Strona główna BHP DLA FIRM

BHP DLA FIRM

Oferta w zakresie BHP i Prawa Pracy:

  • Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
  • Profesjonalne szkolenia w zakresie BHP
  • Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy
  • Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie
  • Opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy i  innych
  • Opracowywanie analiz ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, protokoły powypadkowe
  • BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
  • IBWR – Instrukcja Bezpiecznego wykonywania robót
  • Nadzór bhp na budowach i remontach