VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 54 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: Pracodawca i Pracownik

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   1234   >

Autor : God dnia 06-04-2008 - 10:26 | 22007 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Szkolenie poza godzinami pracy a prawa pracownika
Pracodawca i Pracownik

Obecnie coraz więcej pracodawców podwyższa kwalifikacje zawodowe swoich pracowników wysyłając ich na różnego rodzaju kursy, szkolenia, lub studia. Wpływa to bowiem na dochodowość oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Jednakże zdarza się tak, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników może odbyć się w dniu wolnym od pracy (weekend) czy po godzinach pracy. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy jeśli pracownik zostanie skierowany przez pracodawcę na szkolenie, które odbywa się poza godzinami pracy np. w weekend to powinien otrzymywać za ten czas wynagrodzenie lub dzień wolny?
Autor : God dnia 12-12-2007 - 08:27 | 4997 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Przepisy pracownicze zbyt sztywne dla firm
Pracodawca i Pracownik

Coraz mniej zakładów decyduje się na zawieranie układów zbiorowych pracy. Barierą w modyfikacji warunków zatrudnienia jest kodeks pracy


Dzisiaj  11.12.2007 r Rada Ministrów zdecyduje, jaki będzie los Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy. Jeśli prześle nowelę kodeksu pracy do Sejmu, to instytucja ta zniknie z przepisów.


Komisja nie była szczególnie aktywna. Powstała w 1995 r. i od tego czasu obradowała tylko czternaście razy. Zajmowała się głównie wspomaganiem negocjacji, które toczyły się przy okazji zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
Autor : God dnia 09-12-2007 - 09:13 | 9432 raz(y) oglądano.
CZASOPISMA O TEMATYCE BHP : Czasopisma o tematyce BHP
Pracodawca i Pracownik
Czasopisma o tematyce BHPAutor : God dnia 12-11-2007 - 08:13 | 9137 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Czasem pracownik może powiedzieć szefowi: nie
Pracodawca i Pracownik

W godzinach pracy trzeba wykonywać polecenia przełożonych. Nie wszystkie jednak i nie w każdych okolicznościach


Cechą charakteryzującą stosunek pracy jest podporządkowanie. Oznacza to wykonywanie pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy. W szczególności zatrudniony ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Autor : God dnia 10-11-2007 - 09:23 | 5543 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Miliony do podziału
Pracodawca i Pracownik

Startują unijne programy 2007-2013


 


Jako pierwsi z unijnych pieniędzy wydawanych w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą mogli korzystać 45-latkowie i starsi. Na przełomie stycznia i lutego będzie wiadomo, kto zorganizuje bezpłatne szkolenia dla takich osób.
Autor : God dnia 08-11-2007 - 12:20 | 16094 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Zleceniobiorca musi niekiedy przejść kursy bhp i badania lekarskie
Pracodawca i Pracownik

- Czy pracownikowi wykonującemu umowę-zlecenie w siedzibie firmy muszę zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz przeprowadzić badania lekarskie zgodnie z art. 304 k.p.?
Autor : Prawo dnia 25-06-2007 - 19:42 | 173270 raz(y) oglądano.
artykułów : Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim
Pracodawca i Pracownik

Artykuł  omawia zagadnienia związane z rozwiązaniem każdego rodzaju umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Poruszono w nim problem skuteczności wypowiedzenia stosunku pracy oraz wypowiedzenia zmieniającego. Omówiono przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy oraz bez winy pracownika. Komentarz uzupełniają liczne przykłady oraz przejrzyste podsumowanie w formie tabeli.
Autor : God dnia 25-06-2007 - 09:47 | 74108 raz(y) oglądano.
Ochrona Zdrowia : Dopuszczalne temperatury w pomieszczeniach pracy
Pracodawca i Pracownik Czy pracownicy są chronieni przepisami ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w lecie w pomieszczeniach biurowych? Czy możemy domagać się polepszenia warunków pracy, jeśli temperatura w pokojach sięga 34oC? Proszę o podanie podstawy prawnej, gdyż zamierzam złożyć pismo do przełożonego o zakup klimatyzatora i chciałabym wiedzieć, czy mam prawo domagać się tego. – pyta Czytelnik z Gdańska.Autor : Prawo dnia 11-06-2007 - 06:00 | 8123 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Przepisy BHP nie wystarczą
Pracodawca i Pracownik
Jaki ma być zakres szkolenia pracowników

