Strona główna Cowid 19 Eksperymentalne szczepienia dzieci preparatem genetycznym

Eksperymentalne szczepienia dzieci preparatem genetycznym

1109
1

Nie ma zgody na szczepienie dzieci preparatem genetycznym ! !

Koronawirus dotyka dużo mocniej dzieci i ich rodzin, niż wielu bezpośrednio zakażonych” Cornelius Williams szef wydziału ochrony dzieci w UNICEF

Dla zdrowych dzieci Covid-19 jest praktycznie niegroźny – dzieci nie chorują lub przechodzą infekcję łagodnie; przeżywalność dotyczy 99,997%. Wg danych brytyjskich – żadne zdrowe uprzednio dziecko poniżej 15r.ż. nie zmarło  w czasie pandemii z powodu covid19; hospitalizacje są wyjątkowo rzadkie. Koronawirus zwykle nie przenosi się z dzieci na dorosłych

 Tymczasem podjęte decyzje zaburzyły w znacznym stopniu życie dzieci, stworzyły zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego –wprowadzenie izolacji społecznej, masek, zdalnej nauki, presji psychicznej, która powoduje  znaczny wzrost zaburzeń emocjonalnych, depresji.

Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień jednak informacje o planowanym szczepieniu 10mln dzieci w Polsce preparatem inżynierii genetycznej p/Covid19 –tzw. szczepionką. głęboko nas niepokoją.

Zdrowe dzieci mają otrzymać preparat genetyczny o nieznanym profilu bezpieczeństwa w momencie gdy ich system odpornościowy i układ neurologiczny są jeszcze niedojrzałe  i potencjalnie bardziej podatne na działania niepożądane niż osób dorosłych.

Rejestruje się wiele poważnych działań niepożądanych, o których firmy farmaceutyczne nie informowały jako o możliwych powikłaniach -zakrzepica, zgony, zaburzenia układu rozrodczego. Są prace naukowe, które mówią o uszkodzeniu bariery krew-mózg i możliwej chorobie prionowej – degeneracyjnej chorobie mózgu.

Wg VAERS – amerykańskiego systemu monitorowania poszczepiennych odczynów niepożądanych liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) po preparacie inżynierii genetycznej p/covid19  jest równa liczbie NOP-ów po wszystkich szczepionkach łącznie podanych w ciągu ostatnich 20 lat. Warto także dodać, że zgłaszalność NOP-ów jest szacowana na 1-5%.

NIE JESTEŚMY PRZECIWNIKAMI SZCZEPIEŃ ALE NIE WIDZIMY ŻADNEGO  UZASADNIENIA  DO PODAWANIA ZDROWYM DZIECIOM EKSPERYMENTALNEGO, NIEPRZEBADANEGO  PREPARATU P/COVID19. UWAŻAMY, ŻE JEST TO NIEETYCZNE I NIEMORALNE

Czy media powinny milczeć w tej sprawie? Czy my jako lekarze możemy milczeć???

„Jeśli istnieje prawdopodobne, nawet jeśli mało poznane ryzyko działań niepożądanych nowych technologii, lepiej jest ich nie wprowadzać niż ryzykować niepewnymi ale potencjalnie bardzo groźnymi konsekwencjami”

W związku z przedstawionymi faktami będziemy zwracać się do MZ o natychmiastowe wycofanie  szczepień dzieci  i młodzieży eksperymentalną szczepionką  przynajmniej do czasu zakończenia badań i ogłoszenia ich wyników .

dr n. med. Dorota Sienkiewicz

W Polsce trwa swoistego rodzaju eksperyment medyczny w postaci masowego  wyszczepiania społeczeństwa przeciw Covid-19.

Preparaty inżynierii genetycznej nazywane „szczepionkami przeciw COVID-19” zostały dopuszczane do obrotu w warunkowej procedurze, sytuacjach alarmowych, {EU (Emergency Use)} i na określony czas. Prowadzona jest nadal ocena ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Ostateczny raport z randomizowanego badania z podwójnie ślepa próbą w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa ma zostać złożony: dla preparatu firmy Pfizer – Comirnaty – w grudniu 2023, dla preparatu COVID-19 Vaccine Moderna – w grudniu 2022,dla preparatu Vaxzevria Astra Zeneca – w marcu 2024,dla preparatu firmy Johnsonn&Johnsonn – w grudniu 2023.

Jak informuje nas na swojej stronie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

„W praktyce warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oznacza, że szczepionki pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane.”

Pomimo tego faktu, że badania kliniczne wciąż trwają, a skuteczność i bezpieczeństwo preparatów poznamy ostatecznie być może  za kilka lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych twierdzi, że

„warunkowe dopuszczenie tego typu produktu leczniczego  nie oznacza, że nie zostały przeprowadzone badania jakości i skuteczności oraz bezpieczeństwa. nie jest tym samym eksperymentem medycznym podanie tak dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego zgodnie    z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.”

