Home SZKOLENIA BHP Szkolenie dla hakowych sygnalistów 250 zł od osoby

Szkolenie dla hakowych sygnalistów 250 zł od osoby

250,00 

Szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku hakowy. Po dodawaniu do koszyka, wybierasz płatność przelewem,kartą, PayPalem, realizujesz płatność i otrzymujesz zaświadczenie i fakturę

Na bhpekspert@gmail.com prześlij  imię nazwisko, datę urodzenia hakowego ,  dane do faktury.

 

Opis


Uwaga

szkolenie odbywa się 1 raz, na całe życie  i jest aktualne,  na cały okres, zatrudnienia pracownika

Szkolenie hakowych 2023 – część 1

Szkolenie hakowych 2023′ – część 2

Szkolenie hakowych 2023” – część 3


Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku hakowego (sygnalisty). Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami obowiązującym na stanowisku hakowego. Cześć praktyczną organizuje pracodawca i po odbyciu  instruktażu stanowiskowego  dopuszcza pracownika do samodzielnej pracy.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i                       BHP przy obsłudze żurawi   – dalej r.b.h.p.ż.w., definiuje hakowego jako osobę, która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw natomiast sygnalista jest to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym.

W tym znaczeniu osoba na stanowisku sygnalisty-hakowego może w zależności od potrzeb realizować obowiązki hakowego albo sygnalisty.

Zgodnie z §  4  r.b.h.p.ż.w. sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks-pracy  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Cena:  250 zł od osoby

Szkolenie,  jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia obejmuje :

– materiały dostępne online,

– zaświadczenie

BHP przy obsłudze żurawi 

Sygnały porozumiewawcze

Bhp robót budowlanych

BHP hakowego

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

 


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie dla hakowych sygnalistów 250 zł od osoby”