VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 grudnia 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 30 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: Nauka

Teksty opublikowane w tym temacie.
Autor : God dnia 12-02-2016 - 17:19 | 5978 raz(y) oglądano.
BHP : Studia Podyplomowe BHP w Warszawie,Krakowie w wakacje do 19 listopada 2019
Nauka

 


     STUDIA PODYPLOMOWE BHP w Warszawiedo 19 listopada 2019


Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia - tak że nie zwlekaj , tylko wypełniaj kartę zgłoszenia! :)Autor : God dnia 29-07-2012 - 11:28 | 11990 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Podyplomowe Studia BHP Eksternistycznie
Nauka

Nasze podyplomowe studia bhp możesz odbyć eksternistycznie
Autor : God dnia 07-09-2011 - 15:37 | 15239 raz(y) oglądano.
Szkolenia : Podyplomowe Studia BHP od 16 maja 2019 do 15 listopada 2019
Nauka

www.bhpekspert.istore.pl 
 


Studia Podyplomowe BHP edycję zaczynamy  od 16 maja 2019 w Warszawie,Krakowie, Wrocławiu,Gdańsku


Studia podyplomowe BHP od 16 maja 2019,Kraków,Warszawa,Wrocław,Gdańsk   Studia Podyplomowe prowadzimy z powodzeniem  od 2005 i jesteśmy na  rynku prekursorem tego typu działalności.

 

Zapraszamy Cię na NASZE STUDIA BHP  bowiem - Z nami nauczysz się BHP , będziesz Inspektorem BHP przygotowanym do pracy od zaraz. Jesteśmy praktykami od 18 lat . Po studiach z nami nie musisz szukać firmy , która nauczy Cię radzić sobie   bo tego nauczymy Cię  u nas

  tak wypełniaj kartę zgłoszenia  NASZE STUDIA  TO TWÓJ SUKCES !!!!!!!! 

Autor : God dnia 19-08-2011 - 16:25 | 13586 raz(y) oglądano.
Wypadki : BHP- Kiedy ZUS odmówi wypłaty odszkodowania
Nauka

BHP - Przerwanie wykonywania zwykłych zadań służbowych, aby załatwić osobistą sprawę, niweczy związek z pracą. Wtedy podwładnemu odszkodowanie za nieszczęśliwe zdarzenie się nie należy


W sporach między poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS ważne jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym nieszczęściem i pracą, gdy doszło do niego po opuszczeniu przez podwładnego zakładu.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, dalej ustawa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które w związku z pracą nastąpiło:


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,


- w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Ważne powiązanie


W myśl art. 3 ust. 1 ustawy związek przyczynowy między wypadkiem i pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez zatrudnionego obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim.


Oznacza to czasowe, miejscowe i funkcjonalne powiązanie przyczyny zewnętrznej z wykonywaną pracą. Stąd zdarzenie pozostaje w związku z pracą, gdy nastąpiło w miejscu pracy, podczas wykonywania przez podwładnego zwykłych czynności należących do jego obowiązków, wynikających z angażu lub z dołączonego do niego zakresu czynności.


Powiązanie nie jest zerwane nawet wtedy, gdy pracownik wykonuje czynności inne niż wynikające z zakresu jego obowiązków, a zlecone mu przez przełożonego lub bez polecenia, jeżeli działa w interesie pracodawcy.


Ten ostatni przypadek będzie miał np. miejsce, gdy kierowca doznał zawału serca wskutek nadmiernego wysiłku przy wykonywaniu bez polecenia szefa rozładunku towaru znajdującego się na jego samochodzie, gdy nie mógł tego zrobić odbiorca towaru (uchwała Sądu Najwyższego z 19 maja 1980, III PZP 5/80). Ten pracownik działał w interesie pracodawcy.


Poza terenem zakładu


Problematyczne jest natomiast, czy łączność ta jest nadal zachowana, gdy pracownik opuści miejsce pracy. Wtedy trzeba ustalić, czy mimo opuszczenia go zachowanie podwładnego nadal było związane z jego zatrudnieniem. Na pewno brakuje tego styku, jeśli w tym dniu w ogóle nie świadczył pracy, bo np. nie został do niej dopuszczony lub chorował.


