Home SZKOLENIA BHP Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )

Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )

150,00 

Szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku hakowy lub dla kandydatów na hakowych.

Opis


Uwaga

szkolenie odbywa się 1 raz, na całe życie  i jest aktualne,  na cały okres, zatrudnienia pracownika

Szkolenie hakowych 2022 – tryb zgodności cześć 1

Szkolenie hakowych 2022′ – tryb zgodności część 2

Szkolenie hakowych 2022” – tryb zgodności cześć 3

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych


Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku hakowego (sygnalisty) i dla kandydatów na stanowisko hakowego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i                       BHP przy obsudze żurawi   – dalej r.b.h.p.ż.w., definiuje hakowego jako osobę, która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw natomiast sygnalista jest to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym.

W tym znaczeniu osoba na stanowisku sygnalisty-hakowego może w zależności od potrzeb realizować obowiązki hakowego albo sygnalisty.

Zgodnie z §  4  r.b.h.p.ż.w. sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks-pracy  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Bhp robót budowlanych

Cena:    150,- PLN od osoby

Szkolenie,  jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia obejmuje :

– materiały dostępne online, niejasności wspomagane TEAMS

– materiały szkoleniowe,

– imienne zaświadczenie uczestnictwa.

 

Czas trwania spotkania  6 godzin lekcyjnych;1,5 godz. praktyki; 0,5 godz.praktycznej pomocy przedlekarskiej – w rodzimym zakładzie w ramach instruktażu stanowiskowego, razem 8 godzin

BHP hakowego

BHP przy obsłudze żurawi 

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Karta zgłoszenia na szkolenie hakowy sygnalista  , którą należy przesłać na bhpekspert@gmail.com

lub najszybciej sms z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia na 501 700 846


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )”