Home SZKOLENIA BHP Szkolenie okresowe dla służb bhp

Szkolenie okresowe dla służb bhp

500,00 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Opis

Szkolenie okresowe  dla służb bhp

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. lex-dz-u-2004-180-1860-szkolenie-w-dziedzinie-1

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

lex-dz-u-2004-180-1860-szkolenie-w-dziedzinie-1

Cena:    500,- PLN od osoby

Szkolenie, według obowiązujących przepisów, jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia obejmuje :

–      warsztaty, szkolenie  online, przez Teams lub Skype,

–      materiały szkoleniowe,

–      imienne zaświadczenie uczestnictwa.

 

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
1 2 3
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 5
a)przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 2
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 5
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przyskładowaniu materiałów
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 4
5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: 2
– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
– urządzenia zabezpieczające,
– środki ochrony indywidualnej
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) 4 (w tym 2 ćwiczeń)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 2
8 Nowoczesne metody pracy służby bhp 2
9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 (w tym 2 ćwiczeń)
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 2
Razem: minimum 32 (w tym 4 ćwiczeń)

Karta zgłoszenia na szkolenie dla służb bhp , którą należy przesłać na

email: bhpekspert@gmail.com

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla służb bhp”