VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 19 lutego 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 31 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: BHP PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : bhpekspert dnia 23-12-2003 - 01:09 | 3766 raz(y) oglądano.
artykułów : Więcej wypadków !! - większa składka do ZUS ! ! !
BHP PRZEPISY Do końca stycznia 2004 r. każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 10 osób musi złożyć do ZUS informację o tym, ile chorób zawodowych i wypadków odnotowano w 2003 r. na terenie jego zakładu pracy i jakie są tego konsekwencje. Podobne deklaracje trzeba będzie składać jeszcze w latach 2005 i 2006.Autor : przepisyogolne dnia 11-11-2003 - 23:23 | 14861 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowy protokół powypadkowy obowiązuje od 11.11.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Autor : bhpekspert dnia 30-10-2003 - 09:55 | 3887 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne wchodzące w życie 31.10.2003
BHP PRZEPISY Nowe akty prawne wchodzace wzycie 31.10.2003
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji dc Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Dz.U. Nr 178, Poz.1740 , z dnia 16.10.2003Autor : Anita dnia 14-10-2003 - 00:10 | 4443 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności
BHP PRZEPISY USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw 1)
(Dz. U. Nr 170, poz. 1652)
Autor : inspekcjapracy dnia 10-10-2003 - 00:00 | 13437 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : OBWIESZCZENIE Ogólne przepisy BHP i inne nowe przepisy
BHP PRZEPISY Nowe Przepisy OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169, Poz.1650 , z dnia 29.09.2003Autor : inspekcjapracy dnia 28-09-2003 - 17:05 | 4261 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe przepisy
BHP PRZEPISY Nowe przepisy

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U. Nr 47, poz. 401, z dnia 19.03.2003

(Czytaj więcej... 'Nowe przepisy' |259 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : inspekcjapracy dnia 25-09-2003 - 04:30 | 4041 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : PORADNIK PRACODAWCY
BHP PRZEPISY
PORADNIK PRACODAWCY

Stosunek pracy
RÓWNE TRAKTOWANIE, ZAKAZ DYSKRYMINACJI ORAZ MOBBINGU W STOSUNKACH PRACY
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA
CZAS PRACY
URLOPY WYPOCZYNKOWE
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
BEZPIECZEŃSTWO l HIGIENA PRACY
CZYNNOŚCI NADZORCZO-KONTROLNE PAŃSTWOWEJ

(Czytaj więcej... 'PORADNIK PRACODAWCY' |1055 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo dnia 15-09-2003 - 10:29 | 6654 raz(y) oglądano.
artykułów : Zatrudnianie pracowników tymczasowych
BHP PRZEPISY Z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych uchwalona przez parlament 9 lipca 2003 r. (na dzień oddania do druku – tekstu jeszcze nie opublikowano). Tym aktem prawnym wprowadzana jest nowa forma zatrudniania, która może okazać się interesująca dla wielu pracodawców.Autor : bhpekspert dnia 11-09-2003 - 06:06 | 4482 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 5
BHP PRZEPISY KONIEC Z ANEKSOWANIEM UMÓW NA CZAS OKREŚLONYAutor : bhpekspert dnia 11-09-2003 - 06:02 | 3843 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 6
BHP PRZEPISY WIĘKSZA OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄAutor : bhpekspert dnia 26-07-2003 - 06:37 | 5036 raz(y) oglądano.
artykułów : Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem p.poż
BHP PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Autor : bhpekspert dnia 26-07-2003 - 06:15 | 3612 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP na stanowiskach z atmosferą wybuchową
BHP PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
(Dz. U. Nr 107, poz. 1004)
Autor : prawo24 dnia 17-07-2003 - 05:18 | 14587 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w nocy – komentarz do Kodeksu pracy
BHP PRZEPISY Zasadniczo praca wykonywana jest w ciągu dnia. Jednak na niektórych stanowiskach i u niektórych pracodawców istnieje konieczność zatrudniania pracowników w nocy. Takie osoby mają szczególne uprawnienia dotyczące wynagradzań.Autor : wypadki dnia 09-07-2003 - 02:02 | 12430 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
BHP PRZEPISY Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?Autor : zmiany dnia 08-07-2003 - 14:48 | 4325 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : WYPADKI W DRODZE DO LUB Z PRACY Podstawa prawna świadczeń
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. osoby, które ulegną wypadkowi w drodze do lub z pracy, mają prawa do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Autor : zawodowe dnia 08-07-2003 - 01:22 | 4919 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
BHP PRZEPISY JEST ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Pracodawca powiadamia pisemnie


Autor : przepisyogolne dnia 07-07-2003 - 00:12 | 4080 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo pracy od 1 lipca 2003 roku
BHP PRZEPISY Co się zmieniło w prawie pracy od 1 lipca 2003 roku?