Tak też wskazał SN w wyroku z 3 maja 1982 (II PR 9/82). Stwierdził, że nie można uznać za wypadek przy pracy zdarzenia, gdy podwładny, który stawił się do pracy pijany, nie został dopuszczony przez przełożonego do zadań i następnie wpadł do wody i utonął po opuszczaniu zakładu.Przykład 1


W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pan Jerzy przyszedł do firmy, aby zwrócić wypożyczoną szlifierkę. Po wyjściu podczas przechodzenia przez jezdnię potknął się, upadł i skręcił nogę.


Zdarzenie to nie jest wypadkiem przy pracy, gdyż brakuje związku między wykonywaniem obowiązków służbowych przez pana Jerzego i zaistniałą sytuacją na ulicy.Do wypadków dochodzi także podczas krótkiej przerwy w pracy, gdy podwładny opuścił zakład. Tu orzecznictwo  jest zróżnicowane.


W wyroku z 27 marca 1979 (III PR 16/79) SN uznał, że wyjście pracownika za zgodą przełożonego do pobliskiego kiosku po papierosy i napoje, podczas którego miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, stanowi wypadek przy pracy. SN wskazał tu na konieczność uwzględniania zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów jako usprawiedliwienie niewykonywania pracy.


Odmiennie orzekł jednak 14 stycznia 1997 (II UKN 47/96). Stwierdził, że zgoda przełożonego na opuszczenie przez podwładnego miejsca pracy w godzinach pracy, aby załatwić prywatne sprawy, nie może być utożsamiana z zachowaniem związku z pracą przy wypadku, który nastąpił po opuszczeniu miejsca pracy.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 16:13 | 12827 raz(y) oglądano.
BHP : BHP BHP - Przedsiębiorcy muszą zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem przechowywać i przewozić substancje szkodzące zdrowiu, łatwopalne czy grożące wybuchem .Chemikalia, z którymi mają do czynienia pracownicy, bardzo często są klasyfikowane jako mate
Nauka

Przedsiębiorca zajmujący się substancjami niebezpiecznymi musi dbać o ich odpowiedni transport, opakowanie i oznakowanie, a także rejestrować produkowane przez siebie bądź sprowadzane spoza UE preparaty


Zarówno polskie, jak i unijne regulacje dotyczące chemikaliów w ostatnich latach często się zmieniają. W tej chwili trwa okres przejściowy, jeśli chodzi o dostosowanie się do nowych przepisów w zakresie klasyfikacji i oznakowania. Wprawdzie nowe unijne zasady jeszcze nie są obowiązkowe, ale z partiami towarów oznaczonymi w nowy sposób przedsiębiorcy mogą spotkać się już dziś

Wdrażany jest bowiem do europejskiego prawodawstwa globalny zharmonizowany system klasyfikacji i etykietowania substancji chemicznych (GHS). Obowiązuje on od 20 stycznia 2009 r.


Substancje chemiczne będą musiały być znakowane i klasyfikowane wg tego systemu od 1 grudnia 2010 r., a mieszaniny od 1 czerwca 2015 r.


Niektóre z nowych wymogów są zbliżone do obecnie obowiązujących przepisów, inne się od nich różnią. Przedsiębiorcy, którzy tylko okazjonalnie mają kontakt z produktami niebezpiecznymi, muszą się przede wszystkim przyzwyczaić do nowych oznaczeń graficznych. Zamiast na żółtopomarańczowym tle będą teraz na białym i w czerwonej obwódce. Same znaki są koloru czarnego.


Pojawiły się też nowe piktogramy – choćby przy preparatach stwarzających zagrożenie dla zdrowia, np. gdy preparat ma działanie rakotwórcze albo zagraża zdrowiu przy wdychaniu. Jednolite znaki mają docelowo obowiązywać nie tylko w UE, ale na całym świecie.


 


BHP - Znakowanie


Przepisów dotyczących znakowania chemikaliów trzeba szukać też w polskimrozporządzeniu w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (DzU z 2009 r. nr 53, poz. 439), które nadal obowiązuje. W załączniku do tego rozporządzenia są jeszcze stare, dotychczas obowiązujące znaki ostrzegawcze na żółtopomarańczowym tle.


Z aktu tego można się dowiedzieć, jak dokładnie powinno wyglądać oznakowanie takich produktów, m.in., że opakowania, które zawierają chemikalia niebezpieczne przeznaczone do sprzedaży dla konsumentów, nie mogą mieć kształtu lub dekoracji, które przyciągałyby uwagę albo zaciekawiały dzieci. Nie mogą też wprowadzać konsumentów w błąd, tak by nie dało się pomylić preparatu ze środkami spożywczymi dla ludzi bądź zwierząt, lekami albo kosmetykami.


Ponadto kolor i wygląd oznakowania oraz zamieszczone informacje powinny wyraźnie odróżniać się od tła opakowania i mieć takie wymiary i liternictwo, żeby były łatwo czytelne.


Oznakowanie opakowania każdej substancji niebezpiecznej ma zawierać jej nazwę zgodną z wykazem substancji niebezpiecznych, firmę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby wprowadzającej substancję do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora) oraz znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie.


 


BHP - Bezpiecznie przewozić


Ładunki niebezpieczne, w tym także te z chemikaliami, trzeba przewozić sprawnymi i właściwie oznakowanymi pojazdami. Muszą to robić odpowiednio przeszkoleni kierowcy. Pod okiem fachowców powinien się też odbywać załadunek i rozładunek takich towarów. Nad wszystkim ma czuwać doradca do spraw bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, który także co roku sporządzi odpowiedni raport.


Każdy towar niebezpieczny musi być przede wszystkim właściwie zapakowany. Przepisy ADR (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) instruują, jak powinny być zapakowane poszczególne materiały (umowa rozróżnia 13 klas towarów niebezpiecznych). Jest tam podany opis opakowań, ich wielkość oraz dopuszczalne ilości towarów w opakowaniach zbiorczych.


Są też ogólne wymagania dotyczące opakowań wszystkich towarów niebezpiecznych. Przepisy określają dokładnie, jakie towary można przewozić tym samym pojazdem, a jakie trzeba wieźć oddzielnie, jakie można ustawić koło siebie, a jakie trzeba rozdzielić innymi ładunkami.


Od 1 lipca br. kierowcy wożą w pojeździe uniwersalną instrukcję dla załogi auta przewożącego towary niebezpieczne. Musi ją dostarczyć przewoźnik towaru. Jednoznacznie określone zostały w niej m.in. czynności, które należy przedsięwziąć w razie wypadku lub zagrożenia. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne muszą mieć też wyposażenie ochronne – ma być ono dobrane odpowiednio do numerów nalepek ostrzegawczych. Pojazd, który przewozi towary niebezpieczne, musi też co najmniej raz w roku przejść badania techniczne.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:58 | 11185 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP- Za brak dbałości o BHP trzeba płacić!!!!!!!!!!!!
Nauka

Kwoty, jakie obciążają firmę po wypadku przy pracy, mogą być ogromne. Jedno z takich zdarzeń na budowie kosztowało prawie dwa miliony złotych


Pracodawcy coraz więcej płacą za wypadki, do których doszło w firmie.


– Jest to następstwo wzrostu kosztów pracy i organizacji produkcji, wynagrodzeń, napraw, zakupów, zniszczonych i uszkodzonych maszyn oraz przestojów – mówi Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe zabierają średnio w każdym kraju rocznie ok. 4 proc. PKB.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:26 | 19916 raz(y) oglądano.
PRACA : BHP - praktykanta nie musisz wysyłać na wstępne badania lekarskie
Nauka

Wizyty u lekarza nie unikną osoby przyjmowane do firmy na etat. Inaczej może być z absolwentami szkół lub uczelni


- W sierpniu przychodzą do pracy nowe osoby. Dwie z nich będą miały umowy na zastępstwo. Jedna to stażysta z urzędu pracy. Trzy przyjdą na staż na podstawie umowy absolwenckiej. Czy musimy ich wszystkich wysłać do lekarza na badania wstępne?
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:21 | 11381 raz(y) oglądano.
BHP : BHP BHP BHP BHP Niebezpieczna Chemia
Nauka W wykazie dopuszczalnych substancji w miejscu zatrudnienia pojawią się nowe chemikaliaAutor : God dnia 18-08-2011 - 16:37 | 11107 raz(y) oglądano.
Szkolenia : BHP ma sie opłacać
Nauka

BHP


Małe firmy, chociaż jest w nich dużo wypadków, nie dbają o bhp, bo ich składka wypadkowa jest zryczałtowana.


