Home SZKOLENIA BHP Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

250,00 

Po dodaniu do koszyka wybierasz płatność : proszę przesłać imię i nazwisko, datę urodzenia, dane do faktury.

Opis

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

ochrony pracy kobiet i młodocianych,

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;
b)problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (czas trwania 3 godziny);

2.Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami (czas trwania 3 godziny);

3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (czas trwania 3 godziny);

4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki (czas trwania 2 godziny);

5.Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy (czas trwania 2 godziny);

6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (czas trwania 1 godzina);

7.Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy, np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników (czas trwania 1 godzina);

8.Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego (czas trwania 1 godzina)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”