DLACZEGO??? Urząd wyjaśnia:

„eksperyment leczniczy (medyczny)” oznacza konieczność spełnienia wymagań określonych                       w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w tym

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

 może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.

Żadna z powyższych okoliczności nie zachodzi w przypadku prowadzenia szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.”

Zaskakuje nas takie stanowisko, ponieważ wiemy, że

Eksperymentem medycznym/leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.

Jako lekarze uważamy, że w obliczu faktu trwających badań klinicznych tych warunkowo dopuszczonych do użytku preparatów, braku pełnej informacji na temat skuteczności,

a zwłaszcza bezpieczeństwa stosowania tych preparatów inżynierii genetycznej po raz pierwszy w historii medycyny testowanych na ludziach i to na tak szeroką skalę,

mamy do czynienia z ESKPERYMENTEM MEDYCZNYM, co gorsze bez wydania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej,

bez spełnienia wymagań określonych w ustawie, a przede wszystkim bez informowania o tym społeczeństwa czyli uczestników tego eksperymentu.

Jednym z fundamentalnych warunków przeprowadzenia eksperymentu medycznego jest wyrażenie na niego zgody przez potencjalnego uczestnika. Świadomej zgody.

A z czym mamy do czynienia na co dzień? Rządowi eksperci Rady Medycznej nagminnie informują, że preparaty inżynierii genetycznej nazywane przez nich szczepionkami są przebadane i bezpieczne,

bagatelizując doniesienia, które płyną do nas z całego świata o poważnych niepożądanych odczynach poszczepiennych pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu,

zakrzepicy żył trzewnych i zakrzepicy tętniczej, współistniejące z małopłytkowością, zespołu Guillain-Barrego, zapaleniach mięśnia sercowego i to u młodych osób w tym u dzieci oraz o zgonach,

które pozostają w bezpośredniej koincydencji czasowej z przyjęciem preparatu.

Szczepionki są szczególnymi produktami leczniczymi ze względu na znacznie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, oraz zastosowanie u ludzi potencjalnie zdrowych.

Zwiększa to wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa oraz ze względu na unikalny, immunologiczny, niemożliwy do odwrócenia mechanizm działania.

Przed dopuszczeniem do stosowania szczepionki zawsze były oceniane w wieloetapowych badaniach klinicznych, które trwały zwykle 6-10lat.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z redefinicją wielu zagadnień.

Zmieniono definicję pandemii, odporności zbiorowej, szczepionki, dopuszczono do wielu odstępstw w tym do stosowania w produktach medycznych Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, chociaż nie wiadomo, jaki wpływ mogą one mieć na ludzki organizm…

Novum w medycynie jest również fakt, że w obliczu epidemii lekarz unika kontaktu z chorym. Nadal mimo spadku zachorowań  mamy do czynienia z teleporadami.

Być może to właśnie tu tkwi przyczyna tak wielu nadmiarowych zgonów oraz zbyt późnych interwencji leczniczych, które przyczyniły się też do zgonów osób z dodatnim wynikiem testu PCR???

Pozwalając na tak daleko idące odstępstwa w istocie ryzykujemy zdrowie społeczne – dlatego chcemy się temu przeciwstawić, ponieważ przyświeca nam nade wszystko zasada PRIMUM NON NOCERE – czyli PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ.

Uważamy, że w obliczu negowania przez struktury państwowe faktu, że Narodowy Program Szczepień  jest de facto – w odczuciu wielu osób różnych profesji –

eksperymentem medycznym prowadzonym na tak szeroką skalę, z pominięciem zasad jego prowadzenia konieczne jest zasięgnięcie opinii

prawnej i pracy zespołu w ramach naszego stowarzyszenia celem osiągnięcia konsensusu między stanowiskiem lekarzy i prawników, a zaopatrywaniem urzędników.

lek. med. Ewelina Gierszewska

film na YouTube  został zablokowany ,ale jest dostępny na  konkurencyjnym  Rumble,

kliknij poniżej

https://psnlin.pl/index.html#konferencja-prasowa

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy I Naukowców (PSNLIM) zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną  i podejmowanymi decyzjami, które budzą  wątpliwości i coraz większy niepokój.

Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do służby zdrowia.

Poniżej kolejny dzień konferencji na początku nagrania jest chwilowy brak głosu

fałszywa pandemia,  populacja ludzi żyjących na świecie ma być ograniczona do pół miliarda – a więc liczba polaków ma wynosić   około 2,5 miliona

sprawdź czy film jest jeszcze dostępny ?,  kliknij poniżej  obejrzyj w YouTube

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.