Od 2003 r. pracodawcy w zależności od poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi płacą zróżnicowane składki do Funduszu Wypadkowego. Z tym że firmy zatrudniające do dziewięciu osób płacą jednakowy ryczałt w wysokości połowy najwyższej stopy procentowej dla najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia branż.


Z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wynika, że 65 proc. przedsiębiorstw płacących wysokie składki zintensyfikowało działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa, by zmniejszyć należności do ZUS.


 w  naszej witrynie BHP-EKSPERT


 bhp przepisy 


 bhp studia 


  bhp praca 


 zasady bhp


  bezpieczeństwo i higiena pracy
Autor : God dnia 05-08-2011 - 05:36 | 6479 raz(y) oglądano.
Szkolenia : BHP-EKSPERT Kursy Szkolenia
Nauka


   KATALOG SZKOLEŃ(|985 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 25-06-2011 - 05:05 | 11457 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : studiapodyplomowebhp.pl
Nauka

www.studiapodyplomowebhp.pl Zapraszamy na  Kolejną Edycję studia podyplomowe BHP organizowane  w 2012 w Warszawie,Krakowie,Kielcach,Wrocławiu

Kielce  2012

Wrocław sierpień  2012

Studia Podyplomowe prowadzimy  od 2005 i jesteśmy na  rynku prekursorem tego typu działalności.


Zapraszamy Cię na NASZE STUDIA BHP  bowiem - Z nami nauczysz się fachu, będziesz Inspektorem BHP przygotowanym do pracy od zaraz. Jesteśmy praktykami od 18 lat . Po studiach z nami nie musisz szukać firmy , która nauczy Cię radzić sobie samodzielnie  bo to zdobywasz u nas na zajęciach.

 wypełniaj kartę zgłoszenia  NASZE STUDIA TWÓJ SUKCES !!!!!!!! 

Autor : God dnia 18-09-2008 - 05:54 | 39222 raz(y) oglądano.
Służba BHP : STUDIA PODYPLOMOWE BHP
Nauka

 


Zapraszamy na kolejną  edycję wakacyjną   2019


STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM  I  HIGIENĄ PRACY 


w  Warszawie , Krakowie, Nowym Targu , Wrocławiu   2019.


   UWAGA !! UWAGA !!


Nie jesteś pewien że Twój pracodawca sfinansuje studia  i dlatego zwlekasz  z wypełnianiem Karty zgłoszenia    NIE obawiaj się samo przesłanie Karty do niczego nie zobowiązuje a jest jedynie naszym tymczasowym rejestrem

TAK WIEC BEZ OBAW wypełniaj kartę

Chcesz podejrzeć nasze zajęcia ZAPRASZAMY  wymienisz poglądy  , zobaczysz wykładowców , naszą firmę    dowiesz się co i jak ?

     