Pracownicy muszą być zapoznani z zasadami BHP - to podstawowy obowiązek pracodawcy. Czy firma może jednak przewidzieć wszystkie zagrożenia? Sąd orzekł, że samo stosowanie przepisów BHP nie wystarczy

Sam kodeks pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiednio wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki. Od odpowiedzi na pytanie, czy je faktycznie wykorzystał, zależy często odpowiedzialność zakładu za szkodę czy uszczerbek na zdrowiu pracownika.
Autor : Prawo dnia 04-06-2007 - 06:26 | 44276 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Zakres obowiązków - karta stanowiska pracy
Pracodawca i Pracownik

Pytanie


Jak powinien wyglądać zakres obowiązków pracowników?


Czy należy każdemu pracownikowi imiennie przygotować zakres obowiązków, mimo że wykonują podobne czynności? Czy kierownicy poszczególnych komórek muszą mieć zakresy obowiązków imienne?


Czy należy bardzo dokładnie opisywać każdą czynność wykonywaną przez pracownika?


Czy można w ostatnim punkcie zakresu napisać "Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego"?


Czy zakres obowiązków powinien być podpisany przez dyrektora firmy?


Czy pracownik ma potwierdzić odbiór zakresu i zobowiązać się do przestrzegania zawartych w nim postanowień?


Czy należy napisać na formularzu zakresu przed kim pracownik będzie odpowiedzialny?
Autor : God dnia 31-05-2007 - 09:05 | 37235 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Kontrola pracowników w zakładzie pracy
Pracodawca i Pracownik

Kontrola jest nieodłączną zarządzania pracownikami i zarządzania każdą, bez wyjątku, organizacją. Kontrola jest więc czymś naturalnym. Jej potrzeba wynika ze zmian w otoczeniu, rosnącej złożoności organizacji oraz z błędów popełnianych przez zatrudnionych. W przypadku zasobów ludzkich, szczególnie ten ostatni czynnik ma istotne znaczenie. Zjawisko kontroli często budzi kontrowersje natury etycznej i prawnej. Zgodnie z prawem pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników. Wykonywanie przez pracowników czynności niezgodnych z wykonywaną pracą, można uznać za bezprawne naruszanie porządku i organizacji pracy.
Autor : God dnia 08-03-2007 - 08:24 | 5329 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Lepiej mediować czy się sądzić?
Pracodawca i Pracownik
Lepiej mediować czy się sądzić?Pracodawca, który naruszy prawa pracownicze, nie może liczyć na to, że pracownik poprosi o mediację i zadowoli się postępowaniem pojednawczym. Zatrudniony bowiem może od razu skierować sprawę do sądu pracy. Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rozstrzygania sporów: mediację i postępowanie sądowe. Oczywiście najlepiej, gdy szef i podwładny rozwiążą spór na drodze polubownej (art. 243 k.p.). Jeśli mediacja nie przyniesie rezultatu albo strony w ogóle z niej zrezygnują, czego nie można wykluczyć, wtedy sprawę trzeba skierować do sądu pracy. Jest to rozwiązanie ostateczne

Autor : God dnia 28-02-2007 - 07:32 | 97778 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Jak zwolnić pracownika, gdy choruje za długo
Pracodawca i Pracownik
Łaskawy szef może tolerować nawet kilkunastomiesięczną nieobecność niezdolnego do pracy pracownika. Jednak mniej wyrozumiały pracodawca ma prawo rozstać się z zatrudnionym, który długo choruje, na podstawie art. 53 kodeksu pracy. Ale nie zrobi tego dopóty, dopóki nie miną określone w kodeksie pracy okresy ochronne

Co do zasady w czasie urlopu pracownika oraz i innej usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy szef nie może go zwolnić, o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Autor : God dnia 21-02-2007 - 21:42 | 11983 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Jak rozstać się w zgodzie
Pracodawca i Pracownik
Jak rozstać się w zgodzie

