VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 19 lutego 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 30 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: BHP PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : bhpekspert dnia 19-05-2003 - 05:28 | 8987 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo budowlane po nowelizacji
BHP PRZEPISY Usprawnienia w procedurach budowlanych

11 lipca bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw, której celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur budowlanych. Rozszerza ona katalog prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a organy udzielające pozwolenia na budowę zobowiązuje do wydania decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W przeciwnym razie organ odpowiedzialny za opóźnienia zapłaci karę 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ograniczono też udział osób trzecich w procedurach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wstrzymanie budowy na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora.
Autor : bhpekspert dnia 12-05-2003 - 23:57 | 6160 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Odpady krok po kroku
BHP PRZEPISY KROK PO KROKU: NASZE ŚMIECI Dostosowane już do unijnych polskie przepisy dotyczące odpadów są znacznie bardziej rygorystyczne. Sprawdziliśmy, jak działają w praktyce.Autor : bhpekspert dnia 10-05-2003 - 07:33 | 3262 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Akty prawne nowelizacja
BHP PRZEPISY USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. Nr 59, poz. 516, z dnia 08.04.2003
wchodzi w życie 9.05.2003

Dz.U. Nr 59, poz.516


Dz.U. Nr 147, poz.1230 z 2002

Autor : bhpekspert dnia 01-05-2003 - 07:25 | 3175 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne obowiazują od 1.05.2003
BHP PRZEPISY Nowe Akty Prawne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. Nr 65, poz. 596, z dnia 16.04.2003

Tutaj otwórz
Ustawa z 1997


Autor : inspekcjapracy dnia 29-04-2003 - 15:50 | 8324 raz(y) oglądano.
artykułów : REJESTR DŁUŻNIKÓW Już obowiązuje art. nr 606
BHP PRZEPISY Do rejestru dłużników konsument może trafić za dług w wysokości 200 zł, przedsiębiorca – za niespłacone 500 zł. Prawo zgłoszenia dłużników mają tylko niektórzy przedsiębiorcy, nie przysługuje ono osobom prywatnym.Autor : nokaut dnia 27-04-2003 - 09:58 | 3032 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP przy owocach i warzywach obowiązuje od 28.04.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

(Dz. U. Nr 34, poz. 289)
Autor : poradnik dnia 25-04-2003 - 21:29 | 6670 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Nielegalne Legalne Przepisy
BHP PRZEPISY Zanim dojdzie do wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115), a dojść powinno, różne organy władzy publicznej będą musiały wykonywać tak naprawdę nikomu niepotrzebną i zabierającą zbędnie czas pracę, ale to już trzeba wkalkulować w ryzyko wydawania nieprzemyślanych do końca przepisów.Autor : poradnik dnia 24-04-2003 - 06:37 | 3673 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe BHP w hutach żelaza
BHP PRZEPISY Szef resortu gospodarki i pracy uszczegółowił część przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach metalurgicznych, przerabiających stopy żelaza oraz przerabiających stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze.Autor : inspekcjapracy dnia 23-04-2003 - 09:54 | 8869 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna umowa na czas określony
BHP PRZEPISY Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczne ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w ramach kolejnej umowy o pracę.Autor : poradnik dnia 20-04-2003 - 10:53 | 5073 raz(y) oglądano.
artykułów : Ryzyko Zawodowe w pięciu krokach
BHP PRZEPISY Model do opracowania ryzyka zawodowego opracowany na stronach PIPAutor : abecadlo dnia 18-04-2003 - 14:07 | 6593 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r.
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:Autor : poradnik dnia 16-04-2003 - 07:04 | 3389 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Hutnictwo. Ochrona Środowiska -Nowe akty prawne
BHP PRZEPISY USTAWA
z dnia 12 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz. U. Nr 56, poz. 495)


Autor : poradnik dnia 14-04-2003 - 12:08 | 10942 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Roboty budowlane BHP Rozporządzenie obowiązuje od 20.09.2003
BHP PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 402) reguluje:Autor : inspekcjapracy dnia 08-04-2003 - 15:04 | 6124 raz(y) oglądano.
HACCP : Od maja 2004 Firmy zajmujące się żywnością obowiązuje HACCP
BHP PRZEPISY Żywność. Wyższe standardy dla małych i średnich firm.Autor : kodekspracy dnia 06-04-2003 - 00:08 | 11894 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM art. nr 574
BHP PRZEPISY Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługują również inne uprawnienia związane z macierzyństwem.Autor : poradnik dnia 05-04-2003 - 03:59 | 17260 raz(y) oglądano.
artykułów : Równoważne normy czasu pracy nr.568
BHP PRZEPISY System równoważnych norm czasu pracy określa art. 1294 k.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, np. system ten stosuje się w handlu i gastronomii. Jednak w tym rozkładzie czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Autor : kodeks dnia 04-04-2003 - 00:38 | 9691 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieobecności w pracy 567
BHP PRZEPISY Zgodnie z art. 1299 k.p., wymiar czasu pracy określony w art. 129 k.p. (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy) ulega obniżeniu w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zasady udzielania zwolnień od pracy i usprawiedliwiania nieobecności określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).


Usprawiedliwianie nieobecności
i powiadamianie o niej pracodawcy

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynieAutor : poradnik dnia 03-04-2003 - 00:11 | 9711 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak ustalić dni wolne po nowelizacji kodeksu pracy 566
BHP PRZEPISY Ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 28, poz. 301) wprowadzono do kodeksu pracy, poczynając od 1 maja 2001 r., pojęcie pięciodniowego tygodnia pracy. Zastąpiło ono wcześniej występujące pojęcie dodatkowych dni wolnych od pracy. Zatem od 1 maja 2001 r. każdy pracownik, bez względu na to, w jakim systemie czasu wykonuje pracę, jest uprawniony do określonej liczby dni wolnych od pracy, która obejmuje co najmniej liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy przysługujących mu z tytułu obowiązywania pięciodniowego tygodnia pracy.Autor : Anita dnia 02-04-2003 - 00:27 | 14430 raz(y) oglądano.
artykułów : Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
BHP PRZEPISY Przepisy prawa pracy przewidują wiele sytuacji, w których pracownik nie wykonuje w ścisłym tego słowa znaczeniu pracy, ale okres ten zaliczany jest do czasu pracy, np. przerwy na karmienie dziecka piersią. W myśl art. 187 k.p. pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie przerwy po 30 minut, jeżeli karmi jedno dziecko. Natomiast pracownica karmiąca jednocześnie więcej niż jedno dziecko – ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Autor : abecadlo dnia 01-04-2003 - 12:40 | 3528 raz(y) oglądano.
artykułów : Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują zmiany w przepisach działu szóstego kodeksu pracy, regulujących wymiar i rozkład czasu pracy oraz zasady jego rozliczania i wynagradzania przez pracodawców. Ta sfera relacji między pracodawcami i pracownikami budziła zawsze wiele wątpliwości i była podstawą licznych sporów, często rozstrzyganych dopiero przez sądy pracy. Nowelizacja kodeksu pracy dokonana w lipcu ubiegłego roku ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 135, poz. 1146, nie uprościła przepisów i nie wyjaśniła tych wątpliwości. Ten stan skłania do podejmowania różnych prób interpretowania kodeksowych przepisów o czasie pracy oraz proponowania pracodawcom metod postępowania w konkretnych sytuacjach, występujących w ich zakładach pracy.
Autor : abecadlo dnia 31-03-2003 - 14:36 | 3441 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zintegrowane Pozwolenia IPPC
BHP PRZEPISY IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie (kontrola) ZanieczyszczeńAutor : inspekcjapracy dnia 31-03-2003 - 05:48 | 3128 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ochrona Środowiska Zintegrowane Systemy
BHP PRZEPISY ZINTEGROWANY PROBLEM Do uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest w Polsce zobowiązanych około 2,5 tys. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość nie zrobiła w tej sprawie nic, choć po 1 stycznia 2004 r. bez takiego pozwolenia nie będą mogły kontynuować działalności. Na przygotowanie wniosku i jego rozpatrzenie trzeba od kilku do kilkunastu miesięcy. Czy zatem czeka nas likwidacja setek firm często o kluczowym znaczeniu dla gospodarki - elektrowni, zakładów chemicznych, papierniczych, cementowni, składowisk odpadów?Autor : inspekcjapracy dnia 25-03-2003 - 06:33 | 12551 raz(y) oglądano.
artykułów : Dowody Osobiste Do Wymiany 26.03.2003
BHP PRZEPISY Jak wypełnić wniosek? - Czy wymiana jest obowiązkowa?

Autor : inspekcjapracy dnia 24-03-2003 - 06:13 | 8245 raz(y) oglądano.
artykułów : Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2003 r. 24.03.2003
BHP PRZEPISY Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy – obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników.
Autor : inspekcjapracy dnia 23-03-2003 - 22:46 | 2822 raz(y) oglądano.
artykułów : Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa
BHP PRZEPISY Przepisy na temat: Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa, uszczerbek, regulamin, odszkodowanie, odprawa, świadectwo, urlop, klasyfikacja, kody, kierowca, medycyna, choroby, fundusz, świadczenia, ogólne, pis, pomiary.Autor : inspekcjapracy dnia 22-03-2003 - 10:58 | 2695 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
BHP PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert dnia 21-03-2003 - 06:32 | 6495 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
BHP PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy dnia 19-03-2003 - 06:12 | 2827 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy dnia 18-03-2003 - 06:35 | 4655 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
BHP PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy dnia 16-03-2003 - 00:08 | 3135 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
BHP PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.<   123456789   >

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP temat wypadki


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,5965030193329 sekund.