Oferta

Oferta naszej firmy:

           W zakresie BHP i Prawa Pracy

            Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
            Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP
            Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy
            Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie
            Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy i in.
            Opracowywanie analiz ryzyka zawodowego
            Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe

           W zakresie Ochrona Środowiska

POZWOLENIA ZINTEGROWANEPolska w Unii Europejskiej to przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego hutnictwa i przemysłu metalurgicznego, przemysłu chemicznego, przemysłu mineralnego: m.in. instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych gospodarki odpadami, przemysłu i produkcji związanej z rolnictwem i hodowlą które są zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska.


Firma nie posiadająca pozwolenia zintegrowanego oraz nie spełniająca wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) będzie musiała, zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62/2001, pozycja 627 z późniejszymi zmianami)zaprzestać działalności.

BHP-EKSPERT opracowuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Oceniamy technologię pod kątem dotrzymania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), Proponujemy działania organizacyjno -inwestycyjne dostosowujące instacje do wymagań prawnych.

OFERUJEMY:

Niezbędne pomiary wielkości zanieczyszczeń i hałasu.

Zakresem prac obejmujemy wszystkie aspekty środowiskowe także gospodarkę wodną i odpadami. Prace rozpoczynamy wizją lokalną przedsiębiorstwa.Inwentaryzujemy i oceniamy stan technicznego urządzeń oraz zbieramy dane środowiskowe.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy zgodnie zobowiązującymi przepisami i ustawami "Prawo ochrony środowiska", "O odpadach" oraz "Prawo wodne" wraz z aktami wykonawczymi. Bierzemy aktywny udział w postępowaniu prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Nasz udział to między innymi negocjacje i uzgodnienia z organami administracji państwowej Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, Starostą. ZAPRASZAMY Wytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod bezpośrednim adresem:


Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 30.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./
WIĘCEJ NA TEN TEMAT WIĘCEJ NA TEN TEMAT


Informacje kontaktowe:
Adres e-mail:
bhpekspert@pro.onet.pl
Adres sieci Web:
http://www.bhpekspert.pl
http://www.bhpekspert.pl
Telefon służbowy: 0501 700 846