Zmiany w zwolnieniach grupowych

Jeszcze do 1 lipca 2003 r. obowiązywały zasady, zgodnie z którymi wszystkim pracownikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracodawca musi wypłacać odprawy. Ich wysokość zależna jest od łącznego stażu pracy zwalnianego pracownika. Od 1 lipca 2003 r. weszła w życie zmiana wprowadzona 26 lipca 2002 r. Zmiany te są dość szeroko zakrojone.

Autor : inspekcjapracy dnia 06-07-2003 - 16:06 | 15561 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Przepisy BHP CIOP
BHP PRZEPISY Przepisy BHP na stronie Centralnego Instytutu Ochrony PracyAutor : prawo dnia 05-07-2003 - 06:06 | 7602 raz(y) oglądano.
artykułów : Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
BHP PRZEPISY Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Kiedy zwalniany pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy?

Autor : inspekcjapracy dnia 05-07-2003 - 05:46 | 10328 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zwolnienia grupowe
BHP PRZEPISY Co to jest zwolnienie zbiorowe?

Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje:


(Czytaj więcej... 'Zwolnienia grupowe' |1729 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany dnia 02-07-2003 - 06:05 | 4172 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Wchodzą w życie od 1 lipca 2003
BHP PRZEPISY Następujące przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2003.Autor : zmiany dnia 01-07-2003 - 21:30 | 5131 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 Wyjaśnienia eksperta
BHP PRZEPISY Którą ustawę należy stosować


Firma, w której prowadzę sprawy personalne, podlega od 1 stycznia 2003 r. restrukturyzacji. Pociąga to za sobą znaczne ograniczenie zatrudnienia. Proszę podać, jakie przepisy mają lub będą miały zastosowanie do zwolnień dokonywanych w pierwszej połowie tego roku, w czwartym kwartale br. oraz w drugim kwartale przyszłego roku, kiedy to następowały lub będą miały miejsce rozstania z pracownikami?Autor : zmiany dnia 01-07-2003 - 21:14 | 5012 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 ?
BHP PRZEPISY Zwolnienia grupowe na nowych zasadach


Od 1 lipca 2002 r. zmieniają się zasady dokonywania zwolnień grupowych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 26 lipca br. o zmianie ustawy kodeks pracy i niektórych innych ustaw (patrz podstawa prawna), w tym ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (patrz podstawa prawna) zwanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych. Najważniejsze z nich to:
Autor : swiadczenia1 dnia 23-06-2003 - 07:08 | 7355 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Zwolnienia grupowe
BHP PRZEPISY Zmieniają się zasady wyliczania odpraw. Ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy w firmie.

(Czytaj więcej... 'Zwolnienia grupowe' |619 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert dnia 18-06-2003 - 07:18 | 5438 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne.
BHP PRZEPISY Nowe Akty Prawne

(Czytaj więcej... 'Nowe akty prawne.' |339 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : przepisyogolne dnia 12-06-2003 - 06:47 | 26040 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadki w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Nowe uregulowania mają przede wszystkim obniżyć koszty ponoszone przez pracodawców.

Autor : kodekspracy dnia 11-06-2003 - 00:55 | 6196 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 2
BHP PRZEPISY PRZENIESIENIE PRACOWNIKA NIEZDOLNEGO DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY
Treść przepisu art. 231 k.p. dostosowano do obowiązujących zasad orzekania o niezdolności do pracy. Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy dotyczy obecnie pracowników, którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie nabyli prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Regulacja obowiązuje od 20 listopada 2002 r.Autor : kodekspracy dnia 11-06-2003 - 00:23 | 11765 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 1
BHP PRZEPISY Zmiany w prawie pracy mają przede wszystkim zliberalizować rynek pracy przez umożliwienie pracodawcom prowadzenia bardziej elastycznej polityki zatrudnieniowej. Założeniem ustawodawcy było, aby pracodawca mógł łatwiej zwalniać pracowników, a utworzenie nowych miejsc pracy było mniej kosztowne.Autor : przepisyogolne dnia 09-06-2003 - 06:02 | 5962 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP przy obrabiarkach do metali.Nowe Rozporządzenie
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

Dz.U. Nr 204, poz. 1723, z dnia 09.12.2002Autor : swiadczenia1 dnia 02-06-2003 - 05:34 | 28403 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady przyznawania oraz wypłacania świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zarodową. Aktualnie zasiłek chorobowy z tego tytułu przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Pracodawcy zostali więc zwolnieni z obowiązku wypłacania w takich sytuacjach wynagrodzenia gwarantowanego.

Osobie uprawnionej do renty wypadkowej przysługujące świadczenie należy obliczyć w dwóch wariantach – przy zastosowaniu ograniczenia podstawy wymiaru do 250 proc. i bez tego ograniczenia. Istotną zmianą jest także objęcie rent wypadkowych ogólnymi zasadami dotyczącymi zawieszania lub zmniejszania świadczeń rentowych.
<   123456789   >

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP temat wypadki


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,7001819610596 sekund.