Jeżeli pracodawca lub pracownik chcą zakończyć współpracę, a druga strona się na to godzi, to mogą rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron. To najbezpieczniejszy i najbardziej kulturalny sposób rozstania. Ale i tu czyhają pułapki, które postaramy się dziś przedstawić


 
firma_a_4-1.F.jpg


Przykład rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron


Autor : God dnia 16-02-2007 - 19:08 | 20047 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Co musi zrobić pracodawca, gdy pracownicy chcą się uczyć
Pracodawca i Pracownik
Co musi zrobić pracodawca, gdy pracownicy chcą się uczyćPracodawca nie może sprzeciwić się, gdy pracownik chce się kształcić. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych to obowiązek szefa. Ale o tym, czy skieruje pracownika na konkretny kurs lub studia i w związku z tym obarczy się dodatkowymi obowiązkami, decyduje już sam


Przykład umowy o skierowanie na naukę w formach szkolnych lub pozaszkolnych


Autor : God dnia 16-02-2007 - 19:05 | 13403 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Na co trzeba uważać, rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę
Pracodawca i Pracownik
Szef musi uważać, gdy decyduje się zakończyć współpracę z pracownikiem. Błąd w respektowaniu przepisów przy wypowiadaniu umów o pracę może go bowiem kosztować wypłatę odszkodowania. A w niektórych wypadkach nawet konieczność ponownego przyjęcia pracownika do firmy

Niekiedy pracownicy nie chcą przyjąć do wiadomości informacji o ich zwolnieniu albo nie odbierają pism od pracodawcy. Jak wtedy szef może sobie poradzić?
Autor : god dnia 09-12-2006 - 12:51 | 10864 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Za szósty dzień pracy wolne, a nie pieniądze
Pracodawca i Pracownik
PRAWO PRACY
Za szósty dzień pracy wolne, a nie pieniądze
Pracownik nie może za pracę w wolnym dniu otrzymać dodatku do wynagrodzenia. Pracodawca, który zdecyduje się na taką rekompensatę, zapłaci grzywnę - uprzedza inspekcja pracy

Zdaniem pracodawców taka interpretacja jest krzywdząca.

- Dodatki do wynagrodzenia to dla pracowników często jedyny sposób zwiększenia dochodów, a poza tym nie zawsze wolnego dnia można udzielić -tłumaczą.

Główny Inspektorat Pracy nie widzi problemu. -To jedyna forma rekompensaty za pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy -art. 151k. p. Pracodawca nie może uwolnić się od tego obowiązku, wypłacając dodatek za godziny nadliczbowe -wyjaśnia Anna Tomczyk, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
Autor : Gabriela dnia 25-09-2006 - 01:13 | 9837 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zawiadomienie o tworzeniu rad pracowników
Pracodawca i Pracownik

Pracodawcy, którzy w dniu 25 września 2006 r. zatrudniają 100 osób, muszą poinformować pracowników o prawie tworzenia rad pracowników. Pozostali są obowiązani do monitorowania stanu zatrudnienia. Ważne jest, aby pracodawcy wiedzieli, kiedy i jak powinni ustalać obowiązek informacyjny.


Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550), pracodawcy zatrudniający powyżej 100 osób mają obowiązek zawiadomić swoich pracowników o ich prawie do tworzenia rady pracowników. Informacja ta powinna zostać ogłoszona najpóźniej do dnia 25 września 2006 r.
Autor : Gabriela dnia 20-09-2006 - 00:45 | 26994 raz(y) oglądano.
Ochrona Zdrowia : Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w odniesieniu do pracownic w ciąży
Pracodawca i Pracownik
Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w odniesieniu do pracownic w ciąży
W okresie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie nie tylko przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, ale również przed nadmiernym wysiłkiem oraz czynnikami, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na jej zdrowie. Naruszenie przepisów w tym zakresie skutkuje odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.
Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy nie jest ochroną bezwarunkową. Istnieją bowiem okoliczności, których wystąpienie uzasadnia wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, mimo że pracownica jest w okresie ochronnym.
Zatrudniona w moim zakładzie pracy pracownica źle się wywiązywała ze swoich obowiązków, za co została ukarana naganą. Jej podejście do pracy jednak się nie zmieniło. Chciałem wypowiedzieć tej pracownicy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, ale okazało się, że jest w ciąży. Czy mogę zwolnić pracownicę dyscyplinarnie, czy ze względu na ciążę jest ona bezkarna?
Może Pan rozwiązać z pracownicą w ciąży umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające taki sposób rozwiązania umowy o pracę, które powstały z jej winy. Pracownica w okresie ciąży nie jest zatem bezkarna.
Pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełniła przestępstwo uniemożliwiające kontynuowanie jej zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku albo w sposób zawiniony utraciła uprawnienia konieczne do wykonywania przez nią pracy na tym stanowisku.
Na takie rozwiązanie umowy musi jednak wyrazić zgodę reprezentująca pracownicę organizacja związkowa. Pracodawca nie może w okresie ciąży pracownicy rozwiązać z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli takiej zgody nie uzyska.
W przypadku gdy w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa, decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownicy w ciąży pracodawca podejmuje samodzielnie, jeśli istnieją podstawy do takiego rozwiązania umowy o pracę.Autor : Gabriela dnia 11-09-2006 - 22:22 | 19260 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Gdy pracodawca wysyła pracownikowi pismo pocztą
Pracodawca i Pracownik  
Pracodawca rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, który jest nieobecny w pracy, często doręcza mu pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy pocztą. Powstają wówczas wątpliwości co do skuteczności tego rozwiązania.


Takie wątpliwości dotyczą zwłaszcza sytuacji, gdy pracownik nie przyjmie przesyłki lub nie odbierze awizowanej przesyłki z poczty. Rozstrzygnięciem tych kwestii zajmował się wielokrotnie Sąd Najwyższy i to właśnie orzecznictwem należy się posiłkować przy podejmowaniu interpretacji, czy doszło i kiedy do rozwiązania umowy.
Autor : bhpekspert dnia 23-04-2006 - 08:42 | 4823 raz(y) oglądano.
artykułów : Allianz Ubezpieczenia Ochrona zdrowia
Pracodawca i Pracownik Abonament medyczny Allianz  w prywatnej klinice,
zapomoga w nieszczęściu. Nie wszystkich pracodawców stać na dodatkowe świadczenia dla zatrudnionych. Czasem jednak, nawet jeśli znajdą się na nie pieniądze w firmie, pracownik nie zdąży w pełni odczuć dobrodziejstwa pracodawcy.
Wcześniej rękę wyciągnie fiskus i ZUS
Tak więc - zgodnie z Drugim Mazowieckim Urzędem Skarbowym w Warszawie (pismo z 22 lipca 2004 r., US72/RPŁ/423-87/04/GK) - nie stanowią przychodu pracownika spółki:
 • wartość otrzymanych świadczeń medycznych, do ponoszenia których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz
 • opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie abonamentu - ponieważ daje jedynie możliwość skorzystania z usług medycznych.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 7 stycznia 1998 r. (PO 37301/722770/WK/970): "za świadczenia takie, a tym samym za przychód ze stosunku pracy, nie uznaje się również świadczeń związanych z innymi usługami leczniczymi, o ile określenie ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe, np. gdy pracodawca wydatki te pokrywa w formie ryczałtu bez względu na to, czy pracownik korzysta ze świadczeń leczniczych, czy też z nich nie korzysta".
Wiele zwolnień jest uzależnionych od obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Należy ich szukać w kodeksie pracy (dział X) oraz w wielu rozporządzeniach. Najistotniejsze to:
 • z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. w DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650),
 • z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 1996 r. nr 69, poz. 332 ze zm.),
 •  z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 279),
 • z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. Allianz proponuje abonament medyczny dla pracowników firmy
  co najmniej 2 osoby stanowiący koszt uzyskania przychodu przez  firmę
  - abonament podstawowy Medica Polska                             -   39 zł za m-c
  - abonament rozszerzony Medica Polska                              -   87 zł za m-c
  - pakiet rodzinny (rodzina pracownika)                                  -   94 zł za m-c
  - pakiet rodzinny rozszerzony (rodzina pracownika)              - 214 zł za m-c
  * pakiet rodzinny refundowany tylko przez pracodawcę w zakresie pracownika
  973).Autor : bhpekspert dnia 06-02-2006 - 13:59 | 16438 raz(y) oglądano.
Wypadki : Czy należy się odszkodowanie za wypadek od pracodawcy ?
Pracodawca i Pracownik
Czy należy się odszkodowanie za wypadek  przy pracy od pracodawcy ?

