Strona główna Analiza Ryzyka Zawodowego System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

1145
0

Norma ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, której finalna wersja  ukazała się  w październiku 2016 r. ma zastąpić standard BS OHSAS 18001:1999 System zarządzenia bhp oraz będzie mogła zastąpić krajową normę PN-N-18001:2004 System zarządzania BHP.

Zastąpienie standardu BS OHSAS 18001:1999 przez ISO 45001 pozwoliło na ujednolicenie struktury systemu zarządzania, a tym samym ułatwi jednoczesne wdrożenie i certyfikowanie kilku standardów z rodziny ISO.

Opisując normę ISO 45001, należy wyjaśnić, że jej budowa będzie dostosowana do nowej 10-punktowej struktury, podobnej do ISO 9001 czy ISO 14001.

W  normie  pojawiły się całkowicie nowe wymaganie, które nie występowało w OHSAS 18001 – kontekst organizacji.

Kolejny nowy rozdział  dotyczy przywództwa i tu pojawia się aż 11 wymagań. Nowy standard ma uwypuklić fakt, że za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy wraz z kadrą kierowniczą.

Najwyższe kierownictwo ma stać się liderem bezpieczeństwa, a nie tylko podmiotem egzekwującym wykonywanie zadań.

Drugą istotną kwestią jest dostrzeżenie konieczności udziału w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy:

pracowników,

kooperantów,

dostawców usług,

podwykonawców itp.

Chodzi po prostu o to, by wszystkie strony mogły wyrażać swoje zdanie. Ten głos powinien być słyszalny przed podjęciem decyzji. Firmy muszą znaleźć mechanizm, w którym będzie czas na dyskusje i konsultacje w szerszym gronie.

Rozdział 6 w  ISO 45001 wymaga podejmowania decyzji na podstawie analizy ryzyka.

Szacowanie ryzyka powinno stanowić podstawę do podejmowania wszystkich decyzji, również tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. Charakter i rodzaj działań powinien być uzależniony od rodzaju ryzyka, z jakim mamy do czynienia.

Przedsiębiorstwa powinny przewidywać wszelkie ryzyka na kilka kroków przed ich ewentualnym pojawieniem.

Mają identyfikować i dokumentować zagrożenia i szanse na przeciwdziałanie im w przyszłości, aby móc prowadzić biznes w sposób bardziej przewidywalny.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zasada ciągłej poprawy, oparta na cyklu Deminga.

Zasada ta, polega na ciągłym dążeniu do poprawy warunków pracy – minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia kontrolowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa i obliguje do ciągłej poprawy warunków pracy.

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie jest obowiązkowe.

Porządkuje podejmowane w firmie działania na rzecz poprawy warunków pracy, zapewnia odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa.

PN-ISO-45001_2018-06P

norma powyższa zastąpiła

PN-N-18001 2004