Strona główna Szkolenia Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników na stanowiskach robotniczych cena od osoby...

Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników na stanowiskach robotniczych cena od osoby 50,00 zł

210
0

Szkolenie BHP wstępne ogólne dla pracowników na stanowiskach robotniczych 50 zł  od osoby

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)

1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.