Jestem robotnikiem budowlanym. W grudniu uległem wypadkowi przy pracy. Lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdził u mnie długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Na podstawie tego orzeczenia ZUS wypłacił mi odszkodowanie. Niestety wysokość tego odszkodowania nie pozwala mi skorzystać z kosztownej rehabilitacji, dzięki której miałbym szansę powrotu do zdrowia. Czy w takiej sytuacji mogę domagać się również odszkodowania od swojego pracodawcy? – pyta Czytelnik z Krakowa.
Autor : bhpekspert dnia 28-11-2005 - 09:19 | 7450 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca we francuskim hipermarkecie to nie zwyczajne zajęcie zarobkowe, ale prawdz
Pracodawca i Pracownik
Z pamiętnika zakładowej lekarki
Praca we francuskim hipermarkecie to nie zwyczajne zajęcie zarobkowe, ale prawdziwa katorga.
Doktor Dorothée Ramaut dzień po dniu zapisywała swoje spostrzeżenia dotyczące brutalnych metod kierowania personelem. Oto fragmenty jej notatekAutor : Prawo dnia 21-09-2004 - 10:30 | 12611 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlop.Kiedy udzielić zgodnie z prawem.id961
Pracodawca i Pracownik Stosunki pracownicze. ZalegŁe urlopyUrlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika.Pracownik nie może rozpocząć zaległego urlopu na własną rękę.
Autor : bhpekspert dnia 10-09-2004 - 20:50 | 19510 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Inspektor pracy przychodzi do firmy na kontrolę
Pracodawca i Pracownik Inspektor pracy ma prawo przeprowadzić kontrolę o każdej porze dnia i nocy i bez uprzedzenia – we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne. Inspektor pracy ma wiele uprawnień, jednak nie wolno mu rozpocząć czynności kontrolnych, jeżeli akurat w danej firmie trwa inna kontrola.
Autor : bhpekspert dnia 07-09-2004 - 06:21 | 36060 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych
Pracodawca i Pracownik Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, zleconej przez pracodawcę zgodnie z przepisami prawa, jest obowiązkiem pracownika. Czasami może on jednak odmówić zostania po godzinach.


Autor : prawo dnia 19-08-2004 - 09:40 | 8049 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Linki do ciekawych publikacji ze stron PIP id 950
Pracodawca i Pracownik Poradnik dla pracodawców małych przedsiębiorstw budowlanych
Podstawowe zasady dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie
- nowy obowiązek kierownika budowy

Bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych na budowie

Maszyny do robót ziemnych w budownictwie

Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy

Spalinowe pilarki łańcuchowe

Pilarki tarczowe

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym

Nowoczesne rusztowania systemowe

Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych

Niebezpieczne wykopy
Autor : vademecum dnia 19-08-2004 - 06:00 | 41357 raz(y) oglądano.
artykułów : Podstawowe obowiązki pracodawcy
Pracodawca i Pracownik Art. 207. [Odpowiedzialność za stan bhp]

Art. 208. [Koordynator]

Art. 209. [Powiadomienie o działalności]

Art. 207. [Odpowiedzialność za stan bhp] § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
Autor : vademecum dnia 18-08-2004 - 22:59 | 28676 raz(y) oglądano.
artykułów : DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pracodawca i Pracownik 1. Prawo do bezpiecznych warunków pracy zostało w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zagwarantowane każdemu, kto wykonuje pracę, bez względu na podstawę prawną jej świadczenia. W myśl art. 66 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zaś sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. W konsekwencji, ochroną konstytucyjną objęci są nie tylko pracownicy, ale każdy obywatel świadczący pracę, na jakiejś podstawie prawnej. Z przepisem tym zharmonizowane są wcześniej dokonane zmiany w Kodeksie pracy, mianowicie w art. 304-3044, które przewidują stosowanie przepisów bhp także do osób wykonujących pracę, na innej podstawie niż stosunek pracy.Autor : prawo dnia 15-07-2004 - 06:08 | 15426 raz(y) oglądano.
artykułów : Macierzyństwo czy bezrobocie?
Pracodawca i Pracownik Pracownice wielu firm boją się ujawnić, że są w ciąży


Liczba ludności w Polsce maleje. Nie jest to efekt emigracji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, lecz coraz mniejszej liczby narodzin. Czy to możliwe, że w przyszłości będziemy do siebie zapraszać młodych ludzi z innych krajów, oferując im dogodne warunki, by tylko zechcieli się u nas osiedlić, pracować i, jako polscy obywatele, powiększać własne rodziny?
<   1234   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,7510619163513 sekund.