Karta zgłoszenia Studia BHP Kraków


Karta zgłoszenia Studia BHP Warszawa

Autor : God dnia 29-11-2007 - 06:03 | 6841 raz(y) oglądano.
Inne : Kierowco, ustaw fotel!
Nauka
Odległość fotela od kierownicy powinno się ustawić przy wciśniętym pedale sprzęgła.
Autor : ogolne dnia 10-03-2004 - 23:33 | 9989 raz(y) oglądano.
artykułów : Na Uniwersytet Jagielloński-Podanie przez internet
Nauka Dwadzieścia dziewięć tysięcy posiadaczy matury próbowało w ubiegłym roku akademickim dostać się na Uniwersytet Jagielloński. W tym roku władze uczelni spodziewają się jeszcze większej liczby kandydatów. Przygotowano dla nich prawie 14 tys. indeksów oraz kilka nowych kierunków i specjalności. Hitem mogą stać się porównawcze studia cywilizacji, które zostaną wprowadzone na kierunku kulturoznawstwoAutor : bhpekspert dnia 11-09-2003 - 21:29 | 8155 raz(y) oglądano.
Informacje ogólne : Materiały Edukacyjne Polecane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
Nauka Czynniki zagrożeń wypadkowych Czynniki zagrożeń zawodowych | Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne | Środki ochrony indywidualnej | Wypadki przy pracy | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | Ergonomia | Poważne awarie przemysłowe | Psychologia i socjologia pracy | Fizjologia i higiena pracyAutor : poradnik dnia 17-12-2002 - 06:20 | 4104 raz(y) oglądano.
artykułów : Radon stopien zagrożenia 17.12.2002
Nauka Radonowy uskok
Instytut Fizyki Jądrowej złożył władzom miejskim ofertę przebadania krakowskich piwnic, pubów i obiektów użyteczności publicznej
Uskok tektoniczny nieopodal Willi Decjusza zainteresował naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej
Naukowcy z Zakładu Fizyki Środowiska i Transportu Promieniowania Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie zakończyli badania obszaru Woli Justowskiej. Celem przedsięwzięcia było określenie stopnia zagrożenia tego terenu radonem - promieniotwórczym gazem, powstającym podczas rozpadu radu, naturalnego pierwiastka promieniotwórczego. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w styczniu 2003 w specjalistycznej prasie naukowej. - W niektórych krajach świata tworzy się mapy radonowe. Dysponują już nimi Niemcy, Anglicy i Czesi. W Polsce do problemu nie przywiązuje się jeszcze aż tak dużej uwagi - wyjaśnia dr Krzysztof Kozak z Laboratorium Promieniotwórczości Naturalnej IFJ.
Radon migruje z gleby do powietrza. Wykorzystując różnice ciśnień, przenika do wnętrza budynków i gromadzi się w piwnicach oraz innych, niżej ulokowanych, pomieszczeniach. Jego bardzo duże, ponadnormatywne stężenia nie są obojętne dla ludzkiego zdrowia. Dlatego w wielu krajach każdy proces inwestycyjny poprzedzają - nierzadko obligatoryjne - analizy stężenia radonu w glebie. Gdy jest ono zbyt wielkie - zmienia się plany albo stosuje specjalne technologie budowlane. W istniejących już budowlach uszczelnia się zaś fundamenty oraz te miejsca w bryle budynku, którymi do jej wnętrza wprowadzone są przewody i rury.
- Nasze zainteresowanie Wolą Justowską wzięło się stąd, że właśnie tutaj, nieopodal Willi Decjusza, znajduje się uskok tektoniczny. Uznaliśmy, że w tym miejscu, w powietrzu glebowym, powinno być dość dużo radonu. Przypuszczenia te się potwierdziły - relacjonuje dr Krzysztof Kozak. Naukowcy przebadali ok. 70 budynków. Choć w otaczającej domy glebie rzeczywiście wykrywano duże stężenia radonu, to już wewnątrz budowli zwykle bywało ono umiarkowane i mieściło się w granicach obowiązujących norm. Zdaniem naukowców, dostrzeżona prawidłowość to konsekwencja dobrej kondycji technicznej tutejszych budowli.

