Strona główna Szkolenia Szkolenie BHP wstępne ogólne 100,00 zł od osoby

Szkolenie BHP wstępne ogólne 100,00 zł od osoby

703
0

Szkolenie BHP wstępne ogólne 100,00 zł od osoby

 Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne ogólne dla pracowników, 100 zł od osoby