Home SZKOLENIA BHP Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )

Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )

150,00 

Szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku hakowy. Po dodawaniu do koszyka, wybierasz płatność przelewem,kartą, PayPalem, realizujesz płatność i otrzymujesz zaświadczenie.  Na bhpekspert@gmail.com prześlij  imię nazwisko, datę urodzenia hakowego ,  dane do faktury.

 

Opis


Uwaga

szkolenie odbywa się 1 raz, na całe życie  i jest aktualne,  na cały okres, zatrudnienia pracownika

Szkolenie hakowych 2023 – część 1

Szkolenie hakowych 2023′ – część 2

Szkolenie hakowych 2023” – część 3


Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku hakowego (sygnalisty). Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami obowiązującym na stanowisku hakowego. Cześć praktyczną organizuje pracodawca i po odbyciu  instruktażu stanowiskowego  dopuszcza pracownika do samodzielnej pracy.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i                       BHP przy obsłudze żurawi   – dalej r.b.h.p.ż.w., definiuje hakowego jako osobę, która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw natomiast sygnalista jest to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym.

W tym znaczeniu osoba na stanowisku sygnalisty-hakowego może w zależności od potrzeb realizować obowiązki hakowego albo sygnalisty.

Zgodnie z §  4  r.b.h.p.ż.w. sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks-pracy  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Cena:   150 zł od osoby

Szkolenie,  jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia obejmuje :

– materiały dostępne online,

– zaświadczenie

BHP przy obsłudze żurawi 

Sygnały porozumiewawcze

Bhp robót budowlanych

BHP hakowego

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

 


 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie dla hakowych / sygnalistów ( szkolenie odbywa się, 1 raz na całe życie )”