadzono do kodeksu pracy, poczynając od 1 maja 2001 r., pojęcie pięciodniowego tygodnia pracy. Zastąpiło ono wcześniej występujące pojęcie dodatkowych dni wolnych od pracy. Zatem od 1 maja 2001 r. każdy pracownik, bez względu na to, w jakim systemie czasu wykonuje pracę, jest uprawniony do określonej liczby dni wolnych od pracy, która obejmuje co najmniej liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy przysługujących mu z tytułu obowiązywania pięciodniowego tygodnia pracy.Autor : Anita dnia 02-04-2003 - 00:27 | 15520 raz(y) oglądano.
artykułów : Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
BHP PRZEPISY Przepisy prawa pracy przewidują wiele sytuacji, w których pracownik nie wykonuje w ścisłym tego słowa znaczeniu pracy, ale okres ten zaliczany jest do czasu pracy, np. przerwy na karmienie dziecka piersią. W myśl art. 187 k.p. pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie przerwy po 30 minut, jeżeli karmi jedno dziecko. Natomiast pracownica karmiąca jednocześnie więcej niż jedno dziecko – ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Autor : abecadlo dnia 01-04-2003 - 12:40 | 4265 raz(y) oglądano.
artykułów : Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują zmiany w przepisach działu szóstego kodeksu pracy, regulujących wymiar i rozkład czasu pracy oraz zasady jego rozliczania i wynagradzania przez pracodawców. Ta sfera relacji między pracodawcami i pracownikami budziła zawsze wiele wątpliwości i była podstawą licznych sporów, często rozstrzyganych dopiero przez sądy pracy. Nowelizacja kodeksu pracy dokonana w lipcu ubiegłego roku ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 135, poz. 1146, nie uprościła przepisów i nie wyjaśniła tych wątpliwości. Ten stan skłania do podejmowania różnych prób interpretowania kodeksowych przepisów o czasie pracy oraz proponowania pracodawcom metod postępowania w konkretnych sytuacjach, występujących w ich zakładach pracy.
Autor : abecadlo dnia 31-03-2003 - 14:36 | 4143 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zintegrowane Pozwolenia IPPC
BHP PRZEPISY IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie (kontrola) ZanieczyszczeńAutor : inspekcjapracy dnia 31-03-2003 - 05:48 | 3804 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ochrona Środowiska Zintegrowane Systemy
BHP PRZEPISY ZINTEGROWANY PROBLEM Do uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest w Polsce zobowiązanych około 2,5 tys. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość nie zrobiła w tej sprawie nic, choć po 1 stycznia 2004 r. bez takiego pozwolenia nie będą mogły kontynuować działalności. Na przygotowanie wniosku i jego rozpatrzenie trzeba od kilku do kilkunastu miesięcy. Czy zatem czeka nas likwidacja setek firm często o kluczowym znaczeniu dla gospodarki - elektrowni, zakładów chemicznych, papierniczych, cementowni, składowisk odpadów?Autor : inspekcjapracy dnia 25-03-2003 - 06:33 | 13449 raz(y) oglądano.
artykułów : Dowody Osobiste Do Wymiany 26.03.2003
BHP PRZEPISY Jak wypełnić wniosek? - Czy wymiana jest obowiązkowa?

Autor : inspekcjapracy dnia 24-03-2003 - 06:13 | 9032 raz(y) oglądano.
artykułów : Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2003 r. 24.03.2003
BHP PRZEPISY Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy – obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników.
Autor : inspekcjapracy dnia 23-03-2003 - 22:46 | 3429 raz(y) oglądano.
artykułów : Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa
BHP PRZEPISY Przepisy na temat: Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa, uszczerbek, regulamin, odszkodowanie, odprawa, świadectwo, urlop, klasyfikacja, kody, kierowca, medycyna, choroby, fundusz, świadczenia, ogólne, pis, pomiary.Autor : inspekcjapracy dnia 22-03-2003 - 10:58 | 3382 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
BHP PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert dnia 21-03-2003 - 06:32 | 7211 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
BHP PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy dnia 19-03-2003 - 06:12 | 3450 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy dnia 18-03-2003 - 06:35 | 5319 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
BHP PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy dnia 16-03-2003 - 00:08 | 3835 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
BHP PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.<   123456789   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 2,0153949260712 sekund.