Strona główna Szkolenia Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników 50,00 zł od osoby

Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników 50,00 zł od osoby

388
0

Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników  50 zł  od osoby

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.