Uskoki tektoniczne, podobne do znajdującego się obok Willi Decjusza, występują też w wielu innych miejscach Krakowa. Nie wszędzie zaś stan techniczny budynków jest tak dobry, jak na Woli Justowskiej. W zeszłym tygodniu Instytut Fizyki Jądrowej złożył więc władzom miejskim ofertę przebadania krakowskich piwnic, pubów i obiektów użyteczności publicznej. - Przebywa w nich wiele osób, pracownicy np. pubów spędzają w nich dużo czasu. Badania takie z pewnością będą rzeczą pożyteczną. Teraz czekamy na reakcję ze strony miejskich decydentów. Gdy ta będzie pozytywna, wówczas przystąpimy do pracy - informuje dr Krzysztof Kozak z IFJ.
Naukowców intrygują przede wszystkim położone poniżej poziomu ziemi puby i piwnice, których ściany otoczone są zewsząd ziemią. Przypuszcza się, że - potencjalnie - w niektórych z nich będzie można odnotować stosunkowo wysokie stężenia radonu. Dlatego pracownikom IFJ marzy się również zbadanie sanatorium oraz trasy turystycznej w wielickiej kopalni soli.
- Dawka promieniowania pochodząca od radonu to ponad połowa sumarycznej dawki pochodzącej ze wszystkich źródeł promieniowania (naturalnych i sztucznych), otrzymywanej przez mieszkańca Polski - podkreśla dr K. Kozak. Specjaliści podkreślają, że gaz bywa groźny tylko i wyłącznie wówczas, gdy występuje w bardzo dużym stężeniu. Dlatego w budynkach, usytuowanych w rejonach nim zagrożonych, warto instalować klimatyzację oraz dbać o częste wietrzenie pomieszczeń.


(|486 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert dnia 20-11-2002 - 00:50 | 6625 raz(y) oglądano.
artykułów : Powstają polskie biblioteki internetowe 20.11.2002
Nauka Powstają polskie biblioteki internetowe Już wkrótce ruszy Polska Biblioteka Internetowa, która będzie największąAutor : inspekcjapracy dnia 19-11-2002 - 14:03 | 6876 raz(y) oglądano.
artykułów : Elbląg: Egzamin na prawo jazdy za łapówkę 19 listopada 2002
Nauka Elbląg: Egzamin na prawo jazdy za łapówkę Wtorek, 19 listopada 2002 Kolejna afera łapówkarska związana z egzaminami na prawo jazdy. Tym razemAutor : bhpekspert dnia 18-11-2002 - 10:01 | 5676 raz(y) oglądano.
artykułów : Pomoc dla dzieci 18 listopada 2002
Nauka "Własny tornister" rusza w Bieszczady Poniedziałek, 18 listopada 2002 Przybory szkolne, ubrania oraz jedzenie - wszystko zapakowane do kilkuAutor : gabriela dnia 16-11-2002 - 18:08 | 4057 raz(y) oglądano.
artykułów : Skandal w Akademii Bydgoskiej 16 listopada 2002
Nauka "Szanowni państwo, zmuszeni jesteśmy poinformować, że mimo usilnych starań nasza uczelnia nie uzyskała płynności finansowej, co uniemożliwia jej dalsze istnienie" - pismo tej treści otrzymało dziś kilkuset studentów, którzy przyszli przed południem na wykłady do siedziby Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu.
Przyszliśmy normalnie na zajęcia, a okazało się, że szkoła jest zlikwidowana - mówią zaskoczeni studenci, którzy ponieśli poważne opłaty za studia (wpisowe 400 zł i 800 zł za dwa miesiące nauki). Zlikwidowana uczelnia zaproponowała swoim słuchaczom przeniesie do dwóch innych szkół wyższych. Kłopot jednak w tym, że w ich sekretariatach nic ten temat nie wiedzą.
Reporter RMF mimo wielu starań nie zdołał uzyskać żadnych informacji od dyrekcji szkoły. W placówce obecny był jedynie prodziekan ds. naukowo-dydaktycznych: Nie mogę powiedzieć nic więcej. Tak mi przykro... - powiedział po przedstawieniu się.

Zdenerwowani studenci nie wierzą, że odzyskają swoje pieniądze. Mówią, że skoro szkoła utraciła płynność finansową, to po prostu nie będzie miała z czego zwrócić pieniędzy. Dziwię się, że Europejska Wyższa Szkoła Biznesu chciała nas uczyć takiej ekonomii - mówił z zażenowaniem jeden z oszukanych.

(|174 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : atest94 dnia 13-09-2002 - 06:00 | 6370 raz(y) oglądano.
artykułów : Szkolić się czy nie?
Nauka Szkolić się czy nie? Oto jest pytanie ....Od wieków powszechnie wiedziano, że nauka popłaca. Jednak stwierdzenie to nabiera w dzisiejszychSERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0952091217041 sekund.