Home SZKOLENIA BHP Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

600,00 

Szkolenie przeznaczone dla zakładowych, wydziałowych społecznych inspektorów pracy oraz kandydatów. Celem jest przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy a także ugruntowanie zdobytych umiejętności.

aby uzyskać zaświadczenie dodaj do koszyka ,wybierz formę płatności,chcesz zapłacić  przelewem ? możemy wysłać fakturę proforma. Podaj dane firmy, imię nazwisko datę urodzenia szkolonego.

materiały poniżej – po wpłacie przesyłamy zaświadczenie

 

 

Opis

Szkolenie przeznaczone dla zakładowych, wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy, którego celem jest przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy a także ugruntowanie zdobytych umiejętności.

Zakres tematyczny:

zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy,

metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy,

udział w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,

ochrona prawna społecznego inspektora pracy.

psychologia pracy

audyty behawioralne warsztaty

Cena:    600,- PLN od osoby

Szkolenie, według obowiązujących przepisów, jest zwolnione z podatku VAT.

Poradnik Dla Społecznych Inspektorów Pracy

Materiały pomocnicze dla Społecznego Inspektora Pracy jak i dla wszystkich innych, zainteresowanych poniżej :

1. Ustawa o SIP

2. Poradnik

3.. SIP Poradnik dla pracownika

4. BHP przy urządzeniach energetycznych

5. BHP atmosfera wybuchowa

6. Ustawa o związkach zawodowych

7. Wytyczne do działalności SIP

8. Lista kontrolna

9. BHP przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

10. BHP przy ręcznych pracach transportowych

11. BHP przy pracach w lesie

12. BHP przy obrabiarkach do drewna

13. BHP przy produkcji wyrobów gumowych

14. BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin

15. BHP przy obrocie materiałów wybuchowych

16. BHP gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa

17. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

18. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

19. BHP przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych

20. BHP przy obsłudze ciągników w rolnictwie

21. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne narażonych na hałas

22.  BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

23. BHP przy ręcznych pracach transportowych

24. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

25. BHP w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.

26. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

27. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu,
napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

28. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

29. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

30. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

31. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego

32. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

33. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

34. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

35. BHP w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

36. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

37. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

38. BHP w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

39. BHP w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

40. BHP w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

41. BHP w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

42. BHP w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

43. BHP w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

44. BHP w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

45. BHP w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

46. BHP w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

47. BHP w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

48. BHP sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

49. BHP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

50. BHP w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

51. BHP w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

52. BHP w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

53. BHP w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

54. BHP w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

55. BHP w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

56. BHP w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

57. BHP w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach

58.  KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy

59. USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
(tekst jednolity1

www.bhpekspert.pl

Społeczna Inspekcja Pracy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy”