Strona główna Nowe Przepisy BHP Nowe przepisy

Nowe przepisy

1046
0

Nowe przepisy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zastępuje:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758)

Nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 26 listopada zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie od dnia 28 listopada 2020

Co zasłanianiem nosa i ust ?

Najważniejszą zmianą wprowadzaną przez nowe rozporządzenie, z punktu widzenia zakładów pracy, jest bezwzględny nakaz noszenie maseczek nawet  w biurach, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba to absurd Nakaz ten obowiązuje od 28 listopada 2020 r.

Co ze spotkaniami ?

Do 27 grudnia obowiązuje zakaz organizowania innych spotkań niż:

-służbowe i zawodowe oraz

-imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Co dalej z Kwarantanną ?

Gdy lekarz skieruje osobę do sprawdzenia na wirusa SARS-CoV-2   osoba ta jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.