Strona główna Podyplomowe Studia BHP w Krakowie Studia podyplomowe bhp w Krakowie od 5 listopada 2022 do 5 maja...

Studia podyplomowe bhp w Krakowie od 5 listopada 2022 do 5 maja 2023

3070
1
Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia – tak że nie zwlekaj , tylko wypełnij kartę zgłoszenia! 🙂

Dla kogo studia :

 1. dla pracowników służby bhp  i kandydatów na pracowników służby bhp
 2. dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą usługi bhp,szkolenia
 3. dla kierowników budów, aby umieli bronić  się przed PIP i prokuratorem
 4. dla kierowników wydziałów,działów, aby
 5. dla właścicieli firm, aby umieli bronić się przed PIP i prokuratorem
 6. dla wszystkich chcących poznać zagadnienia bhp

Cel studiów: Zdobycie wiedzy i uzyskanie kwalifikacji Starszego  Inspektora BHP do zatrudnienia na etacie , do prowadzenia własnej działalności usługowo – szkoleniowej bhp  dla firm. Uczestnicy naszych studiów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończone studia wyższe (inż., mgr, lic.). Uczestnikami studiów mogą być studenci V roku.

Zakres tematyczny studiów:
 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • System ochrony pracy w Polsce
 • Rola organów kontrolnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Wypadki – prowadzenie dokumentacji
 • Metody pracy służb BHP
 • Profilaktyka medyczna – pierwsza pomoc przedlekarska
 • Szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń i kursów – pedagogika i psychologia
 • Organizacja i metody szkoleń BHP
 • Wymagania dla obiektów i pomieszczeń pracy
 • System ochrony przeciwpożarowej
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, występujące na stanowiskach pracy
 • Warsztaty na doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Prowadzenia audytu przed wprowadzeniem systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Normy obowiązujące w tym OHSAS w systemie zarządzania bezpieczeństwem
 • Sposoby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

Semestr I i II obejmie przedmioty:

 • Systemu ochrony pracy w Polsce i UE
 • Aktualizacje i zagadnienia prawa pracy
 • Psychologia człowieka i wykonywanie stosunku pracy
 • Szkolenie i kurs w zakresie pedagogiki
 • Wymagania BHP dla obiektów i instalacji
 • Ustalanie okoliczności w przyczyn wypadków przy pracy – analiza wypadków przy pracy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Metody pracy służy BHP i SIP
 • Wpływ czynników materialnych na środowisko pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy systemu zarządzania BHP
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tym systemy zintegrowane
 • Wprowadzanie i certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Audyt zarządzania BHP
 • Normy w procesach prac
 • Ocena ryzyka zawodowego

ORGANIZACJA spotkania online na SKYPE
Razem 255 godzin

Terminy spotkań w Krakowie :

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27  listopada 2022

5, 6, 12, 13 ,19, 20,26, 27 grudnia  2022

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 lipca 2021

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 sierpnia 2021

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 września 2021

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 października 2021

6, 7, 13, 14, 20 listopada 2021

A jeżeli chcesz uczyć w szkole przedmiotu: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” to kontynuujesz studia na trzecim semestrze.

III semestr dla nauczycieli – wykłady rozszerzone o zagadnienia dydaktyki Koszt uczestnictwa w I i II i III semestrze : 6.750zł (2250 zł za semestr)

Terminy zjazdów III semestr dla nauczycieli

III semestr

21,27,28, listopada 2021

4, 5, 11, 12, 18, 19, grudnia 2021

8, 9, 15, 16 stycznia 2022

– Koniec studiów dla nauczycieli

Semestr I II i III – BHP (dla nauczycieli) daje razem 495 godzin

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele o godz. 9.00
Miejsce zajęć:  internet online SKYPE lub TIMS

Koszt uczestnictwa: 4.500 zł – Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach, o terminach i wysokości wpłacanych rat decydujesz osobiście – tak by do końca studiów wpłacić całość.

Wychodząc na przeciw potrzebom  nauczycieli chcącym wykładać przedmiot bhp w szkole np. zawodówce – organizujemy Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 2 semestralne – poszerzone o trzeci semestr  tak by całość studiów zamknęła się w ilości  w ilości 495 godzin.
Tak więc I i II semestr przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć uprawnienia dla wykonywania zawodu  Inspektora BHP i jest w cenie 4500 zł – a dodatkowy  semestr III w cenie 2950 zł  daje nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji z przedmiotu BHP obowiązującego np. w szkołach zawodowych. II semestry 4500 zł III 6750
Terminy zjazdów III semestr dla nauczycieli -zajęcia w godzinach od 9.00 do 18.00

Razem 495 godzin

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Trzeci dodatkowy semestr daje uprawnienia nauczania przedmiotu do nauczania przedmiotu bhp w szkołach miedzy innymi zawodowych. Nie zastanawiaj się dłużej tylko wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij ją wraz ze skanem dyplomu na e-mail: bhpekspert@gmail.com Zobacz ile możesz zarabiać po ukończeniu studiów!

wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij na bhpekspert@gmail.com

karta zgłoszenia 2021

tel 501-700-846

Prowadzenie studiów podyplomowych bhp rozpoczęliśmy w 2005 roku  z Politechniką Krakowską, która to była prekursorem studiów bhpowskich. Ostatnią edycję zakończyliśmy w maju 2020 tym samym  kończąc współpracę z jedną z kieleckich uczelni. Obecnie prowadzimy nabór na kolejną edycję. Z powodzeniem wykształciliśmy około tysiąca bhpowców.

1 KOMENTARZ

 1. Studiowałem z BHP EKSPERT w roku 2016 i mogę polecić firmę. Zajęcia prowadzili doświadczeni bhpowcy i uczyli nas praktycznego podejścia do bhp. Najbardziej pomocne dla mnie były praktyczne zajęcia z przeprowadzania dochodzenia powypadkowego, gdyż już w mojej pracy bhpowca odważyłem się osobiście na samodzielne zrobienie dochodzenia powypadkowego i protokołu i był oki.
  Edward Stąpkiewicz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.